Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Wie erft er als je aan het scheiden bent?

Alles hangt af van je situatie:

 • Je woont wettelijk samen
  Zolang je bij de gemeente geen aangifte hebt gedaan van het einde van de wettelijke samenwoning, ben je samenwonend. Als je dan sterft, is je partner je erfgenaam. Hij erft het vruchtgebruik van de gezinswoning en de inboedel. Hij kan in het huis blijven wonen of het verhuren en huurgeld ontvangen, ook al is hij niet de eigenaar van het huis. Bij testament kan je dat recht voor je partner zelfs uitbreiden, maar ook beperken of zelfs ongedaan maken.

  Aan de wettelijke samenwoning komt pas een einde na de aangifte ervan. Pas dan zijn de (ex-)partners geen erfgenamen meer van elkaar.

 • Je woont feitelijk samen
  Of je nog samen of al gescheiden bent, heeft geen gevolgen voor je erfenis. Je partner is hoe dan ook geen erfgenaam. Tenzij je hem bij testament als dusdanig hebt aangeduid. Je kan je testament trouwens op elk ogenblik wijzigen.
 • Je bent gehuwd
  Je echtgenoot is een van je wettige erfgenamen. Hebben jullie een echtscheiding door onderlinge toestemming aangevraagd met een regelingsakte voorafgaand aan de echtscheiding, dan bepaalt de notaris in de regelingsakte dat de toekomstige ex-partners niet meer van elkaar erven. Dit is nodig, want zolang de echtscheiding niet is uitgesproken, zijn de partners wettelijk gezien nog erfgenamen van elkaar.

Meer info