Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Je bent getrouwd en je gaat uit elkaar. Wat voorziet de wet?

Een vrouw doet haar trouwring uit

Een huwelijk ontbinden is meestal een lange en moeilijke procedure. Afhankelijk van de relatie tussen de ex-partners zijn er verschillende situaties mogelijk. We zetten de meest voorkomende op een rijtje.

  • Een echtscheiding met onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting maakt een definitief einde aan het huwelijk.
  • Een feitelijke scheiding is een overgangsmaatregel. In afwachting van een definitieve beslissing behouden de partners de meeste rechten en plichten die verbonden zijn aan een huwelijk. Opgelet, zolang een koppel niet officieel gescheiden is, blijven zij erfgenaam van elkaar. Het is dus van belang om op de hoogte te zijn van de gevolgen.
  • Een scheiding van tafel en bed verplicht de partners nog steeds tot wederzijdse trouw. Aangezien deze scheidingsformule nog weinig voorkomt, gaan we er niet dieper op in.

De echtscheiding

Zodra de echtscheiding definitief is uitgesproken, komt er een einde aan het huwelijk en dus een einde aan de rechten en plichten die uit het huwelijk voortvloeien.