Zakgeld

“Al mijn vriendjes krijgen zakgeld, waarom ik niet?”

Je bent als ouder niet verplicht om je kind zakgeld te geven. Maar zakgeld heeft een pedagogische waarde, daarover zijn de meeste ouders het eens. Een beetje zakgeld geven, leert je kind om met geld om te gaan. Hoeveel hangt af van de middelen die je hebt en wat je kind er allemaal mee moet kopen. Een goeie gelegenheid om met je kind over geldzaken te spreken.

 1. Via zakgeld leert jouw kind op kleinere schaal met geld omgaan. Jouw kind ontdekt de waarde van geld, leert keuzes maken, krijgt een idee van wat een budget is en gaat beseffen dat het moet sparen om later iets groters dan snoepjes te kunnen kopen. Als het fouten maakt, is dat niet erg. In ieder geval minder erg dan wanneer een volwassene met hogere bedragen foute financiële beslissingen neemt.

  Via zakgeld kunnen jongeren dus heel wat leren.

 2. Toen jouw kind uit school kwam, zei het dat het te weinig zakgeld kreeg. Een vriendje beweerde dat het precieze bedrag van het zakgeld voor iedere leeftijd is vastgelegd. Klopt dat?

  Nee, dat klopt niet. Ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind geven, en hoeveel; of jouw kind dat nu leuk vindt of niet!

  Hoeveel je geeft, hangt af van de leeftijd van jouw kind, jouw inkomen en wat jouw kind met zijn zakgeld moet betalen. Die bedragen werden nergens vastgelegd.

  In maart 2016 werd er door Wikifin een onderzoek georganiseerd naar hoe de gezinnen omgaan met geldzaken tijdens verschillende levensmomenten. Hieronder vind je de resultaten voor wat zakgeld betreft.

  Hoeveel zakgeld krijgen de kinderen?

  40% van de kinderen krijgen geen zakgeld. 3 op 10 kinderen krijgen tussen 20 en 99 euro gemiddeld per maand.

  Het zakgeld stijgt naarmate de kinderen ouder worden.

  • 6-7 jaar: 74% krijgt geen zakgeld
  • 8-9 jaar: 67% krijgt geen zakgeld
  • 10-11 jaar: 58% krijgt geen zakgeld
  • 12-13 jaar: 52% krijgt tussen 5 en 39 euro/maand
  • 14-15 jaar: 60% krijgt tussen 10 en 99 euro/maand
  • 16-17 jaar: 65% krijgt tussen 20 en 149 euro/maand
  • 18-19 jaar: 52% krijgt tussen 40 en 149 euro/maand
  • 20-21 jaar: 59% krijgt tussen 40 en 200 euro/maand
  • 22-23 jaar: 62% krijgt tussen 40 en 200 euro/maand

  Wat doen de kinderen met hun zakgeld?

  Kinderen besteden hun zakgeld meestal zoals ze zelf willen. Verder betaalt 1 op 3 er (deels) de vrijetijdsbesteding mee en 1 op 5 betalen er (deels) hun eten mee.

   

  Wel bedrag je ook geeft, leg jouw kind uit waarom je niet meer geeft en bijvoorbeeld hoeveel uur je voor dat bedrag moet werken. Maak samen met jouw kind het maandbudget op van het gezin. Zo gaat het beseffen dat elke cent die het vraagt gevolgen kan hebben voor het gezinsbudget.

 3. Niemand kan je vertellen op welke leeftijd jouw kind voor het eerst zakgeld moet krijgen.

  Het is een goed idee om te wachten tot jouw kind kan tellen. Doorgaans leert jouw kind de eerste eenvoudige rekensommetjes in het eerste leerjaar. Je zou dus kunnen beslissen om voor het eerst zakgeld te geven als jouw kind naar de lagere school gaat. Het kan dan berekenen hoeveel geld het krijgt, hoeveel geld zijn lievelingssnoepjes kosten, hoeveel het overhoudt als het dat koopt,…

  Wekelijks of maandelijks?

  Voor een kind van zes of zeven jaar is een week al lang. Een maand lijkt wel een eeuwigheid! Toch kan het een goed idee zijn om een tiener een maandelijks budget te leren beheren.

 4. Kinderen hebben bepaalde rechten: het recht op huisvesting, op voedsel, op kleding, op bescherming, op onderwijs, … Als het kind met jou onder één dak woont, worden die rechten bijna vanzelf gerespecteerd: jouw kind leeft met jou samen, je eet samen en je koopt de nodige kledij en schoolbenodigdheden. Woont het kind ergens anders, dan worden die rechten vertaald in een som geld: de alimentatie.

