Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Beleggen in een tak 21-levensverzekering

Op deze pagina

Wat is een tak 21-levensverzekering?

De verzekeringsproducten van tak 21 omvatten over het algemeen de volgende levensverzekeringsproducten:

 • De tak 21-spaarverzekering. Dit is een spaarproduct met een gegarandeerd rendement. Zo wordt er voor elke gedane storting een bepaalde rentevoet gegarandeerd. Bij deze spaarverzekeringen kan mogelijk sprake zijn van een winstdeelname van de verzekeraar. Dit type product kan bijvoorbeeld worden afgesloten met het oog op het opbouwen van spaargeld op korte, middellange of lange termijn, of zelfs als onderdeel van het pensioen.
 • Alle verzekeringsproducten die een uitkering bieden bij overlijden, inclusief een overlijdensrisicoverzekering van tijdelijke aard, zoals een schuldsaldoverzekering.
 • Producten bedoeld om uitvaartkosten te dekken (bv. uitvaartverzekeringen).

Weetje

Let op: de gegarandeerde rente van een tak 21-spaarverzekering kan nul of zelfs negatief zijn, wat gevolgen heeft voor het terugbetaalde kapitaal op de eindvervaldag.

Aangezien het juridisch gaat om een verzekeringscontract, worden de bedragen die je stort premies genoemd.

Als je een tak 21-levensverzekering afsluit, heb je heel wat keuzemogelijkheden:

 • Je betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract. Of je betaalt je premies gespreid op verschillende tijdstippen. Dat kan bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks zijn, maar ook op willekeurige momenten. 
 • Het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bijvoorbeeld tien jaar. Maar het kan ook van onbepaalde duur zijn.
 • Je kan je spaarverzekering ook gebruiken voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal (ook pensioensparen genoemd), of om aan langetermijnsparen te doen. In dat geval heb je recht op een interessant belastingvoordeel.

Wikifin-tips

 • Vergelijk de verschillende spaar- en verzekeringsproducten om de formule te vinden die het best bij jou past.
 • Gebruik je de tak 21-spaarverzekering om een extra pensioenkapitaal op te bouwen (pensioensparen), dan heb je nog recht op een belastingvermindering.

Wat is een tak 21-spaarverzekering?

De tak 21-spaarverzekering is een spaarproduct op middellange of lange termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract.

De opbrengst van je tak 21-spaarverzekering bestaat uit twee delen:

 • De door de verzekeraar gewaarborgde rente op je premies. Zo wordt voor elke gedane storting een bepaalde rentevoet gegarandeerd. In de meeste gevallen wordt de rente niet jaarlijks uitbetaald, maar gekapitaliseerd zodat ze op haar beurt rente opbrengt. Ze wordt dan samen met het gestorte kapitaal uitgekeerd op de eindvervaldag. Let op: eventueel kunnen kosten en taksen aangerekend worden.
 • De eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is niet vooraf vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst de verzekeraar maakt met de herbelegging van de premies. Dit wordt jaar per jaar bekeken. Eens de winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet meer terugnemen.

Gewoonlijk zal de verzekeraar een betalingsplan met je afsluiten als onderdeel van je tak 21-spaarverzekering. Houd er echter rekening mee dat je geen vaste storting hoeft te doen in je spaarverzekering. Je kan je betalingen als dat nodig is altijd uitstellen of tijdelijk opschorten.

Weetje

Als de gewaarborgde rente negatief of nul is of de kosten verbonden aan het product hoger zijn dan de gewaarborgde intresten, kan je rendement negatief zijn. In dat geval kan je zelfs minder dan het gestorte kapitaal terugkrijgen.

De bijkomende garanties van een tak-21-product kunnen ook worden gebruikt om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit te dekken (arbeidsongeschiktheidsverzekering, invaliditeitsverzekering).

Op de einddatum krijg je een uitbetaling van de premies die je hebt betaald, verminderd met de kosten en belastingen.

Het bedrag wordt ook verminderd met:

 • De kostprijs voor overlijdensdekkingen en eventuele andere aanvullende dekkingen, die aan het contract zijn verbonden.
 • Als de tegoeden binnen de acht jaar na het nemen van de verzekering worden opgevraagd, wordt eveneens roerende voorheffing afgehouden. Vanuit fiscaal oogpunt wordt deze optie afgeraden.

Weetje

Als de tegoeden binnen de acht jaar na het nemen van de verzekering worden opgevraagd, wordt eveneens roerende voorheffing afgehouden. Dit vermindert het rendement van je belegging sterk!

Wat gebeurt er bij vervroegde terugbetaling?

Wil je de tak 21-spaarverzekering al voor de eindvervaldag te gelde maken, dan betaal je wellicht veel kosten aan je verzekeraar. Kijk samen met je makelaar je contract na. Doe je het in de eerste acht jaren van het contract, dan ben je ook nog roerende voorheffing verschuldigd.

Een rijpere man rijdt met de fiets in het bos

Wat gebeurt er met je spaarverzekering tak 21 als je sterft?

Sterf je voor het einde van je levensverzekeringscontract, dan ontvangen je erfgenamen of de eventuele begunstigde van je contract de theoretische terugkoopwaarde van je spaarverzekering, dit wil zeggen de stortingen gekapitaliseerd aan de gegarandeerde rentevoet verminderd met de kosten.

Als je overlijdt vóór de pensioengerechtigde leeftijd en als je je stortingen hebt aangegeven op je belastingaangifte, houdt de verzekeraar eerst wel een heffing van 8 % in, behalve als die al betaald is. Op wat overblijft, moeten successierechten betaald worden.

Wat is een tak 21 Universal Life verzekering?

In tegenstelling tot de klassieke verzekeringen gaat de verzekeraar  bij de verzekering van het type "Universal Life" bij de ondertekening van het contract geen verbintenis aan inzake rendement.

 • Je stort zoveel je wil en wanneer je wil.
 • Je weet dan ook niet wat je op de eindvervaldag terugkrijgt. Alles hangt af van hoeveel je stort, van de gewaarborgde rente die op het moment van storting geldt en van de winstdeelnemingen.

Wikifin-tip

Kijk na hoelang de gewaarborgde rente geldt en of ze ook voor toekomstige premies van toepassing is.

Weetje

Universal Life-producten zijn dus flexibel: je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je wilt sparen. Zo kan je zelfs enkele jaren geen premies storten.