Een woning kopen

Net als drie vierde van de Belgen heb je besloten om eigenaar te worden van een woning. Maar een huis of een appartement kopen doe je niet zomaar. Droom je van een luxueuze villa of een comfortabel appartement in het centrum van de stad? Laat je budget het toe om je droomwoning te kopen? Vergeet niet dat de kostprijs ervan niet beperkt blijft tot de maandelijkse afbetaling van je hypothecair krediet.
 
Hou bij het opstellen van je budget rekening met diverse extra kosten en taksen waaronder registratierechten, notariskosten, verzekeringen en de onroerende voorheffing. Maar als je een hypotheeklening bent aangegaan, kom je ook wel in aanmerking voor een belastingvermindering. Lijken al die kosten je te zwaar om dragen? Misschien kom je wel in aanmerking voor sociale steunmaatregelen om een woning te kopen.

De Wikifin-tips

 • Laat voor je hypotheeklening de concurrentie spelen tussen verschillende banken. Het is een gangbare praktijk dat een bank haar tarieven afstemt op een aanbod van een concurrent.
 • Voor je een hypotheeklening aanvraagt, ga je het best na of je niet in aanmerking komt voor een voordelige sociale lening. 
 • Verlies bij het opstellen van je budget niet uit het oog dat een woning kopen vele extra kosten met zich meebrengt.
 1. Als je een woning wil bouwen of kopen, moet je eerst grondig nagaan wat dat gaat kosten en welke je financiële mogelijkheden zijn. 
   
  Bekijk de zaken eens anders: vraag je niet af welk budget je nodig hebt om een woning te kopen of te bouwen, maar ga na hoeveel geld je ter beschikking hebt om aan een dergelijk project te beginnen.
   
  Om de grootte van je budget te ramen, moet je rekening houden met de volgende elementen:
  • Hoeveel spaargeld kan je gebruiken voor de aankoop of bouw van een woning of appartement? Ons advies daarbij is dat het spaargeld voldoende moet zijn om alle bijkomende kosten te betalen voor het kopen of bouwen van een woning. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het ereloon van de notaris, de administratieve kosten die gepaard gaan met het dossier, maar vooral ook de registratierechten die verschuldigd zijn naar aanleiding van een aankoop (10% of 5% met klein beschrijf). Daarnaast zijn er de kosten voor de hypotheek of, als je gaat bouwen, de btw. Als je wil bouwen, is het ideale scenario dat je de btw zelf bekostigt. Die bedraagt 21% van de totale kostprijs van de bouwwerken. Overweeg je een woning te kopen, ga dan uit van 20% van de aankoopprijs; dat bedrag is ruim geteld en moet je in staat stellen om alle kosten te dekken.
  • Welk deel van je inkomen kan je gebruiken voor de terugbetaling van een hypotheeklening? Als algemene regel geldt dat je het best niet meer dan 1/3 van je inkomen gebruikt voor de terugbetaling van een lening. Tel alle maandelijks terugkerende inkomsten van je gezin op en deel dit bedrag door 3. Trek van dit bedrag de maandelijkse terugbetalingen af van leningen die nog lopen (een autolening, een consumentenkrediet, ...). Het bedrag dat je overhoudt is de som die je gezin maandelijks nog kan dragen.
    
  Als je eenmaal hebt uitgemaakt hoeveel spaargeld je kan besteden aan je woningproject en hoeveel je maandelijks kan afbetalen, kan je nagaan in welke prijsklasse je project past. De IMMOsimulator op Wikifin.be helpt je bij deze berekeningen.
   
  Deze simulator werd door Wikifin.be ontwikkeld. Hij geeft je een heel nauwkeurig beeld van de verschillende kosten voor je woningproject, afhankelijk van het type woning dat je voor ogen hebt en de streek waarin je wil wonen. Je zal snel weten of de vereiste maandelijkse afbetalingen voor je project haalbaar zijn met het budget waarover je beschikt. Kortom, wij bieden je een zeer nauwkeurig zicht op de financiële aspecten van uw woningproject.
   
  Nog een advies: onderschat de andere kosten niet die je als eigenaar ook zal moeten dragen, namelijk:
  de eenmalige kosten, zoals:
  • verbouwings- en inrichtingswerken, schilderen, ...
  • installatiekosten (het openen van de meters, de verhuizing, ...)
    
  en de terugkerende kosten zoals:
  • gemeenschappelijke lasten (voor appartementen)
  • verzekeringspremies (leven en brand)
  • onroerende voorheffing
  • facturen zoals water, elektriciteit, ...
    
  Hou wat geld achter de hand voor deze kosten die er al snel zullen zijn als je project eenmaal concreet wordt. En vergeet niet om in je maandelijks budget rekening te houden met de terugkerende kosten.
   
  Meer informatie over de kosten van woningprojecten en het nodige budget, vind je hier.
   
 2. Na een zoektocht van enkele maanden vind je eindelijk het appartement, het huis of het bouwterrein van je dromen. Dan moet je die aankoop zien te financieren.

  Beschik je over voldoende eigen geld voor de aankoop van je eigendom? Dan hoef je geen lening af te sluiten. Denk wel: 

  • Stop niet al je spaargeld in de aankoop van een woning. Aan zo’n aankoop zijn trouwens nog heel wat kosten verbonden. Voorzie ook een reservebudget met het oog op eventuele werken, zeker als het niet om nieuwbouw gaat.
  • Fiscaal gezien, kan het voordelig zijn de aankoop via een hypothecair krediet te financieren.
    

  Moet je, net als de meeste Belgen, (een deel van) het gevraagde bedrag met een krediet financieren? Er bestaan verschillende kredietformules die de aankoop van een woning vergemakkelijken!   