  Toch kan jouw kind zijn recht op zakgeld niet afdwingen. Je kan perfect beslissen om het geen zakgeld te geven. In dat geval kan je maar beter uitleggen waarom je liever geen zakgeld geeft.

 5. Alles hangt af van de leeftijd van jouw kind. Voor een kind van 7, betekent geld op de bank niet veel. De muntstukken die je geeft, zijn wel heel concreet.

  Een spaarrekening, hoe bescheiden ook, kan een goed idee zijn om op lange termijn te sparen, en voor de grotere bedragen die jouw kind, bijvoorbeeld, voor zijn verjaardag krijgt. Vanaf de leeftijd van ongeveer 12 jaar is de opening van een zichtrekening interessant.

  Een jong kind kan je muntstukken van uiteenlopende waarden geven om de verschillen ertussen uit te leggen. Zo leert jouw kind de muntstukken herkennen, de waarden bij elkaar optellen en begrijpen hoe geld werkt. Maak het omgaan met zakgeld voor jouw kind liefst heel concreet. Wil jouw kind er snoepjes mee kopen, ga dan samen naar de supermarkt. Laat het zelf snoepjes kiezen en ook zelf betalen. Op die manier leert het zelf een budget beheren. En precies daarom geeft je zakgeld: om jouw kind de waarde van geld duidelijk te maken en het te leren een budget te beheren.

  Tieners betalen hun uitgaven vaak met hun bankkaart: een film, een gsm-abonnement en allerlei courante uitgaven. Als ze hun eigen rekening hebben, leren ze die ook gebruiken en, bijvoorbeeld, rekeninguittreksels ontcijferen. Ze kunnen ook geld overschrijven naar hun spaarrekening en maken zo kennis met intrest en het kapitaliseren daarvan. Intrest die op de rekening blijft staan, wordt bij het bedrag op de rekening geteld en levert zo opnieuw intrest op.

 6. Al van bij hun geboorte krijgen kinderen geld als geschenk: iedereen die het goed voor heeft met zijn kleinkind of pete- of metekind, voelt zich geroepen om mee te bouwen aan het spaarvarken 'voor later' en geeft graag een bankbiljet cadeau. Het is niet aangeraden om dat geld in huis te houden. Maar loont het om een jongerenspaarrekening te openen en wat zijn de gevolgen als u er een opent op naam van jouw kind?
   
  Vanaf welke leeftijd kan je een rekening openen voor een kind?
   
  Dat kan vanaf elke leeftijd. Er zijn banken die babyrekeningen aanbieden: dat zijn rekeningen die kunnen geopend worden vanaf 3 maanden voor de geboorte. Zo’n rekening blijft dan op naam van de ouders tot de baby geboren wordt, waarna het een gewone jongerenrekening op naam van het kind wordt. Bij andere banken kan een rekeningnummer gereserveerd worden vóór de geboorte van het kind. De rekening wordt dan geopend bij de geboorte. Op die rekening kunnen peter en meter, grootouders en andere familie geld storten. 
   
  Loont een jongerenspaarrekening?
   
  Brengt een jongerenrekening meer op dan een gewone spaarrekening? Dat hangt af van bank tot bank. Onze spaarsimulator levert een exacte vergelijking van wat de spaarrekeningen van bijna alle Belgische banken opleveren; hij is bovendien eenvoudig te hanteren. Je kan dus beter voor jezelf uitmaken of een jongerenrekening bij jouw bank meer oplevert dan een 'gewone' spaarrekening: klik hier, vink bij 'jongerenrekening' de keuze 'ja' aan en vergelijk het resultaat met de resultaten wanneer je 'neen' aanvinkt. Je zal merken dat de resultaten dikwijls ongeveer dezelfde zijn; maar bij sommige banken leveren jongerenrekeningen toch meer op.
   
  Kunnen ouders geld afhalen van de rekening van hun kind?
   
