Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Hoe verander je van tak 23-product?

Op deze pagina

Tak 23-levensverzekeringen hangen nauw samen met de producten waar ze in beleggen. Die moeten bij je beleggersprofiel passen. Maar dat profiel kan wijzigen. Het kan dat je op een gegeven moment meer of minder risico’s wil nemen. Naarmate je ouder wordt, kan het bijvoorbeeld aangewezen zijn almaar minder beleggingsrisico’s te nemen.

Geen nood: je kan op twee manieren je beleggingsstrategie veranderen.

  • Stoppen met het betalen van premies
  • Hybride tak 23 of multisupport

Stoppen met het betalen van premies

  • Je kunt stoppen met het betalen van premies, maar je laat het contract bestaan tot op het moment dat je je belegd kapitaal opvraagt. Ondertussen spaar of beleg je verder in een ander beleggingsproduct dat beter bij je huidig profiel past.
  • Je kunt ook stoppen met het betalen van premies en je verzekeraar vragen om het reeds gespaarde kapitaal uit te betalen. Let dan wel op met eventuele kosten. Het vrijgekomen kapitaal kan je dan sparen of beleggen in een beleggingsproduct dat beter bij je huidig profiel past.

Hybride tak 23 of multisupport

Denk je dat je tijdens de looptijd van je belegging van strategie zal willen veranderen? Overweeg dan een hybride tak 23-contract of een multisupport.

De 2 bekendste varianten van multisupportcontracten hebben volgende kenmerken:

  • Je verzekeringscontract is verbonden met zowel een voorzichtige tak 21-spaarverzekering, als een meer risicovolle tak 23-beleggingsverzekering. Iedere keer dat je een premie betaalt, kies je zelf in weke "tak" (21 en gegarandeerd basisrendement of 23 en niet-gegarandeerd rendement) de verzekeraar die premie moet storten.
  • Je verzekeringscontract is verbonden met meerdere tak 23-beleggingsfondsen, die elk een ander profiel hebben. De ene kan heel voorzichtig zijn en de andere heel risicovol. Je beslist zelf in welk fonds de verzekeraar die premie moet beleggen. In je contract staat hoe je jouw keuze kan veranderen.

Bovendien kan je bij multisupportcontracten in de meeste gevallen vroegere stortingen overdragen van de ene naar de andere belegging. Deze herschikking heet arbitrage. Het contract moet duidelijk vermelden hoeveel je dat kost.

Wikifin-tips

  • Bestaat de kans dat je tijdens de looptijd van je belegging van strategie wil veranderen? Overweeg dan zeker ook hybride tak 23 - of multisupportcontracten.
  • Let altijd goed op de mogelijke kosten.