  1. Hypothecair krediet

  Een hypothecair krediet is de meest gebruikte kredietformule voor de financiering van een vastgoedaankoop. De bank stelt de afgesproken som ter beschikking. Maandelijks betaal je een deel terug, volgens een afbetalingsplan dat je met de bank hebt afgesproken. Bovendien betaal je intresten. 

  Doorgaans zal de bank je vragen een hypotheek te nemen, als waarborg voor de terugbetaling van je lening. 

  Elders op deze website vind je meer informatie over het hypothecair krediet en over de hypotheek en de gevolgen daarvan. 

   
  2. Onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld wat je inkomen betreft, kom je in aanmerking voor een hypothecaire lening?
   
  "Wil je je zoektocht naar de meest geschikte hypothecaire lening grondig voorbereiden? Bereken dan eerst de totale kosten voor de aanschaf van een woning. Vergelijk die kosten daarna met het bedrag dat je kan verzamelen om die kosten te financieren, nl. de som van je spaargeld en het bedrag van de hypothecaire lening die je kan krijgen.", adviseert Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.
  Een gedetailleerde checklist van de kosten vind je via onze IMMOsimulator.
   
  Het is overigens niet altijd eenvoudig om een hypothecaire lening te krijgen voor de financiering van een woning. Meestal gaat het immers om grote bedragen en dus willen de banken er zeker van zijn dat je je lening zal kunnen terugbetalen.
   
  De bank zal met de volgende elementen rekening houden om het bedrag te bepalen van de hypothecaire lening die ze je wil geven:
  • je eigen spaargeld;
  • je inkomsten;
  • de waarde van de woning die je wil kopen;
  • de verhouding tussen het bedrag dat je wil lenen en de waarde van de woning (ook wel "quotiteit" genoemd).
    
  Doorslaggevend bij de beslissing van een bank om je al dan niet een hypothecaire lening toe te staan, is het bedrag van je inkomsten. Daarmee zal je de lening, de intresten op de lening en de verzekeringspremie voor een schuldsaldoverzekering moeten terugbetalen. De bank zal dus ook willen weten of je inkomsten stabiel zijn: dreig je niet werkloos te worden, zal je als zelfstandige in de toekomst evenveel kunnen verdienen als vandaag, ...? 
   

  Onder welke voorwaarden kom je in aanmerking voor een hypothecaire lening?

  Loading Video...
   
  Meer informatie over het gebruik van cookies van Youtube vind je in ons cookiebeleid.
   
  We geven een concreet voorbeeld:
   
  Als je 2.000 euro per maand verdient en je zou maandelijks 976 euro moeten aflossen (bv. bij een lening van 150.000 euro op 20 jaar tegen een vaste rentevoet van 4,7%), is de kans groot dat de bank de lening weigert. Het bedrag van de maandelijkse aflossing zou te hoog zijn ten opzichte van het bedrag van je inkomsten.
  Ook de verhouding tussen het bedrag dat je wil lenen, en de waarde van de woning is een belangrijke factor.
   
  Een voorbeeld zal dit duidelijk maken:
   
  De waarde van de woning die je wil kopen, wordt op 150.000 euro geschat; je vraagt een hypothecaire lening van 165.000 euro aan om zo ook een deel te kunnen betalen van de aankoopkosten. Je bankier zal niet geneigd zijn om je zo'n grote lening toe te staan. Je woning dient immers als waarborg voor de terugbetaling van je lening. In dit voorbeeld is de waarborg (nl. de waarde van de woning) niet voldoende om het geleende bedrag te dekken.
   
  Belangrijk om weten is dat elke bank haar eigen criteria hanteert om een hypothecaire lening al dan niet toe te staan.
   
  Voor meer informatie over hypothecaire leningen, klik hier.
  Voor tips over de keuze van een hypothecaire lening, klik hier.
   

  3. Consumentenkrediet (lening op afbetaling)

  Hoewel een aankoop van een woning meestal met een hypothecair krediet wordt gefinancierd, kan consumentenkrediet worden gebruikt voor kleinere bedragen. Het basismechanisme is hetzelfde: op vaste tijdstippen betaal je het ontleende bedrag – en de intresten – terug. 

  In vergelijking met het hypothecair krediet, biedt het consumentenkrediet een aantal voordelen wat de kosten betreft. In het kader van een hypothecair krediet lopen de dossierkosten veelal hoger op. 

  Opgelet! De intresten voor een consumentenkrediet lopen fors hoger op dan die voor een hypothecair krediet.

  Elders op deze website vind je meer informatie over het consumentenkrediet en zijn modaliteiten.

  4. Het overbruggingskrediet

  Dankzij het overbruggingskrediet kan je voor een korte periode geld lenen. Stel: je valt voor de charmes van een huis en besluit je appartement te verkopen om in het huis te gaan wonen. De kans is groot dat je nog geen koper voor je appartement vond op het moment dat je de aankoopakte voor het huis ondertekent. Het geld dat je voor je appartement zal krijgen, heb je echter nodig om het huis te kunnen kopen. Aangezien je dat geld binnenkort kan verwachten, heb je geen zin om een hypothecair krediet (met alle bijhorende kosten) af te sluiten. Met een overbruggingskrediet kan je de aankoop van je nieuwe huis financieren. Je betaalt het ontleende bedrag dan terug zodra je appartement wordt verkocht. Intussen betaal je op de afgesproken tijdstippen intrest.

  Elders op deze website vind je meer informatie over het overbruggingskrediet.

