Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Hoe kan je een aanvullend pensioen opbouwen?

Op deze pagina

Als werknemer of zelfstandige kan je tijdens je actieve beroepsloopbaan een aanvullend pensioen opbouwen. Je krijgt het dan uitgekeerd op het moment dat je effectief met pensioen gaat. Dat gebeurt ofwel in één keer als kapitaal, hetzij gespreid in renten. Het aanvullend pensioen komt dan bovenop je wettelijk pensioen. Het verklaart ook de benaming ervan.

Ouder koppel stelt vragen over hun pensioen

Voor werknemers

Ben je werknemer, dan kan je werkgever je een pensioenplan aanbieden als onderdeel van het verloningspakket. Hij stort dan op geregelde tijdstippen bijdragen aan een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij. In dat laatste geval is er sprake van een groepsverzekering.

Het is ook mogelijk dat een bedrijfssector een aanvullend pensioen organiseert voor alle werknemers die in die bedrijfstak werken. Zo bestaan er sectorplannen in onder meer de bouw, de voeding, de scheikunde en de non-profit.

Maar niet alle werkgevers en sectoren bieden een aanvullend pensioen aan. Ze zijn dat trouwens niet verplicht. Daarom kan je als werknemer ook zelf een aanvullend pensioen opbouwen. We spreken dan over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW).

Voor zelfstandigen

Als zelfstandige moet je sowieso zelf een aanvullend pensioen opbouwen indien je er een wenst. Dat gebeurt dan via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen naast het VAPZ ook een aanvullend pensioen opbouwen via de onderneming waar ze als zelfstandige werkzaam zijn.

Ook de zelfstandigen die hun professionele activiteit niet in een vennootschap uitoefenen, hebben de mogelijkheid om, naast het VAPZ, bijkomend te sparen via het vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (VAPZNP). Vaak wordt ook de term “Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)” gebruikt.

Weetje

Bedrijven zijn niet verplicht om een aanvullend pensioen aan te bieden aan hun werknemers. In dat geval kunnen de werknemers het ook zelf doen.

Een overzicht

Overzicht pensioensparen - 1ste, 2de en 3de pijler

WAP: Aanvullend pensioen aangeboden door werkgevers of sectoren aan hun werknemers

VAPW: Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

WAPBL: Aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (IPT of groepsverzekering)

VAPZNP: Vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon

VAPZ: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen