Wat moet u doen als u uw lening niet meer kan afbetalen?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Er kunnen 101 redenen zijn waarom u misschien plots uw schulden niet meer aankan. Als u uw lening niet meer afbetaalt, kan dit zware gevolgen hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met uw kredietgever als u financiële problemen hebt. Eventueel kan u dan samen een regeling treffen.

Contacteer uw kredietgever

Zodra u merkt dat de schulden u boven het hoofd gegroeid zijn of u heeft teveel openstaande schulden, stapt u best onmiddellijk naar uw kredietgever om samen naar een oplossing te zoeken. Schaam u niet om deze stap te zetten. Er zijn heel veel mensen wie dit kan overkomen. Er is in dergelijke situaties maar één zekerheid: hoe langer u wacht om hulp te zoeken, hoe dieper uw schuldenput zal worden.

Bij uw kredietgever kan u tijdelijk uitstel van betaling vragen of een tegenvoorstel doen om uw krediet over een langere periode af te lossen zodat u maandelijks wat minder moet betalen. Zet de gemaakte afspraken op papier. De kredietgever heeft er alle baat bij dat u er uiteindelijk in slaagt om de lening zelf terug te betalen.

Stap naar de schuldbemiddelaar

Als het gesprek met uw kredietverlener niets opbrengt, kan u naar een erkende schuldbemiddelaar stappen. Die zal samen met u uw situatie bekijken en nagaan hoe u uw schulden verder kan afbetalen. De bemiddelaar onderhandelt dan in uw plaats met uw kredietgever over een nieuw afbetalingsplan. Hij zal u begeleiden bij uw afbetalingen en uw financieel beheer. Voor schuldbemiddeling kan u terecht bij het OCMW van uw gemeente. De schuldbemiddelaar zal u informeren over de voorwaarden die moeten worden nageleefd om schuldbemiddeling te starten.

De collectieve schuldenregeling

Als u ondanks bemiddeling toch nog problemen hebt om uw kredieten af te lossen, dan blijft er alleen nog een collectieve schuldenregeling over. Dit is een wettelijke procedure voor de arbeidsrechtbank waarmee u tijd krijgt om er financieel terug bovenop te komen. Hier zijn echter wel strenge regels en voorwaarden aan verbonden. Het is een allerlaatste kans. Meer informatie over alles wat met overmatige schuldenlast te maken heeft vindt u op deze website .

De Wikifintips

  • Denk goed na over de verantwoordelijkheid die u op uw schouders neemt met een lening en over de eventuele gevolgen voor uzelf en uw gezin als u uw schulden niet meer kan afbetalen.
  • Wacht niet tot het te laat is. Stap zo gauw u terugbetalingsmoeilijkheden hebt naar uw kredietgever of een schuldbemiddelaar om samen naar oplossingen te zoeken.
  • Lees meer over schuldbemiddeling en de collectieve schuldenregeling op www.centrumschuldbemiddeling.be (Vlaanderen)  en www.grepa.be  (Brussel).