  De Wikifintips

  • Speel verschillende kredietinstellingen tegen elkaar uit. Het gebeurt wel vaker dat banken hun intrestvoorwaarden aanpassen als hun concurrenten er betere aanbieden.
  • Analyseer de afbetalingstabellen aandachtig. Ze geven je een uiterst nauwkeurig beeld van wat je krediet je uiteindelijk zal kosten. Een afbetalingstabel geeft een volledig overzicht van de kostprijs van het krediet: de maandelijkse afbetalingen, het aandeel van het kapitaal en van de intresten in elke maandelijkse afbetaling, het totaal aan te betalen intresten...
  • Ga vóór je een hypothecair krediet afsluit na of je niet in aanmerking komt voor een sociale lening.

   

 3. De aankoop van een woning is duur en voor mensen met een bescheiden inkomen moeilijk haalbaar. De overheid geeft steun om kandidaat-eigenaars te helpen.

  1. Sociale leningen

  Sociale leningen zijn voordelige leningen voor kandidaat-kopers van wie het inkomen niet boven een bepaald plafond ligt.

  Toekenningvoorwaarden

  De voorwaarden voor een sociale lening hangen af van het gewest waar je een woning wil kopen, de hoogte van je inkomen, de samenstelling van je gezin, de gemeente waar je je wil vestigen en zo meer.

  Voordelen

  Aan een sociale lening zijn voordelen verbonden, waaronder:

  • lagere intrestvoet;
  • lagere notariskosten;
  • lagere dossierkosten;
  • financiële ondersteuning tijdens de eerste jaren van het krediet;

  •  

  Nadeel

  Kreeg je een sociale lening? Dan mag je je woning niet verlaten of doorverkopen in de loop van de eerste jaren dat je er woont. Anders loop je het risico een deel van de voordelen te verliezen.

  Een overzicht van de regels en de beschikbare formules vind je op de websites van de verschillende sociale kredietmaatschappijen:

  De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
  Het Vlaams Woningfonds

  Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  De sociale kredietmaatschappijen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

  De Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet

  2. Premies en belastingaftrek

  Ligt je inkomen boven het toegelaten plafond om bij de aankoop van een gezinswoning in aanmerking te komen voor een sociale lening? Als je je huis wil renoveren, kan je wél premies aanvragen. In tegenstelling tot sociale leningen, zijn de meeste premies niet gebonden aan een inkomensplafond.

  Er zijn ook belastingvoordelen voor andere aanpassingswerken. Zo heb je recht op een belastingvoordeel als je je dak isoleert of je woning beveiligt tegen inbraak of brand.

  Meer informatie in onze rubriek ‘Bouwen en renoveren

 4. Wie een woning koopt, betaalt de prijs meestal in één keer.

  Wie op lijfrente koopt, betaalt de prijs niet in één keer, maar in schijven. Jij (de renteplichtige) betaalt de verkoper (de lijfrentetrekker) een rente. Die rente is een bedrag dat regelmatig (bijvoorbeeld: maandelijks) wordt betaald. Je wordt doorgaans verplicht om die rente te blijven betalen zolang de verkoper leeft.

  Verschillende formules op lijfrente

  • in volle eigendom (de koper mag de woning onmiddellijk betrekken) of in vruchtgebruik, zoals hieronder uitgelegd (de verkoper blijft in de woning wonen);
  • beperkte of onbeperkte duur: in sommige contracten wordt de betaling van de rente beperkt tot maximaal 20 of 25 jaar. In andere gevallen moet de rente maandelijks worden gestort tot de verkoper overlijdt;
  • met of zonder ‘bouquet’: het bouquet is een bedrag dat bij de ondertekening van de verkoopakte aan de verkoper wordt betaald. Het kan gaan om 10% tot 20% van de waarde van de woning. Het bedrag kan hoger liggen als beide partijen daarmee instemmen;
  • met of zonder indexering van de rente: wordt de rente geïndexeerd, dan volgt ze de stijging van de levensduurte.
    

  De verkoop op lijfrente hoeft het vruchtgebruik door de verkoper niet in de weg te staan.

  Wat is ‘vruchtgebruik’ precies?

  De volle eigendom over een woning omvat het vruchtgebruik en de naakte eigendom:

  • vruchtgebruik is het recht om van de woning te genieten, bv. door er te blijven wonen of door huuropbrengsten te innen.
  • naakte eigendom is wat er overblijft als we het vruchtgebruik van de volle eigendom aftrekken. Het is de zogenaamde kapitaalwaarde.
    

  Als je een eigendom koopt waarvan de verkoper het vruchtgebruik behoudt, dan aanvaard je om niet onmiddellijk over de woning te beschikken. De verkoper kan er blijven wonen. Je hebt in dat geval enkel de naakte eigendom gekocht. Pas na het overlijden van de verkoper krijg je het vruchtgebruik.
  Na het overlijden van de verkoper:

  • hoef je geen rente meer te betalen;
  • word je volle eigenaar van de woning en kan je er wonen, of ze verhuren…
    

  Lijkt het je wel wat om op lijfrente een woning te kopen? Laat je adviseren door een vakman (notaris, fiscaal specialist, e.a.). Het bedrag van de lijfrente wordt berekend op basis van de leeftijd en de levensverwachting van de verkoper. Er bestaan sterftetabellen die voor elke leeftijd aangeven hoelang een "gemiddelde" persoon nog zal leven.

  Vergeet niet dat de kosten verbonden aan een aankoop op lijfrente iets hoger liggen dan bij een klassieke verkoop.

