Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Kosten bij een schenking

Op deze pagina

Belastingstarieven bij een schenking: enkele principes

Kijk ook even naar de video van Notaris.be: Successieplanning: is een schenking altijd interessant?"

Enkele principes inzake de belastingtarieven bij een schenking:

  • Hoe hoger de waarde van de onroerende goederen die je schenkt, hoe hoger het tarief. De tarieven verhogen per schijf. Dat heet een progressief tarief. 
  • Hoe verder de verwantschapsgraad, hoe hoger het tarief. 
  • De schenkingstarieven worden bepaald door de gewesten. Voor onroerende schenkingen gelden evenwel dezelfde schenkingstarieven in de drie gewesten.

Opgelet wat betreft fiscaal domicilie: vanuit fiscaal oogpunt heb je misschien een ander domicilie dan je denkt! Stel dat je in de vijf jaar vóór je een schenking doet van het ene gewest naar het andere bent verhuisd, dan geldt het tarief van het gewest waar je het langst gewoond hebt in die periode van vijf jaar.

Overzicht van de schenkingsrechten

Voor onroerende goederen

"Een vastgoed of onroerend goed is alles wat niet kan bewegen: een gebouw, een huis, een bouwgrond enz."

Een schenking van onroerende goederen kan enkel via een notariële akte. Je moet dus langsgaan bij de notaris en daar zijn kosten aan verbonden: naast het ereloon van de notaris, zijn er de kosten voor de akte zelf en kunnen er nog bijkomende kosten zijn als de notaris opzoekingen moet verrichten.

Maar daar stopt het niet: de notariële akte moet vervolgens geregistreerd worden. Dat is het ogenblik waarop de begiftigde de schenkbelasting (schenkingsrechten) moet betalen. Dat verloopt via de notaris. Hij maakt de schenkbelasting over aan de belastingdienst. Pas daarna kan de ontvanger van het registratiekantoor de akte registreren. 

Een overzicht van de schenkbelasting in de verschillende gewesten (voor onroerende goederen):

Wat gebeurt er als je overlijdt binnen de drie jaar nadat je een onroerend goed hebt geschonken?

In dat geval wordt de waarde van het onroerend goed toegevoegd aan je erfenis voor de berekening van de erfbelasting. Opgelet, dit is enkel het geval indien er in de nalatenschap nog een onroerend goed aanwezig is. De schenkbelasting die al betaald werd, wordt afgetrokken van de erfbelasting.

Wij raden je aan om altijd informatie in te winnen bij de belastingdienst van het gewest waaronder je fiscaal gezien valt.

Wil je meer informatie over de kosten bij een onroerende schenking? Bereken de kosten via de rekenmodule van Notaris.be

Een hand geeft muntjes aan een andere geopende hand

Voor roerende goederen

Een roerend goed is een goed dat kan bewegen of dat verplaatst kan worden: een auto, een tafel, juwelen, een kunstwerk, een boek, geld enz.

Bij een schenking van roerende goederen: voor een schenking van roerende goederen via een notariële akte, geldt dezelfde procedure als voor onroerende goederen. Dezelfde principes gelden als de schenker binnen de drie 3 jaar na de schenking overlijdt.

Een overzicht van de schenkbelasting volgens de gewesten (voor roerende goederen): 

Roerende goederen: moet men rechten betalen in geval van schenking (handgift of bankgift)?

Bij een handgift van roerende goederen of een bankgift, hoef je niet naar de notaris. Er gebeurt dan ook geen registratie. Opgelet, koppel je aan je schenking bepaalde lasten en voorwaarden, dan is een bezoek bij de notaris zeker aan te raden. Schenk je met “voorbehoud van vruchtgebruik”, dan is een schenking via een notariële akte trouwens verplicht.

Als je de schenking niet laat registreren en de schenker overlijdt niet binnen de drie jaar (vijf jaar in Wallonië), zal de schenking de begunstigde niets kosten en is de overdracht van de eigendom definitief.

Wees echter waakzaam:

  • Als de schenking niet geregistreerd is, en de schenker overlijdt binnen de drie jaar (vijf jaar in Wallonië) na de schenking, dan zal de fiscus de waarde van je schenking belasten aan de successietarieven. Je moet de schenking dus aangeven in je aangifte van nalatenschap. De fiscus heeft toegang tot je bankrekeningen en kan nagaan of er een verrichting is gebeurd in de drie jaren voor je overlijden.
  • Als de schenking wel geregistreerd is, via de notaris of via een registratiekantoor, en als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking zijn er geen successierechten verschuldigd.

Merk op dat het de persoon is die zich bij het registratiekantoor aanmeldt om de schenking te laten registreren, die de schenkbelasting (schenkingsrechten) moet betalen.
In Vlaanderen is het de begiftigde van de schenking die de schenkingsrechten moet betalen.Onderling kunnen de schenker en de begunstigde echter afspreken wie wat betaalt.

Wie betaalt de kosten voor de schenkingsakte?

Hier zijn geen regels voor. Meestal betaalt de schenker de kosten van de schenking.