Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een zichtrekening?

Een zichtrekening, wettelijk betaalrekening genoemd, dient om je dagelijkse financiële verrichtingen uit te voeren:

  • Je laat er je inkomsten zoals je loon, de gezinsbijslag, ... of terugbetalingen op storten of overschrijven.
  • Je gebruikt ze voor betalingen, overschrijvingen en afhalingen.

De rekeninguittreksels geven een overzicht van alle verrichtingen (inkomsten en uitgaven) en tonen je meest recente rekeningstand.

Elke zichtrekening heeft een uniek nummer. Dat wordt toegekend volgens een internationaal afgesproken IBAN-systeem. IBAN staat daarbij voor International Bank Account Number.

16

Belgische rekeningnummers tellen zestien karakters: twee letters en veertien cijfers.

Vier vrouwen halen geld af aan de bankautomaat

Dit internationale rekeningnummer start met twee letters die het land aanduiden (BE voor België) gevolgd door een reeks cijfers. In België zijn dat er veertien, waardoor de Belgische rekeningnummers dus zestien karakters tellen. Bij buitenlandse rekeningen kunnen het er meer of minder zijn.

Aan een rekening en het gebruik ervan zijn meestal kosten verbonden. Je bank stelt je een overzicht van de tarieven ter beschikking in haar kantoren en op haar website. Maak zeker een simulatie met de vergelijkingstool zichtrekeningen van Wikifin! In functie van je voorkeuren wordt de meest geschikte rekening aangeboden en kan je de kosten gemakkelijk vergelijken.

Welke verschillende zichtrekeningen zijn er?

  • De persoonlijke zichtrekening. Jij alleen bent de eigenaar (ook titularis of rekeninghouder genoemd) van de rekening en enkel jij kan de rekening gebruiken.
  • De gemeenschappelijke zichtrekening. De rekening staat op naam van meerdere titularissen (bijvoorbeeld gehuwden, samenwonenden ...) om hun gemeenschappelijke geldzaken te regelen. De rekening kan door elk van de rekeninghouders gebruikt worden. Het openen en het afsluiten van een gemeenschappelijke zichtrekening moet steeds samen gebeuren.
  • De zichtrekening met volmacht. Je geeft als titularis de toestemming aan een andere persoon, bijvoorbeeld je partner, om jouw rekening te gebruiken. Je kan op elk moment deze volmacht weer intrekken.
  • De geblokkeerde spaarrekening. Om het geld op een dergelijke rekening te gebruiken moeten alle belanghebbenden voor iedere verrichting uitdrukkelijk hun toestemming geven. Dergelijke rekeningen worden onder meer gebruikt om huurwaarborgen op te plaatsen. Het geld kan dan pas worden vrijgegeven als alle partijen akkoord zijn.

Wikifin-tips

  • Gebruik onze vergelijkingstool zichtrekeningen om te ontdekken welke zichtrekening het best aansluit bij je profiel.
  • Kijk je uittreksels of de verrichtingen op je rekening via je app goed na zodat je eventuele onregelmatigheden snel opmerkt.