  De voor- en nadelen van een aankoop op lijfrente

  De voordelen voor de verkoper:

  • Je kan na de verkoop blijven genieten van je huis of appartement, zonder het te moeten verlaten. Je moet dan bij de verkoop wel een opsplitsing maken tussen het levenslang vruchtgebruik (dat is voor jou) en de naakte eigendom (dat is voor de koper).  Je kan dus niet de 'volle' eigendom verkopen in deze formule. 
  • Dankzij de rente die je na de verkoop zal ontvangen, beschik je over een regelmatig en gegarandeerd extra inkomen bovenop je pensioen. Als je door je notaris in je contract met de koper een 'ontbindend beding' laat opnemen, dan bouw je een verzekering in tegen eventuele wanbetalingen van de koper. Bij niet-betaling word je dan opnieuw eigenaar van de woning en mag je de rente die je reeds ontvangen had behouden als schadevergoeding. 
  • In het contract met de koper kan je overeenkomen dat je lijfrente geïndexeerd wordt. Dat betekent dat de rente die je ontvangt mee zal stijgen met de inflatie. Anders gezegd: als het leven duurder wordt doordat de prijzen stijgen, dan zal het bedrag aan rente dat je ontvangt mee stijgen. 
  • Je rente wordt niet belast omdat de fiscus ze niet als 'inkomen' beschouwt. Opgelet, als de koper een vennootschap is of de woning wordt gebruikt voor professionele doeleinden, dan geldt dit niet.
  • En omdat de fiscus een lijrente niet als een extra inkomen beschouwt, verhoogt de ontvangen rente je belastbaar inkomen niet. Stel: je inkomsten zijn lager dan een bepaald bedrag. Heb je recht op het sociaal voordelig Omnio-statuut? Wanneer je je huis verkoopt tegen een lijfrente, zal dat je 'officiële' inkomsten niet verhogen en zal je dus kunnen blijven gebruik maken van dat voordelig statuut. 
    

  De voordelen voor de koper:

  • Als de verkoper niet meer lang leeft, kan je als koper een goede zaak doen.
  • Bij de aankoop van een woning via lijfrente moet je als koper niet in één keer de volledige aankoopprijs ophoesten. De betaling van je aankoop gebeurt in (maandelijkse) schijven doordat je een lijfrente betaalt.  
    

  De nadelen voor de verkoper:

  • Hoewel je je woning mag blijven gebruiken, 'bezit' je ze niet meer en kan je ze dus ook niet nalaten aan uw erfgenamen. 
  • Je loopt het risico dat de koper de rente niet meer kan betalen. Hoewel dat risico sterk ingeperkt kan worden door een serie maatregelen die je notaris voor je kan nemen tijdens het opmaken van het verkoopcontract.
  • Vaak wordt er een einddatum afgesproken waarop het betalen van de rente stopt. Als je op die datum nog leeft, dan mag je wel in je huis blijven wonen maar verlies je je (maandelijks) extra inkomen waar je tot dan toe van kon genieten.  
    

  De nadelen voor de koper:

  • De verkoper kan veel langer leven dan de geschatte levensverwachting op het moment van de aankoop. In dat geval kan de aankoop van die woning een dure aangelegenheid worden voor jou. Om dit risico te kunnen beperken is het wel mogelijk om een uiterste datum af te spreken waarop de lijfrentebetalingen zullen stoppen.
  • Bij de aankoop van een woning met lijfrente kan je geen aanspraak maken op een belastingkorting, zoals bv. de woonbonus.  
  • Als het contract bepaalt dat de verkoper in de woning mag blijven tot aan zijn dood, kan je pas vanaf dat (onzeker) moment over je woning beschikken.
  • Sommige contracten voorzien in het betalen van een 'boeket'. Dat wil zeggen dat de aankoop niet alleen wordt betaald met een lijfrente, maar dat de koper naast de lijfrente ook een (soms aanzienlijk) eenmalig bedrag aan de verkoper betaalt bij het tekenen van het contract. Indien je voor het betalen van dit boeket een lening moet afsluiten , zal je moeten kiezen voor een consumentenkrediet. Je kan dus in dit geval niet profiteren van de voordelen van een hypothecair krediet (lagere interesten, fiscale aftrek voor de eerste woning, ... ).
    

  Meer informatie over de aankoop op lijfrente.

  De Wikifintips

  • De aankoop op lijfrente is een ingewikkelde zaak die de tussenkomst van een notaris nodig maakt.
  • Wordt de rente niet in de tijd begrensd, dan kan het voor de koper een dure zaak worden: we worden steeds ouder!

   

 5. Helaas kost de aankoop van je huis of appartement in de praktijk méér dan de aankoopprijs. Hou rekening met een aantal bijkomende kosten die doorgaans bij de ondertekening van de akte moeten worden betaald.

  1. De notariskosten

  Daaronder verstaan we een aantal kosten en belastingen voor de fiscus die door de notaris geïnd worden.

  Registratiebelasting

  Registratiebelasting is de belasting op de aankoop van een woning. Ze stemmen overeen met een percentage van de aankoopprijs. Dat varieert naargelang het gewest:

  • 7% in het Vlaamse Gewest (voor de enige eigen gezinswoning);
  • 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • 12,5% in het Waalse Gewest.

  Voor een bescheiden woning kunnen de registratierechten (onder bepaalde voorwaarden) worden beperkt tot 5% of 6% in Wallonië. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent die regeling niet, maar wie daar een eerste woning als hoofdverblijfplaats koopt, krijgt een aftrek (lagere belastbare basis) die varieert naargelang de ligging van de woning.

  Meer informatie over registratierechten.

  De vergoeding (honoraria) van de notaris voor de aankoopakte en het hypothecair krediet

  De vergoeding (honoraria) van de notaris stemt overeen met een percentage van de waarde van de eigendom. Ze zijn wettelijk vastgelegd en alle notarissen hanteren hetzelfde tarief. Het ereloon van de notaris wordt bepaald volgens een degressieve schaal van percentages van de aankoopprijs (hoe duurder de verkochte woning, hoe lager het ereloon). Hebben de verkoper en de koper elk hun eigen notaris, dan heeft dat geen invloed op de honoraria die ze moeten betalen: beide notarissen delen het betaalde bedrag.

