Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Als je studentenjob je niet bevalt, kan je je job dan van de ene dag op de andere opzeggen?

Onder bepaalde voorwaarden kan je de studentenjob vroegtijdig opzeggen.

Tijdens de proefperiode

In een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten bedraagt de proefperiode normaal gezien drie dagen. Je kan je contract gedurende die termijn beëindigen zonder opzegging of vergoeding. Je werkgever kan dat van zijn kant ook. Dat kan mondeling zonder verdere formaliteiten.

Na de proefperiode

Na afloop van de proefperiode voorziet de wet in een opzegtermijn, met andere woorden een aantal dagen die je nog moet presteren als je ontslag neemt of ontslagen wordt.

Neem je zelf ontslag, dan moet je in het kader van een arbeidsovereenkomst van niet meer dan een maand nog één dag blijven werken. Sloot je een contract voor méér dan een maand af, dan bedraagt de opzegtermijn drie dagen.

Besluit je werkgever je te ontslaan, dan bedraagt de opzegtermijn drie of zeven dagen.

De opzeg moet hoe dan ook schriftelijk worden gemeld.

3

Een overeenkomst voor studentenarbeid kent een proefperiode van drie dagen.