  Het antwoord op die vraag is 'ja'. Maar het kan enkel als de ouders het geld gebruiken in het belang van hun kind. Komt er dan geen vrederechter aan te pas om geld af te halen van de rekening van jouw kind, zoals je wel al eens zal gehoord hebben? Als ouders goederen van hun kinderen willen verkopen of weggeven, moet de vrederechter daarvoor eerst de toestemming geven; dat is bv. het geval wanneer een kind een huis zou geërfd hebben van een grootouder en de ouders dat huis willen verkopen. Die verplichting bestaat niet als je geld wil afhalen van een rekening op naam van jouw kind om het geld in het belang van het kind te gebruiken. Zo kan je er iets mee kopen voor het kind, er zijn studies mee betalen of gewoon het geld op een rekening plaatsen die meer opbrengt dan de rekening waarop het staat. De bank kan zich in twijfelgevallen verzetten tegen het opnemen van geld van de rekening van een kind, maar die gevallen zijn zeer zeldzaam. Wanneer een kind 18 jaar is geworden, kan het de terugbetaling eisen van geld dat de ouders voor zichzelf zouden hebben gebruikt.
  En wanneer het niet meer botert tussen de ouders?
   
  Beide ouders kunnen apart geld afhalen van de rekening van het kind. De bank gaat ervan uit dat ieder van de ouders instemt met wat de andere ouder doet. Als één van beide ouders twijfelt aan de ander, moet die dat melden aan de bank. Van zodra de bank twijfelt aan het akkoord van de andere ouder, moeten beide ouders samen optreden. Als de ouders niet samen het gezag over het kind uitoefenen, dan kan alleen de ouder die het gezag uitoefent het geld van het kind beheren.
   
  Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen geld afhalen van hun rekening?
   
  Wie minstens 18 jaar oud is, kan vrij beschikken over het geld zijn rekening. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren geld afhalen van hun rekening, tenzij hun ouders zich daartegen verzetten. Vóór die leeftijd kunnen kinderen enkel geld van hun rekening halen met toestemming van de ouders. De meeste banken bieden wel een jongerenbankkaart aan vanaf 12 jaar. De ouders kunnen zelf bepalen hoeveel hun kind per dag of per week kan afhalen met die kaart. 
   
  Wat kan je doen als je bang bent dat jouw kind op zijn 18e alle spaargeld erdoor zal jagen? 
   
  Het gebeurt niet zelden dat een kind op zijn 18e een reuzefuif organiseert of op een andere manier al zijn spaargeld op korte tijd opdoet. Als de rekening op naam van het kind staat, kan het vanaf zijn 18e vrij beslissen over zijn geld. Als ouder kan je je daar niet tegen verzetten. Hou daar rekening mee.
   
  Wil je toch de controle houden? Spaar dan voor het kind, zonder het geld op zijn naam te zetten. Op een afzonderlijke rekening op naam van de ouders dus. Men kan ook kiezen voor een combinatie van beide formules:
  • een rekening op naam van de ouders met het geld voor de grote uitgaven, zoals studies of een woning; en
  • een rekening op naam van het kind voor het gedeelte waarmee het vrij kan omspringen.
 7. In principe geef je jouw kind zakgeld om het te leren hoe het met geld moet omgaan. En dat ongeacht zijn leeftijd. Alles begint met heel eenvoudige dingen, zoals: het kopen van snoep. Later gaan andere uitgaven deel uitmaken van het budget: kledij, uitstapjes,… Om te leren met een budget om te gaan, kan jouw kind dit al eens proberen via de Budgettool Studenten van Wikifin.be.

  Een kind dat zakgeld krijgt, leert de waarde van het geld kennen.

  Leg jouw kind uit:

  • dat het geld dat je geeft niet aan de bomen groeit, maar dat je daarvoor hebt gewerkt, en dat je het nu uit jouw portefeuille haalt om het hem of haar te geven. Elders op deze website vind je trouwens meer informatie over het beheren van een huishoudbudget.
  • dat het niet al het geld dat het krijgt hoeft uit te geven.
  • dat het het geld ook kan sparen om er later iets groters mee te kopen dan snoep. Wil je dat principe voor een jonger kind duidelijk maken, zoek dan samen een realistisch doel dat het in enkele weken bijeen kan sparen. Overloop geregeld samen hoeveel jouw kind al spaarde en hoeveel geld het nog tekort heeft.

  Vertel jouw kind ook dat het op een spaarrekening intrest krijgt op het gespaarde bedrag.

  Laat jouw kind zijn zakgeld alleen beheren. Geef wel enkele tips, uitleg en advies over het beheer en het gebruik ervan. Help jouw kind om te bepalen welke behoeften de belangrijkste zijn.