  Administratieve kosten

  Om de verkoop zo vlot mogelijk te laten verlopen, moet de notaris hypothecair, fiscaal, stedenbouwkundig… opzoekwerk verrichten, bepaalde attesten opvragen en bepaalde meldingen verrichten. Dat opzoekwerk heeft zijn prijs! Voor de overschrijving van de akte, de inschrijving van de hypotheek, de uittreksels uit het kadaster en de zegelrechten draai je eveneens op. In totaal kunnen die "administratieve kosten" oplopen tot 650 en zelfs 1.250 euro.

  Rechten voor de registratie van het hypothecair krediet


  Niet te verwarren met de registratierechten! Het gaat om een belasting van 1% van de lening.

  De hypothecaire inschrijvingsrechten

  Die belasting bedraagt 0,30% van het geleende kapitaal.

  2. Bankkosten

  Heb je voor de aankoop van je woning een lening afgesloten, dan betaal je aan je bank dossierkosten en kosten voor de schatting van de waarde van de woning. Meer daarover vind je hier.

  3. Architectkosten

  Kocht je een woning die je wil renoveren of uitbouwen? In dat geval schakel je maar beter een architect in! In tegenstelling tot notarissen, kunnen architecten hun vergoedingen (honoraria) vrij bepalen.

  4. Kosten voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

  Wil je werken laten uitvoeren? Informeer bij de gemeente eerst naar de stedenbouwkundige voorschriften. Afhankelijk van de stedenbouwkundige regels, moet je misschien een vergunning aanvragen om, bijvoorbeeld, andere ramen te plaatsen of een veranda in te richten. Ook stedenbouwkundige vergunningen kosten geld!

  5. Verzekeringen

  Vóór je een hypothecair krediet krijgt, zal de bank je vragen een schuldsaldoverzekering te ondertekenen. Die betaalt de lening terug aan de bank als je overlijdt vóór je het ontleende totaalbedrag kon terugbetalen.

  Een woonverzekering dekt verschillende risico’s: brand, waterschade, diefstal… Strikt genomen is ze niet verplicht, maar ze is wél sterk aan te raden. Een familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Familiale genaamd) dekt kleine, alledaagse ongevallen die jou en je gezinsleden kunnen veroorzaken. Tijdens schilderwerken aan je gevel val je ladder op de wagen van je buur? De BA Familiale betaalt de kosten voor herstellingen aan de auto!

  6. Kosten voor mede-eigendom

  Koop je een appartement, dan moet je ook mee de kosten voor mede-eigendom betalen: de schoonmaak van de traphal en andere gemeenschappelijke ruimten, de renovatie van de gevel, het onderhoud of de vervanging van de lift… De verkoopakte en het reglement voor mede-eigendom bepalen het aandeel van elke mede-eigenaar in de gemeenschappelijke kosten.

  Meer informatie over de kosten voor mede-eigendom.

  De Wikifintip

  • Als je een budget opstelt, hou dan rekening met de talrijke kosten verbonden aan een woningaankoop.

   

 6. Wat is de woonbonus?

  Het belastingvoordeel dat verbonden is aan een hypotheeklening, noemt men de woonbonus.

  Het is een belastingvermindering die je kan krijgen als je een hypotheeklening afsluit om een woning te kopen of te bouwen.

  Sinds de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de woonbonus overgeheveld naar de Gewesten. Daardoor kan de woonbonus nu verschillen van gewest tot gewest. In Wallonië heet de woonbonus voortaan ‘Chèque Habitat’.

  De Waalse Regering heeft besloten om een nieuw belastingvoordeel toe te kennen voor alle hypotheekleningen die vanaf 1 januari 2016 zijn afgesloten voor een woning in het Waalse Gewest. Dat voordeel, de ‘Chèque Habitat’, is een belastingvermindering die kan worden omgezet in een belastingkrediet, met andere woorden een belastingvermindering die kan leiden tot een terugbetaling. Hoeveel deze cheque precies bedraagt, m.a.w. hoeveel de belastingvermindering bedraagt, hangt af van het netto belastbaar inkomen van de belastingplichtigen.

  Om een ‘Chèque Habitat’ te krijgen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden, die elk jaar worden herzien:

  • je lening moet bestemd zijn om een woning te kopen (niet te verbouwen) en een looptijd hebben van ten minste 10 jaar;
  • de woning moet je eigen woning zijn en blijven. Je moet er dus als eigenaar in wonen en je mag ze niet verhuren;
  • de woning moet je enige woning zijn. Dit betekent dat je als eigenaar, naast de woning die je koopt, geen andere woningen mag bezitten.


  In het Vlaamse Gewest blijft de regeling van de woonbonus gelden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • de woning, gelegen in Vlaanderen, moest voor 2016 je ‘enige én eigen’ woning zijn. In het Vlaamse Gewest krijg je sinds 1 januari 2016 ook een geïntegreerde woonbonus voor een tweede, derde, enz. ... woning;
  • je moet het geleende geld gebruiken voor de aankoop, bouw of renovatie van de woning;
  • het moet gaan om een lening op ten minste 10 jaar en
  • je lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek.


  Als al deze voorwaarden zijn vervuld, heb je recht op een belastingvermindering op de interesten en de kapitaalaflossingen voor je hypotheeklening, en ook op de premies voor je levensverzekering voor zover die uitsluitend dient als waarborg voor je hypotheeklening.

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de woonbonus afgeschaft sinds 1 januari 2017. In de plaats van de woonbonus krijgen kopers van een eigen woning in Brussel een hogere korting (“abattement”) van 21.875 euro op de registratierechten. Tot en met een aankoop van 175.000 euro moeten geen registratierechten betaald worden. Boven dit bedrag gelden de registratierechten van 12,5%. Aankopen tot 500.000 euro genieten niet van dit abattement.

