Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Eerste hulp bij schade

Op deze pagina

Hoe reageer je het best als er iets misgaat? We geven je alvast enkele nuttige tips.

Maar denk eraan: bescherm in de eerste plaats jezelf en red wie en wat je nog kan redden.

Er wordt thuis ingebroken

 • Bel de politie.
 • Wacht buiten op de politie als je denkt dat de inbrekers nog binnen zijn.
 • Raak geen deurknoppen, ramen of meubels aan. Misschien zitten er belangrijke vingerafdrukken op.
 • Vraag je buren of ze iets abnormaals hebben opgemerkt. Hun getuigenis kan de politie helpen om de daders op te sporen.
 • Maak een lijstje van wat verdwenen is en zorg dat je daarvoor betalingsbewijzen kan voorleggen.
 • Laat dringende herstellingen (deuren, ramen, sloten) uitvoeren.
 • Op ABCverzekering.be vind je eveneens een overzicht met wat je best doet indien er werd ingebroken

Bij waterschade

 • Breng je bezittingen in veiligheid, sluit de watertoevoer af en dicht eventuele lekken.
 • Wacht tot de expert van de verzekeraar is langsgekomen vóór je alles opknapt. Neem voldoende foto’s van de schade. Ze kunnen worden gebruikt als bewijzen. Alle materiële bewijzen zijn belangrijk om de schadevergoeding te berekenen die door je brandverzekering wordt uitbetaald.
 • Ondervind je schade doordat er in een andere woning iets misliep? Laat ze dan vaststellen door iedereen die ermee te maken heeft.
  Stel: door een lek bij de buren sijpelt er water bij jou binnen en raakt je behang beschadigd. Stel samen met je verzekeraar de schade vast.

Bij brand

Bescherm in de eerste plaats jezelf en red wie en wat je nog kan redden

Na een verkeersongeval

 • Verwittig de hulpdiensten (112) als er gewonden vielen. Blijf ter plaatse tot ze aankomen.
 • Maak foto’s, zodat je verzekeraar kan uitmaken wie aansprakelijk is. Hoe sneller dat gebeurt, hoe sneller je een schadevergoeding krijgt.
 • Sloot je een bijstandsverzekering voor je wagen af? Breng de bijstandsdienst dan op de hoogte.
 • Vul in onderling overleg met de andere chauffeur het aanrijdingsformulier in.
 • Noteer de gegevens van getuigen.

Bij het overlijden van de verzekerde die een uitvaartverzekering afsloot

 • Verwittig een arts om het overlijden vast te stellen.
 • Verwittig de begrafenisondernemer.
 • Verwittig de door de overledene gekozen verzekeraar.
Een boom is tijdens een storm op een huis gevallen

Wikifin-tips

 • Probeer de gevolgen van de schade te beperken.
 • Verwittig, indien nodig, de hulpdiensten.
 • Breng je verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte.