Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Zijn er gunsttarieven?

Op deze pagina

Voor de gezinswoning

De gezinswoning is de woning waar je met je gezin woont, leeft en eet.

Voor de gezinswoning geldt in bepaalde gevallen een speciale regeling voor het berekenen van de successierechten die partners, kinderen, kleinkinderen en ouders moeten betalen.

 • Voor de betaling van partners
  • In het Vlaamse Gewest betalen de echtgenoot, de wettelijk samenwonende én wie minstens drie jaar ononderbroken feitelijk samenwoonde geen successierechten op hun aandeel in de gezinswoning.
  • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betalen de echtgenoot en de wettelijk samenwonende geen successierechten op hun aandeel in de gezinswoning.
  • In het Waalse Gewest is er een volledige vrijstelling voor de echtgenoot en de wettelijke samenwonende. De overledene moet gedurende 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats hebben gehad in de gezinswoning.
 • Voor de betaling van kinderen, kleinkinderen en ouders
  • In het Vlaamse Gewest gelden de normale tarieven. Er is geen vrijstelling, noch belastingvermindering voor erfgenamen in rechte lijn zoals kinderen, kleinkinderen en ouders.
  • In het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betalen ze een voordeeltarief volgens onderstaande tabel:

Van (euro)

Tot (euro)

Gunsttarief op de gezinswoning voor kinderen, kleinkinderen en ouders in het Waalse Gewest

Gunsttarief op de gezinswoning voor kinderen, kleinkinderen en ouders in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

0

25 000

1 %

2 %

25 000

50 000

2 %

2 %

50 000

100 000

5 %

5,3 %

100 000

175 000

5 %

6 %

175 000

250 000

12 %

12 %

250 000

500 000

24 %

24 %

Meer dan 500 000

 

30 %

30 %

Hoeveel erfbelasting betalen de erfgenamen als zij het familiebedrijf erven?

 • Onder bepaalde voorwaarden betalen de echtgenoot, de partner of een erfgenaam in rechte lijn in het Vlaamse gewest slechts 3 % erfbelastingen op een familiebedrijf. Voor anderen bedraagt het tarief 7 %, ongeacht de waarde van het bedrijf. Je vindt meer informatie over deze erfbelasting op de website van Vlaanderen.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden de successierechten verminderd tot 3 % voor de overdracht van een familiebedrijf in rechte lijn en tussen partners en tot 7 % tussen alle andere personen. Hier vind je meer informatie over deze gunstregeling.
 • In het Waalse Gewest hoeven er geen successierechten te worden betaald bij de overdracht van een familiebedrijf. Hier vind je meer informatie over de formaliteiten en andere voorwaarden die nageleefd moeten worden.

Nog enkele gunstregelingen

 • In het Vlaamse Gewest
  • Voor echtgenoten en samenwonende partners geldt een vrijstelling van erfbelasting op de eerste schijf van 50 000 euro aan roerende goederen.
  • Als de erfenis rechtstreeks toekomt aan de echtgenoot, samenwonende partner, kinderen, kleinkinderen of ouders worden aparte berekeningen gemaakt voor de roerende goederen zoals bankrekeningen, aandelen en obligaties en de onroerende goederen zoals een huis, appartement of grond.
  • Bovendien wordt de erfbelasting berekend per erfgenaam.

Voorbeeld: Lukas sterft en laat zijn zoon Steven een erfenis van 245 000 euro na: een huis van 200 000 euro en 45 000 euro aan obligaties

De erfbelasting wordt apart berekend op het huis en op de beleggingen. Daarbij worden de volgende tarieven gehanteerd:

Van (euro)

Tot (euro)

Percentages in Vlaanderen voor partners, kinderen, kleinkinderen en ouders

0

50 000

3 %

50 000

250 000

9 %

Meer dan 250 000

27 %

Voor het huis moet Steven 15 000 euro betalen (3 % op 50 000 euro en 9 % op 150 000 euro), voor de obligaties 1 350 euro (3 % op 45 000 euro). Dat maakt een totaal van 16 350 euro. Mochten we dit systeem niet toepassen, dan had Steven 19 050 euro of 2700 euro méér moeten betalen (3 % op 50 000 euro en 9 % op 195 000 euro). 

 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Waalse Gewest

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betalen echtgenoten, kinderen, kleinkinderen en ouders geen successierechten op de eerste schijf van 15 000 euro.

 • In het Waalse Gewest betalen de erfgenamen in rechte lijn geen successierechten op de eerste schijf van 12 500 euro. Daarbovenop geldt een bijkomende vermindering van 12 500 euro als het deel van de erfgenaam in de nalatenschap minder bedraagt dan 125 000 euro.

 • Zowel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als in het Waalse Gewest genieten minderjarige kinderen een bijkomende vrijstelling van 2500 euro per volledig jaar tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken.