Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Mag je voor het einde van je huurovereenkomst vertrekken?

In de praktijk is het niet mogelijk om een contract van bepaalde duur, zoals voor de huur van een studentenkot, vóór de vooropgestelde datum op te zeggen, behalve als een beding in het contract dat mogelijk maakt. In dat geval moet je de eigenaar met een aangetekende brief op de hoogte brengen van je voornemen. De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden.  

Staat in het contract geen opzeggingsbeding ingeschreven, dan heeft de eigenaar het recht de betaling van alle huurgelden te eisen als je vroegtijdig vertrekt. Uiteraard kan je dan met hem of haar proberen te onderhandelen en de situatie uit te leggen.

Wikifin-tip

Tracht in het huurcontract een opzeggingsbeding te laten inschrijven. Werd een dergelijke clausule al in het contract opgenomen, maar beperkt die zich tot extreme omstandigheden (ernstige ziekte van de student, overlijden van een van de ouders) dan kan je over een eventuele uitbreiding onderhandelen. Zo kan je in onderling overleg een vertrekpremie afspreken.