Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

hands-showing-young-plant_0.png
Aangepast op

Wat is tak 23-beleggingsverzekering?

Op deze pagina

Met een tak 23 investeer je via een levensverzekering. Ze werkt als volgt:

  • Je betaalt één keer of op regelmatige momenten premies aan je verzekeraar.
  • De verzekeraar belegt de premies, na aftrek van kosten en belastingen, voor jou in een fonds dat op zijn beurt belegt in beleggingsfondsen met aandelen, obligaties, vastgoed enz. De strategie die hij daarbij volgt, moet in het contract staan.
  • Eventueel kan aan de beleggingsverzekering nog een overlijdensdekking worden gekoppeld. Dit geeft je meer zekerheid, maar het heeft wel een kostprijs.  

Storting van de premies

Met een tak 23 kan je soepel beleggen. Zo kan je bijvoorbeeld beginnen met een aanzienlijke storting van 10 000 euro en vervolgens 25 euro per maand bijstorten. De maanden dat je wat krap bij kas zit, kan je zelfs stortingen overslaan.

Let op: sommige contracten leggen je stortingsvoorwaarden op. Ze kunnen bijvoorbeeld bepalen dat een minimumbedrag vereist is of dat je maar één enkele storting mag doen.

Rijpere vrouw rijdt met de brommer met haar man achterop

Aanduiden van een begunstigde

Gezien een tak 23-beleggingsverzekering een verzekering is, kan je ook een begunstigde aanduiden. Je kan die vrij kiezen: jezelf, je partner, je kinderen of nog iemand anders.

Duur van het contract

Tak 23-levensverzekeringscontracten bestaan zowel zonder als met een vaste looptijd.

Voor contracten zonder eindvervaldag:

Voor contracten met een eindvervaldag:

  • Bij het afsluiten van het contract is vastgelegd wanneer de verzekeraar je uitbetaalt. Bij contracten met één premiebetaling is dat meestal minstens 8 jaar en 1 dag nadat je de premie hebt betaald. Maar het kan ook de dag zijn dat je 65 wordt of met pensioen gaat.
  • Als je sterft vooraleer het contract afloopt, wordt het automatisch beëindigd. De verzekeraar betaalt dan uit aan de "begunstigden" die in het contract zijn aangeduid. Hoeveel precies wordt uitbetaald, hangt er o.a. van af of je een overlijdensdekking hebt afgesloten of niet.

Wikifin-tips

  • Het is erg belangrijk om het contract tot in detail met je financiële tussenpersoon te overlopen, zodat je precies weet welke rechten en plichten eraan verbonden zijn. 
  • Sterft de verzekeringnemer, dan kunnen er op de uitkering successierechten betaald moeten worden. Dit is een erg ingewikkelde materie. Hierover vraag je best advies aan je notaris of advocaat.

Wie mag tak 23-levensverzekeringen verkopen?

Niet iedereen mag tak 23-levensverzekeringen te koop aanbieden.

Sommige aanbieders van spaar- en beleggingsverzekeringen zijn niet te vertrouwen. Om zeker te zijn dat die van jou erkend is in België om dergelijke producten te verkopen, kan je terecht op de website van de NBB. Daar vind je een lijst met de verzekeraars die deze producten mogen aanbieden.

Wat gebeurt er als je contract erin voorziet dat je verzekeraar via interne fondsen investeert?

Een intern fonds kan je vergelijken met een grote spaarpot die beheerd wordt door de verzekeraar zelf.

Verzekeraars hebben verschillende van die spaarpotten of interne fondsen, waarmee ze beleggen in obligaties, aandelen, vastgoedICB's enz. Het ene interne fonds investeert meer in aandelen, het andere meer in obligaties. In je contract staat in welke spaarpot of intern fonds je premie wordt gestort.

De waarde van de interne fondsen en dus ook van je tak 23-levensverzekering verandert voortdurend. Dat komt omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.

Weetje

De waarde van je tak 23-beleggingsverzekering verandert voortdurend.