Een nieuwe baan: een aanvullend pensioen?

Als je een nieuwe baan begint, ga je best na of jouw werkgever aan zijn werknemers een aanvullend pensioen aanbiedt. Hij is daartoe immers niet wettelijk verplicht.

De werkgever heeft meestal wel de verplichting om een aanvullend pensioen aan te bieden als er op het niveau van de sector (bv. de metaalsector of de non-profitsector) een aanvullend pensioenplan bestaat.

Moet je je aansluiten bij een pensioenplan?

Tenzij hij daartoe op het niveau van de sector verplicht wordt, moet de werkgever geen aanvullend pensioen aanbieden aan zijn werknemers. Als hij dat wel doet, kan hij bepalen of dit voor alle werknemers geldt of enkel voor een bepaalde categorie (bv. enkel de kaderleden, …).

Als je bij jouw indiensttreding aan de aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet, zal de werkgever je automatisch aansluiten bij het pensioenplan. Je kan dit niet weigeren.

Maar, als je al in dienst bent op het ogenblik dat jouw werkgever een pensioenplan wil invoeren, dan heb je de keuze om hieraan deel te nemen of niet (die keuze heb je niet als een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt dat de aansluiting verplicht is). Als je weigert, dan heeft jouw werkgever geen enkele verplichting meer voor jouw aanvullend pensioen. Op lange termijn bekeken is het zelden voordelig de aansluiting te weigeren; vraag dus eerst advies over de precieze gevolgen vooraleer dat te doen.

Onmiddellijke aansluiting bij het aanvullend pensioenplan

Het pensioenreglement beschrijft voor welke werknemers het geldt. Als je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, dan wordt je onmiddellijk aangesloten zodra je jouw nieuwe job begint.

De aansluitingsvoorwaarden mogen niet discriminerend zijn voor bepaalde werknemers. Zo mag er voor de aansluiting bij het pensioenplan geen onderscheid gemaakt worden:

  • tussen werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur;
  • tussen voltijdse of deeltijdse arbeid;
  • op basis van anciënniteit;
  • op basis van inkomen;
  •  ...

Elke vorm van discriminatie tussen werknemers om het aanvullend pensioen te krijgen is verboden, behalve als er een objectieve reden voor is. Zo is het bv. toegelaten dat een pensioenplan enkel geldt voor een bepaalde categorie werknemers (vb. kaderleden).

De Wikifin-tips

  • Het pensioenplan van de werkgever mag geen werknemers discrimineren. De werkgever mag echter wel beslissen om het aanvullend pensioen enkel te geven aan een bepaalde categorie werknemers.
  • Als je een nieuwe job begint, dan kan je het pensioenplan van jouw nieuwe werkgever niet weigeren.
  • Hoe dan ook: informeer je vooraleer de aansluiting bij een pensioenplan te weigeren. Een dergelijke weigering kan immers op lange termijn financieel nadelig zijn.
  • Als je deeltijds werkt, hebt je ook recht op een aanvullend pensioen. Het is mogelijk dat jouw rechten proportioneel berekend worden: zo zal je met een halftijds contract allicht slechts de helft van de rechten opbouwen die gelden voor een voltijdse collega.