  Meer info: http://fiscaliteit.brussels/woonbonus-abattement

  Hoeveel bedraagt dit belastingvoordeel?

  Voor leningen afgesloten vóór 1 januari 2015

  Voor wie een hypotheeklening heeft afgesloten vóór 1 januari 2015 wordt het belastingvoordeel als volgt berekend:

  • een basisbedrag 2.280 euro
  • plus een bijkomend bedrag van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar waarin je jouw hypotheeklening terugbetaalt;
  • plus een bijkomend bedrag van 80 euro als je ten minste 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je je lening bent aangegaan.
  • de belastingvermindering wordt dan berekend op basis van de marginale aanslagvoet waaraan je belast wordt (minimaal 30% en maximaal 50% verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen). 


  In totaal is dit dus maximum 3.120 euro per persoon (of 6.240 euro voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel). Het voordeel is afhankelijk van het hoogste belastingpercentage dat je betaalt op je inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%. Als je in de belastingschijf zit van ca. 50% (gemeentelijke opcentiemen inbegrepen) bedraagt het belastingvoordeel 1.560 euro per jaar (of 3.120 euro voor een koppel).

  Voor leningen afgesloten in 2015

  Voor een hypotheeklening afgesloten in 2015, hangt de omvang van het voordeel af van het gewest waar je woont (of waar de woning zich bevindt waarvoor je een hypotheeklening bent aangegaan).

  Voor alle gewesten gaat het vanaf 1 januari 2015 niet langer over een belastingaftrek, maar over een vermindering op het totale bedrag aan belastingen dat je betaalt (een belastingvermindering).

  Voor het Vlaamse Gewest:

  Het belastingvoordeel bestaat uit een belastingvermindering van 40% (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) van:

  • een basisbedrag van 1.520 euro;
  • plus een bijkomend bedrag van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar waarin je je hypotheeklening terugbetaalt;
  • plus een bijkomend bedrag van 80 euro als je minstens 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je je lening bent aangegaan.


  Voor het Waalse Gewest en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest:

  Het belastingvoordeel bestaat uit een belastingvermindering van 40% (voor het Waalse Gewest) of 45% (voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) van:

  • een basisbedrag van 2.290 euro;
  • plus een bijkomend bedrag van 760 euro tijdens de eerste 10 jaar waarin je je hypotheeklening terugbetaalt;
  • plus een bijkomend bedrag van 80 euro als je minstens 3 kinderen ten laste hebt op 1 januari na het jaar waarin je je lening bent aangegaan.


  De bedragen van de belastingvermindering worden nog verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen.

   

  Voor leningen afgesloten vanaf 1 januari 2016

  Voor leningen die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2016 geldt er in het Vlaamse Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’. Dat wil zeggen dat je niet enkel een woonbonus krijgt voor je ‘enige’ woning maar ook voor een tweede, derde, ... woning. De voorwaarde van de ‘enige én eigen’ woning is dus weggevallen. Meer info hierover vind je op de website van de Vlaamse overheid.

   

  Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijft de regeling van de woonbonus voor 2015 en 2016 gelden, maar voor leningen die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2017 is de woonbonus dus afgeschaft.

   

  Voor leningen die vanaf 1 januari 2016 zijn afgesloten voor een woning in het Waalse Gewest, geldt de regeling van de ‘Chèque Habitat’.

  Wat moet je weten over deze ‘Chèque Habitat’:

  • Het is een individueel belastingvoordeel voor een maximumduur van 20 jaar.
  • Dit belastingvoordeel bestaat uit twee delen:
  • een eerste variabel gedeelte: hoeveel dit voordeel bedraagt, hangt af van het inkomen. Het maximale variabele bedrag is 1.520 euro. Dat wordt toegekend voor een netto belastbaar inkomen tot 21.000 euro (niet geïndexeerd). Voor inkomens boven dit bedrag, wordt het bedrag boven 21.000 euro vermenigvuldigd met een coëfficiënt (1,275%) en afgetrokken van het maximale variabele bedrag.
  • een forfaitair deel ‘kinderen’: als je kinderen hebt, krijg je 125 euro per kind. Dat bedrag wordt eenmaal toegekend voor de beide ouders.


  Netto belastbare inkomens boven 81.000 euro (niet geïndexeerd) krijgen geen belastingvoordeel.

  De eerste 10 keer wordt het belastingvoordeel toegekend zoals hierboven beschreven. De laatste 10 keer wordt het met 50% verminderd. 

  Aan de hand van deze tabel kan je berekenen hoeveel de ‘Chèque Habitat’ voor jou bedraagt.


  Ga op je aanslagbiljet na hoeveel je netto belastbaar inkomen bedraagt en als je de hypotheeklening samen met andere personen bent aangegaan, ga dan ook na hoeveel hun netto belastbaar inkomen bedraagt.

  Meer informatie over de chèque habitat.  

  Herfinanciering of herziening van een bestaande hypotheeklening

  Zowel bij een herfinanciering als bij een herziening van de rentevoet van je hypotheeklening, bij je huidige bank of bij een andere bank, behoud je de voordelen die gekoppeld zijn aan je oorspronkelijke lening.

  Het is namelijk de datum van de authentieke akte van je oorspronkelijke hypotheeklening die geldt om te bepalen op welke woonbonus je recht hebt.

 7. Een tweede verblijf is niet alleen leuk als toevluchtsoord voor verlengde weekends, het kan op lange termijn ook een interessante belegging zijn. 

