Jouw aanvullend pensioen tijdens jouw loopbaan

Weet je niet of er voor je een aanvullend pensioenplan bestaat, of welke pensioeninstelling (verzekeringsonderneming of pensioenfonds) dat aanvullend pensioen beheert? Kijk dan naar de pensioenfiches die je hebt gekregen of vraag informatie aan jouw werkgever of ex-werkgever.

Elk jaar ontvangt je een pensioenfiche met daarop informatie over het door jou opgebouwde aanvullend pensioen. Tot en met 2015 kreeg je deze pensioenfiche ook als je uit dienst was (vb. door ontslag). Sinds 2016 ontvangen werknemers die uit dienst zijn deze fiche niet meer. Zij kunnen de stand van hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via www.mypension.be.

Meer informatie over de inhoud van de pensioenfiche.

Omdat aanvullende pensioenen steeds belangrijker worden, heeft de overheid de website MyPension.be gecreëerd.

Met jouw elektronische identiteitskaart (e-ID) heb je toegang tot deze website. In het deel 'mijn aanvullend pensioen' kan je nagaan bij welke pensioeninstelling je een aanvullend pensioen opbouwt of opgebouwd hebt en hoeveel dit bedraagt. De pensioeninstellingen (verzekeringsondernemingen of pensioenfondsen) zorgen ervoor dat de gegevens elk jaar geactualiseerd worden.

Ieder jaar worden de gegevens over jouw aanvullende pensioenrechten die beschikbaar zijn op MyPension.be, samengebracht in een overzicht in PDF-formaat. Dit overzicht kan je downloaden en uitprinten. Indien je op MyPension.be jouw persoonlijk e-mailadres achterlaat, word je elk jaar per e-mail verwittigd zodra een geactualiseerd overzicht beschikbaar is.

Het overzicht van jouw aanvullende pensioenrechten wordt ook jaarlijks naar jouw eBox gestuurd. De eBox is een persoonlijke, beveiligde elektronische brievenbus van de sociale zekerheid, waarin de overheid voor jou bestemde vertrouwelijke documenten kan plaatsen. Indien je gebruik wenst te maken van de eBox, moet je deze eerst activeren via de website www.mysocialsecurity.be. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart (eID) nodig. Je kan er jouw persoonlijk e-mailadres achterlaten, zodat je hierop verwittigd wordt telkens er een nieuw document in jouw eBox verschijnt.

Welke informatie je op MyPension.be kan terugvinden, lees je hier.

Je kan o.a. ook volgende documenten vragen aan jouw werkgever of aan de pensioeninstelling:

 • een overzicht van de evolutie over de jaren heen van het door jou reeds opgebouwde aanvullend pensioen;
 • het pensioenreglement dat alle spelregels vastlegt;
 • een verslag over het beheer van het pensioenplan;
 • informatie over de beleggingen die de pensioeninstelling doet.

Hoe worden jouw pensioenrechten berekend en wat is de wettelijke rendementsgarantie?

Hoeveel het aanvullend pensioen uiteindelijk zal bedragen, wordt voor een groot deel bepaald door drie belangrijke elementen:

 1. de inhoud van het pensioenplan dat jouw werkgever je hebt aangeboden, namelijk welk aanvullend pensioen de werkgever je heeft beloofd. In het pensioenreglement kan je nalezen waarop je recht hebt.

Meer informatie over de verschillende types van pensioenplannen.

 1. de manier waarop jouw werkgever het pensioenplan laat beheren door een verzekeringsonderneming (in een groepsverzekering) of een pensioenfonds, namelijk of er door deze instellingen al dan niet een rendement wordt gewaarborgd.

Meer informatie over het beheer van het pensioenplan.

 1. De wettelijke rendementsgarantie

De wet verzekert een minimumrendement op de gestorte bijdragen. Wanneer de groepsverzekering of het pensioenfonds dit minimumrendement niet halen, moet de werkgever het verschil bijpassen. Dit gegarandeerd minimumrendement wordt ieder jaar aangepast en schommelt tussen 1,75% en 3,75%.

