Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Wat bepaalt het bedrag aan erfbelasting dat je moet betalen?

Het bedrag aan erfbelasting, in Brussel en Wallonië ook successierechten genoemd, dat je erfgenamen moeten betalen, hangt af van veel factoren:

  • Het gewest waar je woont op het ogenblik dat je sterft. Als je bent verhuisd in de loop van de laatste vijf jaar voor je overlijden, is het gewest waar je het langst hebt gewoond in de loop van die vijf jaar doorslaggevend.
  • Het bedrag dat je nalaat. Net als de personenbelasting is de erfbelasting progressief. Er wordt gewerkt met schijven. Hoe meer je erft, hoe hoger de erfbelasting. De gewesten bepalen vanaf welk bedrag (welke schijf) er een hogere erfbelasting wordt geheven.
  • De verwantschap tussen jou en je erfgenamen: kinderen, kleinkinderen, ouders én echtgenoten betalen de laagste tarieven. Duidde je in een testament erfgenamen aan die geen familie zijn, dan betalen die de hogere successierechten.
Grootouders, ouders en kinderen spelen samen in het park

Erfenissimulator

Maak het je gemakkelijk en gebruik de Erfenissimulator van Wikifin!

Erfenissimulator