  Registratierechten en btw

  Op de aankoop van een tweede verblijf moet je registratiebelasting betalen (10% in het Vlaamse gewest, 12,5% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest). Gaat het om een nieuwbouwwoning, dan moet je 21% btw betalen.

  Minder aantrekkelijk fiscaal regime

  Omdat het niet om je hoofdverblijfplaats gaat (de woning waar u het grootste deel van het jaar doorbrengt), kan je niet genieten van eventueel verlaagde registratierechten of een belastingaftrek. Je wordt, met andere woorden, vol belast.

  Sloot je een hypothecair krediet af om die aankoop te financieren, dan heb je in principe ook geen recht op belastingvoordelen, want die gelden enkel voor je ‘eigen en enige’ woning.

  Voor een tweede verblijf moet je bovendien:

  • onroerende voorheffing betalen;
  • personenbelasting betalen: of je het tweede verblijf verhuurt of niet, je onroerend inkomen wordt belast. Het belastbaar inkomen wordt berekend door het geïndexeerd kadastraal inkomen te vermenigvuldigen met 1,4. Verhuur je het tweede verblijf aan iemand die het voor zijn beroep gebruikt, dan is de berekening van uw belastbaar inkomen nog ingewikkelder. 
    

  En in het buitenland?

  Ligt je tweede verblijf in het buitenland? Ook dan zal je in principe kosten en belastingen moeten betalen. Wil je daarover meer weten, dan raden we je aan contact op te nemen met een fiscaal specialist. Naargelang het geval, kunnen er grote verschillen zijn. 

 8. Bij aankoop

  1. Registratierechten

  Bij de ondertekening van de akte, moet je belastingen betalen op de aankoop van de woning (behalve als het om nieuwbouw gaat): de registratierechten. Het bedrag van de registratierechten wordt berekend op basis van de waarde van het vastgoed. De percentages zijn vastgelegd door de gewesten: in het Vlaamse Gewest betaal je 10%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest 12,5%.

  Meer informatie over registratierechten

  Verlaagde registratiebelasting

  In Vlaanderen en Wallonië worden de registratierechten verlaagd (naar 5% in Vlaanderen of 6% in Wallonië) als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent niet de (gedeeltelijke) eigenaar van ander vastgoed;
  • je gaat binnen de drie jaar na ondertekening van de akte in de woning wonen (domiciliëring) en je blijft er minstens drie jaar onafgebroken. Het kadastraal inkomen ligt onder een bepaald plafond, in functie van het aantal kinderen ten laste.

  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een andere regeling. Het geeft een aftrek waardoor de registratierechten op een lager bedrag dan de aankoopprijs berekend wordt. Die worden, met andere woorden, slechts berekend op het deel van de aankoopprijs boven het bedrag van de aftrek (60.000 of 75.000 euro naargelang de ligging van de woning). Om die aftrek te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals onder meer:

  • de woning moet in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen;
  • enkel verkopen (geen schenkingen) komen in aanmerking;
  • het moet je enige woning zijn;
  • binnen de twee jaar na ondertekening van de akte moet je in de woning ingeschreven zijn;
  • je moet gedurende minstens vijf jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijven wonen.

  Meer informatie over de aftrek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Ook het Vlaams Gewest kent een aftrek toe: op de eerste schijf van 15.000 euro. Om die te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen, zoals:

  • de woning moet in het Vlaamse gewest liggen;
  • de woning moet je hoofdverblijfplaats zijn;
  • enkel verkopen (geen schenkingen) komen in aanmerking;
  • het moet je enige woning zijn.

  Meer informatie over de aftrek in Vlaanderen

  2. Btw

  Op nieuwe woningen moet je geen registratierechten betalen, maar wel btw ten bedrage van 21% van de waarde van de woning. Btw is verschuldigd op te bouwen woningen, woningen in aanbouw en nieuwbouwwoningen. 

  Grond en bakstenen

  Tot in 2011 kon je nog registratierechten (10% of 12,5%) betalen op de aankoop van de grond, en btw (21%) op de bakstenen. Die splitsing is niet langer mogelijk. In het geval van koppelverkoop (grond en woning samen) moet je op het geheel btw betalen.

  Meer informatie over btw.

  Zolang je eigenaar van de woning bent

  1. Personenbelasting

  De belastingadministratie berekent voor elke eigendom een kadastraal inkomen. Dat is een schatting van het inkomen dat de woning je zou opleveren mocht je ze verhuren. Het kadastraal inkomen moet je ieder jaar vermelden op de aangifte voor de personenbelasting. Het kadastraal inkomen van de woning waar je zelf woont, wordt slechts zelden in de personenbelasting belast.

  Meer informatie over de aangifte van je onroerend inkomen

  2. Onroerende voorheffing

  Op basis van het kadastraal inkomen wordt ook de onroerende voorheffing berekend: een gewestelijke belasting die je ieder jaar moet betalen.

  Voor bescheiden woningen ligt de onroerende voorheffing laag. Andere verminderingen zijn er wanneer er personen met een handicap in het gezin zijn en ook voor kinderen ten laste.

  Meer informatie over onroerende voorheffing.

  3. Doorverkoop van een woning

  Verkoop je een gekochte eigendom binnen de twee jaar opnieuw? Dan krijg je 3/5de van de registratiebelasting terug, op voorwaarde dat je bij de aankoop 7% registratiebelasting betaalde. Dit moet je zelf aanvragen.

  4. Leegstand

  Als een woning gedurende een jaar niet gebruikt of bewoond is, wordt het opgenomen in een register. Dat is een eerste signaal voor de eigenaar dat zijn woning als “leegstaand” wordt beschouwd. Blijft de woning vervolgens opnieuw een jaar in dat register staan, dan betaalt de eigenaar een specifieke belasting, de “leegstandsheffing”. 

