Verzekeringen

Een kind op de wereld zetten, brengt heel wat medische kosten mee. Gelukkig kan je voor hulp aankloppen bij het ziekenfonds of een aanvullende verzekering afsluiten.

Een kind zit bovendien niet stil. Het loopt rond, en steekt kattenkwaad uit. Zelfs in het kinderdagverblijf, en bij vriendjes thuis. Wie betaalt als jouw kind iets stuk maakt?

Er komt een dag dat jouw kind financieel op eigen benen staat. Dan hoeft je je geen zorgen meer te maken. Maar hoe kan je de toekomst van jouw kind veilig stellen, ook voor de tijd dat je er niet meer zult zijn?

Zodra je uitkijkt naar de komst van een kind, kan je dus maar beter jouw verzekeringspolissen nakijken!

 1. Een bevalling is duur: de ziekenhuiskamer na de bevalling: behandelingen voor de moeder bij de kinesist.

  Die kosten worden grotendeels terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

  Die dekt echter niet alles. Supplementen kunnen hoog oplopen als je, bijvoorbeeld, in een eenpersoonskamer ligt, en worden niet terugbetaald. Daarvoor kan je eventueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Zo verkleint het bedrag waarvoor je zelf opdraait.

  Let op de voorwaarden uit het contract van jouw aanvullende verzekering. Lees die contracten enkele weken vóór de bevalling aandachtig, zodat je met kennis van zaken voorbereidingen kan treffen en weet in welk ziekenhuis je terugbetaling geniet, of je een eenpersoonskamer kan boeken of niet,… Contracten kunnen erg verschillen! Sluit je een verzekering af als je al zwanger bent, dan is het niet zeker dat alle kosten verbonden aan de bevalling en de geboorte wel worden gedekt. Controleer bij ondertekening van het contract of er geen ‘wachtperiode’ werd voorzien. Is er een wachtperiode, dan komt de verzekering gedurende de eerste maanden na het afsluiten van het contract niet tussen.

  Meer informatie over de verzekering voor geneeskundige verzorging lees je elders op deze website.

 2. Jouw zoon mocht bij een vriendje gaan spelen. Hij was in de wolken: eindelijk tijd om samen te voetballen!

  ’s Avonds vertelt de moeder van het vriendje dat jouw zoon die middag een wel erg dure ruit heeft gebroken. Je voelt je moreel verplicht om de schade te vergoeden.

  Kan je jouw familiale verzekering inschakelen? Niet noodzakelijk. Om daarop te kunnen terugvallen, moet immers worden aangetoond dat je voor de schade aansprakelijk bent. Maar jouw zoon was bij een vriendje op bezoek! Hij stond dus niet onder jouw toezicht. En dus kan je niet aansprakelijk worden gesteld voor wat er gebeurd is. In de voorwaarden van jouw verzekering kunnen trouwens nog andere beperkingen staan. Controleer jouw contract om na te gaan of fouten van jouw kind worden gedekt als het niet onder jouw toezicht staat.

  Meer informatie over de BA Familiale verzekering lees je elders op deze website.

 3. Jouw kind is nog maar 16 maanden oud, en al één brok energie. Als het begint te stappen, is het niet te stoppen. Het vriendje van jouw kind heeft het moeten bekopen, is helaas gevallen en zijn wonde moest zelfs gehecht worden…

  Moet je de kosten betalen die jouw kind veroorzaakte?

  In principe niet. In principe heeft het kinderdagverblijf een beroepsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid om dergelijke problemen op te lossen. Die verzekering dekt alle schade toegebracht aan de kinderen en aan andere mensen.

  Vraag gerust meer informatie aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

 4. Op dit moment gaat alles goed. Een recent medisch onderzoek toonde aan dat je in prima conditie bent! Maar je beseft dat het snel kan veranderen. En jouw kinderen zijn nog jong. Je wil hen de kans geven om ook na jouw dood, verder te studeren.

  Hoe pak je dat aan?

  Je wil je indekken tegen het risico van jouw overlijden. Daarvoor kan je een overlijdensverzekering afsluiten.

  Indien je sterft, zal de verzekering:

  • aan de in het contract genoemde begunstigden, in dit geval jouw kinderen,
  • een kapitaal of een rente betalen (een rente is een bedrag dat de verzekeraar op geregelde tijdstippen – bijvoorbeeld maandelijks – betaalt, en dat gedurende een in het contract bepaalde periode). De bedragen van het kapitaal of de rente worden vermeld in het verzekeringscontract.

  Je kan die verzekering voor jouw hele leven afsluiten.

  Je kan ze ook afsluiten tot, bijvoorbeeld, de 25ste verjaardag van jouw jongste kind. Dat zal je minder kosten dan een verzekering voor jouw hele leven, en het risico dat je wilde indekken blijft verzekerd. Zo zorg je voor jouw kinderen zolang ze financieel niet op eigen benen staan. Indien je niet sterft vóór het contract afloopt, ben je de premies die je betaalde uiteraard kwijt. Dat kan je voor een stuk vermijden door een gemengde verzekering af te sluiten die de voordelen van een overlijdensverzekering combineert met die van een levensverzekering.

  Meer informatie lees je elders op deze website.