 8. Zakgeld is de eerste stap naar budgetbeheer. Gaf jouw kind al zijn zakgeld uit, dan is het afgelopen. Het moet dan tot de volgende week of maand wachten om opnieuw geld te kunnen uitgeven. Zo leer je jouw zoon of dochter om keuzes te maken. Heeft jouw kind nooit genoeg geld? Overloop samen de uitgaven. Moet het te veel dingen van het zakgeld betalen, dan geef je voortaan beter iets meer in plaats van het systematisch extraatjes toe te stoppen.

 9. Sparen of beleggen om een kind later een duwtje in de rug te geven, is een goed idee. Maar veel ouders of grootouders zitten met vragen. Hoe zorg ik ervoor dat het geld terecht komt bij het (klein)kind dat ik aanduid? Hoe vermijd ik dat het kind op zijn of haar 18e verjaardag het spaarpotje er volledig doorjaagt? Hoe kan ik als grootouder ervoor zorgen dat (één van) de ouders het geld niet voor zich houdt? We trachten een antwoord te geven op deze vragen.

  De verschillende mogelijkheden

  Sparen op een spaarrekening is veilig en iedereen kent het. Onze Spaarsimulator toont je de hoogste rendementen op jongerenspaarrekeningen. We verklappen geen geheim als we stellen dat een spaarrekening bijna niets meer opbrengt. Wie wat meer risico aanvaardt, kan door te beleggen een hoger rendement nastreven.

  Beleggen gebeurt altijd op een effectenrekening. Dat is een rekening die enkel dient om aandelen, fondsen, … op te bewaren. Wanneer je voor jouw kind of kleinkind belegt, zal dat dus steeds op een effectenrekening moeten gebeuren.

  Als je spaart of belegt, kan je daarbij kiezen tussen een spaar- of effectenrekening op je eigen naam, op naam van het kind of een rekening “met derdenbeding”.

  De voor-en nadelen van de verschillende formules

  Een spaar- of effectenrekening op jouw eigen naam:

  + Je behoudt de volledige controle. Wanneer je dringend geld nodig hebt, kan je dat van de spaarrekening nemen of effecten verkopen en het geld van de rekening nemen;

  + je geeft het geld wanneer jij vindt dat je (klein)kind er klaar voor is;

  - het voelt niet aan alsof je spaart voor een bepaald (klein)kind;

  - als je na het schenken van het geld of beleggingen binnen de drie jaar overlijdt, moet het kind op de schenking successierechten betalen;

  - bij vroegtijdig overlijden is er geen zekerheid dat het geld bij het aangeduide kind terecht komt. Het kapitaal valt in de algemene nalatenschap en er moeten successierechten op betaald worden.

  Een spaar- of effectenrekening op naam van het (klein)kind:

  + Je hebt de zekerheid dat het geld bij je (klein)kind terecht komt;

  + het geld valt buiten je nalatenschap in geval je voortijdig overlijdt. Enkel de stortingen van de laatste drie jaar voor het overlijden komen in de nalatenschap terecht;

  - als je de ouder van het kind bent, is het moeilijk om geld van een spaarrekening te halen of effecten te verkopen bij bv. financiële moeilijkheden. Vooraleer te kunnen verkopen moet je aantonen dat dit in het belang van jouw kind gebeurt;

  - vanaf de 18e verjaardag van het (klein)kind verlies je elke zeggenschap over de rekening.

  Een spaar- of effectenrekening met een derdenbeding:

  Er bestaat een tussenoplossing: een spaar- of effectenrekening met een derdenbeding ten voordele van het kind of kleinkind dat je aanduidt.

  Bij de opening van een rekening op jouw eigen naam, wijs je een derde begunstigde (het kind) aan. Je geeft ook een datum op waarop het kapitaal de begunstigde toekomt. Bv. op 18-jarige leeftijd of later. Je kan vóór de vervaldatum zowel de einddatum als de begunstigde veranderen, of zelfs geld van de rekening halen. Op de vervaldag schenk je dan het geld of de beleggingen definitief aan het aangeduide kind en kan je niet meer ingrijpen.

  + Deze formule biedt zekerheid over de begunstigde en je kan het ogenblik waarop het kind het geld krijgt zelf vastleggen;

  + het blijft een rekening op jouw naam. Je kan er dus steeds geld afhalen;

  - bij vroegtijdig overlijden zal de begunstigde successierechten moeten betalen. De rekening zal dan geblokkeerd worden tot op de vooraf aangeduide leeftijd van het (klein)kind;

  - wanneer je binnen de drie jaar na de einddatum van de rekening overlijdt, zijn er ook successierechten verschuldigd, want je hebt de beleggingen via een schenking weggegeven.