  De Wikifintip

  • Meer informatie over de belastingen gekoppeld aan het aankopen van een eigen woning vind je op de website van Notaris.be.

   

 9. "Ik geef liever nu mijn huis aan mijn kinderen. Want als ze het erven na mijn dood, kunnen de successierechten voor hen een vergiftigd geschenk zijn." Hoe vaak horen we dit niet zeggen? Maar is het inderdaad voordelig om een grond, huis of appartement aan je kinderen te schenken terwijl je nog leeft? En hoe doe je dat dan best?

  Een schenking

  Met een schenking kan je je woning aan je kinderen geven terwijl je nog leeft. Dat is niet gratis: er moeten dan schenkingsrechten (belastingen) betaald worden, maar die zijn in heel wat gevallen lager dan de successierechten (dat zijn de belastingen die op een erfenis moeten betaald worden). Bij een schenking van een grond of woning, komen er ook kosten kijken, zoals de kosten die je aan de notaris moet betalen.
   
  Een concreet voorbeeld
   
  Mevrouw Peeters woont in Brussel. Ze heeft een klein appartement en een studio in Brussel, en een appartement aan zee. Zij heeft enkel een zoon, en wil hem haar eigendommen geven zonder te veel belastingen te betalen.
   
  De waarden van haar eigendommen worden geschat op:
  • 150.000 euro voor het klein appartement in Brussel;
  • 87.500 euro voor het appartement aan zee;
  • 50.000 euro voor de studio in Brussel.
  Mevrouw Peeters neemt de beslissing om de studio in Brussel aan haar zoon te geven. Haar zoon zal 1.500 euro schenkingsrechten moeten betalen, en ook de registratierechten en wat notariskosten. Sterft mevrouw Peeters later, dan zal hij op de waarde van de studio geen successierechten meer moeten betalen.
   
  Meer info over schenkingsrechten, vind je op deze site.
   
  Als mevrouw Peeters sterft binnen de drie jaar na haar schenking, dan zal de fiscus toch met de studio rekening houden bij de berekening van de successierechten. Maar de betaalde schenkingsrechten zullen beschouwd worden als een voorschot op de successierechten. Hier hebben we het eigenlijk over het progressievoorbehoud.
   
  Voor informatie over successierechten en de gevolgen op deze rechten van een schenking, klik hier.

  Opeenvolgende schenkingen, na drie jaar

  Het kan voor mevrouw Peeters en haar zoon voordelig zijn dat ze drie jaar na de schenking van de studio, ook het appartement aan zee schenkt. Opnieuw zal dat enkel voordelig zijn voor zover mevrouw Peeters na die nieuwe schenking nog drie jaar leeft.
   
  Waarom drie jaar wachten tussen de twee schenkingen, en niet bij de eerste schenking zowel de Brusselse studio als het appartement schenken? Het is zo dat de tarieven van de schenkingsrechten progressief zijn: zij stijgen met de totale waarde van de schenking. Het is dus voordelig om de schenkingen op te splitsen, om zo telkens slechts de laagste tarieven te betalen. De tarieven zijn overigens niet dezelfde in de drie gewesten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië), en verschillen ook naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de ontvanger: ze zijn bijvoorbeeld lager voor een schenking van een vader aan zijn zoon, dan voor een tante aan haar nicht.
   
  Overweeg je een schenking? Dan kan je zelf de kosten ervan berekenen op de volgende site.
   
  Je kan eventueel ook het advies vragen aan een notaris.

  Wat je wegschenkt, ben je kwijt.

  Mocht mevrouw Peeters later ruzie hebben met haar zoon, dan krijgt ze misschien spijt van haar vrijgevigheid. Daarom kan ze ook denken aan andere manieren van schenking die fiscaal voordelig zijn en haar nog enige waarborg geven: zo bv. de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.
   
  Daarover kan je meer lezen op deze site.

  De gezinswoning

  Denk twee keer na vooraleer uw gezinswoning te schenken. Immers, sommige gewesten hebben verlaagde successierechten voor de gezinswoning. Bij een schenking van de gezinswoning moeten er dan misschien meer belastingen betaald worden dan wanneer de gezinswoning in de erfenis valt.
   
  Dit antwoord is opgesteld in samenwerking met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

   

 10. Een tweede verblijf in het buitenland is niet voor ieders beurs! Als je er slechts enkele weken per jaar verblijft, is een aankoop in volle eigendom misschien geen goed idee. Een eigendom vereist ook onderhoud, beheer, …

  Timesharing is een tussenoplossing: je koopt het recht om ieder jaar voor een bepaalde tijd in de woning te verblijven. De timesharing firma zorgt voor het onderhoud.

  Het timesharing contract wordt opgesteld volgens de wetgeving van het land waar de woning ligt.

  Europese regelgeving

  Timesharing heeft al geleid tot heel wat misbruiken door promotoren die niet te goeder trouw zijn en bepaalde kosten ‘vergaten’ te vermelden. Die situatie heeft de Europese Commissie ertoe aangezet timesharing aan banden te leggen. Elk timesharing contract moet voortaan aan volgende criteria voldoen:

  • opgesteld zijn in een van de officiële landstalen van de koper;
  • informatie bevatten zoals de basis waarop de jaarlijkse lasten worden berekend, de beurtrol tussen de verschillende bewoners, enz...
  • het contract moet binnen de twee weken na ondertekening opgezegd kunnen worden. In die periode kan geen voorschot en ook geen schadevergoeding worden geëist.
    

  Meer informatie over timesharing en timesharing contracten.

  De Wikifintip

  • Neem vóór je een timesharing contract ondertekent contact op met het Contact Center van de FOD Economie op het nummer 0800 120 33.