Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Feitelijk samenwonen

Ongehuwd samenwonenden die geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de gemeente, worden beschouwd als feitelijk samenwonenden.

Een koppel zit gezellig samen in de zetel

Wat zijn de rechten en plichten van feitelijk samenwonenden?

Mensen die feitelijk willen samenwonen, moeten geen formaliteiten vervullen. Ze hebben ook geen rechten of verplichtingen tegenover elkaar in verband met de verdeling van goederen, de terugbetaling van schulden en de eigendom van bijvoorbeeld een woning.

Elke partner blijft eigenaar van zijn eigen bezittingen en inkomsten.

Keerzijde van de medaille: als een van beiden overlijdt, dan erft de partner wettelijk gezien niet. Wil je toch iets nalaten aan een feitelijk samenwonende partner, dan moet je een testament opstellen.

Partners kunnen wel een samenlevingscontract afsluiten waarin ze bepaalde aspecten van het leven met z’n tweeën regelen zoals de verdeling van de goederen, bepaalde praktische afspraken met betrekking tot de betaling van bepaalde kosten. Dat kunnen ze ofwel onderling opmaken, ofwel door een notaris laten opstellen.

Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een huwelijkscontract. Een huwelijkscontract kan veel verder gaan dan een samenlevingscontract en heeft vaak gevolgen op het erfrecht. Een samenlevingscontract is eerder van praktische aard.

Wikifin-tip

Ongehuwd samenwonen biedt de partners geen enkele juridische bescherming. Laat een samenlevingscontract opstellen om een aantal aspecten van het leven met z’n tweeën vooral met betrekking tot bezittingen te regelen.

Weetje

Als een van beiden overlijdt, dan erft de partner wettelijk gezien niet.