Verzekeringen

Een kind op de wereld zetten, brengt heel wat medische kosten mee. Gelukkig kan u voor hulp aankloppen bij het ziekenfonds of een aanvullende verzekering afsluiten.

Een kind zit bovendien niet stil. Het loopt rond, en steekt kattenkwaad uit. Zelfs in het kinderdagverblijf, en bij vriendjes thuis. Wie betaalt als uw kind iets stuk maakt?

Er komt een dag dat uw kind financieel op eigen benen staat. Dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Maar hoe kan u de toekomst van uw kind veilig stellen, ook voor de tijd dat u er niet meer zult zijn?

Zodra u uitkijkt naar de komst van een kind, kan u dus maar beter uw verzekeringspolissen nakijken!

 1. Een bevalling is duur: de ziekenhuiskamer na de bevalling: behandelingen voor de moeder bij de kinesist.

  Die kosten worden grotendeels terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering.

  Die dekt echter niet alles. Supplementen kunnen hoog oplopen als u, bijvoorbeeld, in een eenpersoonskamer ligt, en worden niet terugbetaald. Daarvoor kan u eventueel een hospitalisatieverzekering afsluiten. Zo verkleint het bedrag waarvoor u zelf opdraait.

  Let op de voorwaarden uit het contract van uw aanvullende verzekering. Lees die contracten enkele weken vóór de bevalling aandachtig, zodat u met kennis van zaken voorbereidingen kan treffen en weet in welk ziekenhuis u terugbetaling geniet, of u een eenpersoonskamer kan boeken of niet,… Contracten kunnen erg verschillen! Sluit u een verzekering af als u al zwanger bent, dan is het niet zeker dat alle kosten verbonden aan de bevalling en de geboorte wel worden gedekt. Controleer bij ondertekening van het contract of er geen ‘wachtperiode’ werd voorzien. Is er een wachtperiode, dan komt de verzekering gedurende de eerste maanden na het afsluiten van het contract niet tussen.

  Meer informatie over de verzekering voor geneeskundige verzorging leest u elders op deze website.

 2. Uw zoon mocht bij een vriendje gaan spelen. Hij was in de wolken: eindelijk tijd om samen te voetballen!

  ’s Avonds vertelt de moeder van het vriendje dat uw zoon die middag een wel erg dure ruit heeft gebroken. U voelt zich moreel verplicht om de schade te vergoeden.

  Kan u uw familiale verzekering inschakelen? Niet noodzakelijk. Om daarop te kunnen terugvallen, moet immers worden aangetoond dat u voor de schade aansprakelijk bent. Maar uw zoon was bij een vriendje op bezoek! Hij stond dus niet onder uw toezicht. En dus kan u niet aansprakelijk worden gesteld voor wat er gebeurd is. In de voorwaarden van uw verzekering kunnen trouwens nog andere beperkingen staan. Controleer uw contract om na te gaan of fouten van uw kind worden gedekt als het niet onder uw toezicht staat.

  Meer informatie over de BA Familiale verzekering leest u elders op deze website.

 3. Uw kind is nog maar 16 maanden oud, en al één brok energie. Als het begint te stappen, is het niet te stoppen. Het vriendje van uw kind heeft het moeten bekopen, is helaas gevallen en zijn wonde moest zelfs gehecht worden…

  Moet u de kosten betalen die uw kind veroorzaakte?

  In principe niet. In principe heeft het kinderdagverblijf een beroepsverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid om dergelijke problemen op te lossen. Die verzekering dekt alle schade toegebracht aan de kinderen en aan andere mensen.

  Vraag gerust meer informatie aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.

 4. Op dit moment gaat alles goed. Een recent medisch onderzoek toonde aan dat u in prima conditie bent! Maar u beseft dat het snel kan veranderen. En uw kinderen zijn nog jong. U wil hen de kans geven om ook na uw dood,  verder te studeren.

  Hoe pakt u dat aan?

  U wil zich indekken tegen het risico van uw overlijden. Daarvoor kan u een overlijdensverzekering afsluiten.

  Indien u sterft, zal de verzekering:

  • aan de in het contract genoemde begunstigden, in dit geval uw kinderen,
  • een kapitaal of een rente betalen (een rente is een bedrag dat de verzekeraar op geregelde tijdstippen – bijvoorbeeld maandelijks – betaalt, en dat gedurende een in het contract bepaalde periode). De bedragen van het kapitaal of de rente worden vermeld in het verzekeringscontract.
    

  U kan die verzekering voor uw hele leven afsluiten.

  U kan ze ook afsluiten tot, bijvoorbeeld, de 25ste verjaardag van uw jongste kind. Dat zal u minder kosten dan een verzekering voor uw hele leven, en het risico dat u wilde indekken blijft verzekerd. Zo zorgt u voor uw kinderen zolang ze financieel niet op eigen benen staan. Indien u niet sterft vóór het contract afloopt, bent u de premies die u betaalde uiteraard kwijt. Dat kan u voor een stuk vermijden door een gemengde verzekering af te sluiten die de voordelen van een overlijdensverzekering combineert met die van een levensverzekering.

  Meer informatie leest u elders op deze website.