Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Hoe verander je van een tak 23-product naar een ander?

Op deze pagina

Tak 23-levensverzekeringen hangen nauw samen met de (interne) beleggingsfondsen waarin ze beleggen. Die moeten bij je beleggersprofiel passen. Maar dat profiel kan wijzigen. Het is mogelijk dat je op een gegeven moment meer of minder risico’s wil nemen. Naarmate je ouder wordt, kan het bijvoorbeeld aangewezen zijn almaar minder beleggingsrisico’s te nemen.

Geen nood: je kan op twee manieren je beleggingsstrategie veranderen.

  • Je kunt stoppen met het betalen van premies, maar je laat het contract bestaan tot op het moment dat je je belegd kapitaal opvraagt. Ondertussen spaar of beleg je verder in een ander beleggingsproduct dat beter bij je profiel past.
  • Je kunt ook stoppen met het betalen van premies en je verzekeraar vragen om het reeds gespaarde kapitaal uit te betalen. Let dan wel op de eventuele belastingen en kosten. Het vrijgekomen kapitaal kan je dan sparen of beleggen in een beleggingsproduct dat beter bij je profiel past.

Hybride tak 23 of multisupport

Denk je dat je tijdens de looptijd van je belegging van strategie wil veranderen? Overweeg dan de volgende contracten:

  • Hybride tak 23-contract. Je verzekeringscontract is verbonden met zowel een tak 21-spaarverzekering als een tak 23-beleggingsverzekering. Telkens je een premie betaalt, bepaal je de verdeling over de twee takken. Ter informatie: de tak 21 is een klassieke spaarformule met gewaarborgd rendement dankzij een interestvoet, terwijl Tak 23 geen gewaarborgd rendement heeft.
  • Multisupport contract. Je verzekeringscontract is verbonden met meerdere tak 23-beleggingsfondsen, die elk een ander profiel hebben. Bepaalde strategieën stemmen overeen met een voorzichtig risicoprofiel, terwijl andere beantwoorden aan een hoger risicoprofiel. Je beslist zelf – binnen de voorwaarden voorzien in het contract - in welk fonds de verzekeraar je premie moet beleggen. In je contract staat hoe je jouw keuze kan veranderen.

Vraag aan je makelaar welke kosten van toepassing zijn op deze wijzigingen.

Wikifin-tips

  • Bestaat de kans dat je tijdens de looptijd van je belegging van strategie wil veranderen?
  • Let altijd goed op de mogelijke kosten en op het risico dat aan het product is verbonden.