Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

De verdeling van de bezittingen als feitelijk samenwonenden uit elkaar gaan

De verdeling van de bezittingen gebeurt op dezelfde manier als bij wettelijk samenwonenden die besluiten om uit elkaar te gaan: ofwel via onderlinge toestemming ofwel via de rechtbank.

Feitelijk samenwonenden sloten geen huwelijkscontract af. Discussies worden dan ook geregeld op basis van de eigendomsbewijzen die de voormalige partners voorleggen.