Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is een termijnrekening?

Op deze pagina

Een termijnrekening is een rekening waarop je je geld voor een vooraf bepaalde termijn plaatst. Je bepaalt zelf de looptijd. Deze kan variëren over het algemeen van enkele dagen tot 10 jaar. Je krijgt er een vooraf afgesproken rente voor, die meteen vastligt voor de hele looptijd. Op de intresten betaal je wel roerende voorheffing.

De hoogte van de aangeboden intrest is meestal afhankelijk van:

  • De looptijd. In normale tijden is de intrest voor lange looptijden hoger dan voor korte.
  • De munteenheid van de termijnrekening
  • Het belegde bedrag. Voor een hoger bedrag, bieden sommige banken een hogere intrest. 
  • De bank. Elke instelling bepaalt haar eigen tarieven.

De bank moet zich houden aan de beloofde intrest voor de looptijd van de termijnrekening. Als je termijnrekening minder dan een jaar loopt, krijg je de rente volgens het aantal dagen dat ze loopt.

Voorbeeld: Je stort 5000 euro op een termijnrekening met een looptijd van vier maanden en een bruto jaarintrest van 3 % (fictieve intrest).

Dan krijg je op het einde van de vier maanden (1/3 van een jaar) ook maar 1 % (1/3 van de 3 % intrest), min 30 % roerende voorheffing = 0,70 % intrest. Op je 5000 euro geeft dat dus 35 euro netto aan intresten.

De intresten van je termijnrekening worden meestal op de eindvervaldag betaald. Je kan dan het kapitaal en de intresten op je zichtrekening of spaarrekening laten storten of je kan de termijnrekening verlengen. Voor die nieuwe periode kan de hoogte van de intresten verschillen ten opzichte van die voor de vorige periode.

Termijnrekeningen bestaan ook in andere munten, bijvoorbeeld in Amerikaanse dollar. In dat geval bepaalt de evolutie van de wisselkoers mee je opbrengst.

Wikifin-tip

Open enkel een termijnrekening als je er zeker van bent dat je je geld gedurende die termijn niet nodig hebt. Als je het toch eerder moet terugvragen, zijn er kosten aan verbonden.

Weetje

Je kan ook een termijnrekening in een andere munt afsluiten. Je loopt dan wel een wisselrisico.

Wat kost een termijnrekening?

Over het algemeen rekenen de banken geen kosten aan voor een termijnrekening, tenzij je het bedrag voor de vervaldag weer zou opvragen. Ze zijn echter wel verplicht om 30 % roerende voorheffing in te houden op de intresten.

Een vader en een zoon zitten op een bankje aan een rivier

Wikifin-tip

Bekijk niet enkel de intrestvoet op termijnrekeningen. Dit zijn bruto-intresten. Hiervan moet je nog 30 % roerende voorheffing aftrekken om de netto-intrest te kennen.

Welke risico’s loop je met een termijnrekening?

Je spaargeld bij een Belgische bank is beschermd door het Garantiefonds. Mocht je bank over de kop gaan, dan betaalt het fonds je tegoeden op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening).

Als je meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. De lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je op de website van het Garantiefonds.

Ben je klant van een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Hou er rekening mee dat de aanhoudende prijsstijging (inflatie) de waarde van het gedeponeerde geld kan aantasten.

Wikifin-tip

Een termijnrekening is vaak een goede oplossing als je nog niet onmiddellijk weet hoe je geld te beleggen, maar het in afwachting van een beslissing toch wil laten renderen.