Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

parents-sofa-children-playing.jpg
Aangepast op

Hoe zelf geld verdienen?

Op deze pagina

Geld verdienen met een studentenjob

Ben je ouder dan 16 en is je budget erg krap? Waarom doe je dan geen studentenjob? Let op: een job moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als studentenjob te worden beschouwd.

Een studentenjob blijft ook slechts voordelig als bepaalde regels worden nageleefd:

 • Je mag bijvoorbeeld niet meer dan 600 uur per jaar werken. Anders stijgen je sociale bijdragen.
 • Om je recht op kinderbijslag te behouden en fiscaal ten laste te blijven van je ouders, mag je een bepaald inkomstenniveau niet overschrijden.
Een jonge schrijnwerker leert te werken met gereedscahep

Bingo!

Na wat zoekwerk vind je een studentenjob die aan die criteria voldoet. Bravo. Voor je begint te werken, moet je je werkgever vragen om een arbeidsovereenkomst op te stellen. Dat is verplicht. Die overeenkomst moet onder meer verduidelijken hoeveel uur je moet werken en hoeveel je zal verdienen. Hou er rekening mee dat het in die overeenkomst vermelde brutosalaris niet het salaris is dat je effectief zal ontvangen, ook al is het verschil tussen het bruto- en het nettosalaris niet groot voor een jobstudent.

Wil je weten welk nettosalaris op je bankrekening zal worden gestort, dan moet je van het brutobedrag onder meer de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing aftrekken.

Ondertussen ben je enkele weken aan de slag. De werkomstandigheden zijn moeilijk en door je werkuren mis je een aantal lessen. Je wil daarom ontslag nemen. Er is maar één oplossing: een ontslagbrief schrijven en die door je werkgever laten ondertekenen.

Bij een studentenjob is de opzegtermijn vrij kort: binnen enkele dagen zal je je lessen dus opnieuw regelmatig kunnen volgen.

​​​​​​Een bezoldigde stage doen?

Wil je beroepservaring opdoen of je talenkennis bijschaven? Dan is een stage de ideale oplossing. Sommige stages zijn bezoldigd.

Je kan stageaanbiedingen vinden op:

 • De websites van de VDAB (Vlaanderen), Forem (voor Wallonië) en Actiris (Brussel)
 • De websites van uitzendbureaus
 • Vacaturewebsites

Net als het loon van jobstudenten wordt ook de stagevergoeding amper belast (verlaagde sociale bijdragen).

Niet alle stages zijn echter bezoldigd. Onbezoldigde stages zijn daarom natuurlijk niet minder interessant. Als je via zulke stages beroepservaring kan opdoen die een toegevoegde waarde heeft op je cv, mag je die zeker niet links laten liggen.

Wikifin-tip

Je hoeft geen leerling of student te zijn om stage te lopen. Dat je een erkende opleiding volgt, is op zich voldoende om een stage te mogen aanvragen.

Hoe kan je met vrijwilligerswerk starten?

Vrijwilligerswerk is een sociale of liefdadige activiteit voor een organisatie die geen winst wil maken (vaak een vzw), en waarvoor je niet wordt betaald. Van ziekenopvang tot milieubescherming: vrijwilligers voeren zeer uiteenlopende taken uit. Je kan ook aan vrijwilligerswerk doen om vertrouwd te raken met de arbeidswereld. Vaak gaat het om een interessante ervaring!

Meer info

Voorafgaande formaliteiten

Doorgaans kan je zonder voorafgaande formaliteiten aan de slag als vrijwilliger.

Een contract of niet?

De organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag gaat, is – volgens de wet – niet verplicht je een contract te geven. De organisatie moet vrijwilligers echter wel informeren over:

 • Haar juridisch statuut
 • Haar verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • De eventuele dekking van andere risico’s die aan het vrijwilligerswerk zijn verbonden (bv. lichamelijke letsels)
 • De eventuele vergoeding van de kosten die vrijwilligers maken en de aard van die vergoeding (bv. terugbetaling van de verplaatsingskosten)
 • De eventuele verplichting om een beroepsgeheim na te leven

Terugbetaling van kosten

Volgens de wet is de terugbetaling van de door vrijwilligers gemaakte kosten niet verplicht. Als de organisatie ermee instemt om je kosten terug te betalen, kan ze:

 • Hetzij je reële kosten volledig terugbetalen op voorlegging van bewijsstukken (er gelden geen begrenzingen en je moet die vergoedingen ook niet op je belastingaangifte vermelden).
 • Hetzij voor een forfaitaire terugbetaling opteren op basis van het aantal dagen dat je hebt gepresteerd. Voor die terugbetaling geldt een plafond per dag en per jaar. Als beide plafonds worden gerespecteerd, hoef je niets aan de belastingen aan te geven.

Ben je vrijwilliger in verschillende organisaties? Dan mogen je forfaitaire kostenvergoedingen in totaal niet meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde plafonds. Worden die plafonds toch overschreden, dan worden alle forfaitaire vergoedingen van dat jaar als belastbare inkomsten beschouwd, tenzij je documenten kan voorleggen die bewijzen dat het om kosten gaat die je voor de organisatie hebt gemaakt.

Let op: Ontvang je een vrijwilligersvergoeding én een werkloosheidsvergoeding, dan moet je de RVA daarvan vooraf op de hoogte brengen.

Meer info

Ben je bestuurder van een vzw?

Een bestuurder van een vzw wordt wettelijk als vrijwilliger beschouwd als hij niet voor zijn mandaat wordt betaald en hij bij de organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft ondertekend.