Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Wat is het aanvullend pensioen voor een werknemer?

Op deze pagina

Voor een werknemer zijn er twee mogelijkheden:

  • Je werkgever (of je beroepssector) beslist om een aanvullend pensioen op te bouwen voor zijn werknemers. Hij voert dan een pensioenplan in.
  • Als je geen of een heel laag aanvullend pensioen opbouwt bij je werkgever of sector, kan je zelf een vrij aanvullend pensioen opbouwen.

Werkgevers die voorzien in een aanvullend pensioen voor hun werknemers, zijn verplicht om de bijdragen ervoor te storten aan een pensioeninstelling. Ze mogen daarbij kiezen tussen een pensioenfonds en een verzekeringsmaatschappij.

De bedrijven mogen bijgevolg zelf intern geen aanvullend pensioen voor hun werknemers opbouwen. Deze regeling beschermt de werknemers tegen de gevolgen van een mogelijk faillissement van hun werkgever. Het zou bijzonder jammer zijn, mochten ze in dat geval niet alleen hun job, maar ook hun opgebouwd aanvullend pensioen verliezen.

Het pensioenreglement legt de spelregels vast van het pensioenplan. Je kan het opvragen bij je werkgever of je pensioeninstelling of downloaden op www.mypension.be.

Doorgaans betaalt de werkgever de bijdragen (werkgeversbijdragen) voor het aanvullend pensioen. Maar vaak moet ook de werknemer meebetalen (werknemersbijdragen). De werkgever houdt dan een deel van het loon in, dat hij doorstort aan de pensioeninstelling.

Wikifin-tip

Een groot aantal werknemers is door de coronacrisis tijdelijk werkloos wegens overmacht of om economische redenen. Dit betekent dat hun arbeidsovereenkomst is geschorst.

Op de website van de FSMA vind je een overzicht van de gevolgen van tijdelijke werkloosheid wegens de coronacrisis op je aanvullend pensioen.