Bij pensioenplannen van het type vaste bijdragen geldt de wettelijke rendementsgarantie zowel op de werkgeversbijdragen als op de eigen bijdragen van de werknemers. Bij pensioenplannen van het type vaste prestaties geldt het minimumrendement dat door de wet wordt verzekerd enkel op de eigen bijdragen van de werknemer.

Meer informatie over de wettelijke rendementsgarantie.

Kan jouw werkgever van pensioeninstelling veranderen?

Jouw werkgever mag overstappen naar een nieuwe pensioeninstelling. In elk geval moet de werkgever je informeren en mag de verandering je geen kosten of verlies berokkenen.

Kan jouw werkgever het pensioenplan wijzigen?

Jouw werkgever kan een bestaand pensioenplan onder bepaalde voorwaarden wijzigen. De wijziging van het pensioenplan mag in geen geval het aanvullend pensioen dat je vóór de wijziging reeds hebt opgebouwd, verminderen.

Kan je jouw aanvullend pensioen vervroegd opvragen?

Jouw aanvullend pensioen dient als aanvulling op jouw wettelijk pensioen. Daarom moet het in principe worden uitbetaald als je met (vervroegd) pensioen gaat. Ook al vermeldt het pensioenplan een andere pensioenleeftijd.

Lees hier wanneer je jouw wettelijk pensioen kan opnemen en wat de voorwaarden zijn om met vervroegd pensioen te gaan.

Als je overweegt om jouw wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, houd er dan rekening mee dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor jouw aanvullend pensioen. Omdat jouw aanvullend pensioen onmiddellijk zal worden uitbetaald, zullen jouw pensioenreserves minder lang interesten opbrengen, wat zal leiden tot een lager aanvullend pensioen. Vooral bij pensioenplannen van het type vaste prestaties kan dit een belangrijke streep door de rekening zijn. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat naarmate het aanvullend pensioen vroeger wordt uitbetaald, je ook meer belastingen moet betalen.

Uitzonderingen:

In enkele gevallen is het toch mogelijk om jouw aanvullend pensioen op te vragen wanneer je nog niet met pensioen gaat:

 • Wanneer je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, maar je besluit om toch nog te blijven werken en dus jouw wettelijk pensioen op dat ogenblik nog niet op te nemen, kan je toch al jouw aanvullend pensioen opnemen als het pensioenreglement dit toelaat.
 • Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan, maar je besluit om toch nog te blijven werken en dus jouw wettelijk pensioen nog niet op te nemen, kan je toch al jouw aanvullend pensioen opnemen als het pensioenreglement dit toelaat.
 • Wanneer je in 2016 55 jaar of ouder werd
  • Als je in 2016 58 jaar of ouder werd, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf jouw 60ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 2016 57 jaar werd, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf jouw 61ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 2016 56 jaar werd, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf jouw 62ste als het pensioenreglement dit toelaat.
  • Als je in 2016 55 jaar werd, dan mag het aanvullend pensioen uitbetaald worden vanaf jouw 63ste als het pensioenreglement dit toelaat.

Om te kunnen genieten van deze overgangsmaatregelen moet het pensioenreglement dit toelaten. Het is bv. mogelijk dat het pensioenreglement het niet toelaat dat het aanvullend pensioen wordt uitbetaald zolang je in dienst bent.

De Wikifin-tips

 • De spelregels van het pensioenplan staan beschreven in het pensioenreglement van jouw aanvullend pensioen. Lees dit goed na.
 • Elk jaar krijg je een pensioenfiche met daarop informatie over jouw aanvullend pensioen. Het is belangrijk om deze fiches goed bij te houden: zo kan je de evolutie van jouw pensioenrechten volgen over de jaren heen.
 • Ga zeker een kijkje nemen op MyPension.be om de meest recente stand van jouw aanvullend pensioen te raadplegen.
 • Een correct zicht op het inkomen dat je na jouw pensioen zal krijgen, kan je helpen bij de financiële planning van jouw oude dag.