Verschillende soorten aanvullend pensioen

In het pensioenreglement staat beschreven welk type aanvullend pensioen je zal krijgen: een aanvullend pensioen met een 'vaste prestatie', of een met 'vaste bijdragen'.

Pensioenplan van het type vaste prestaties

Bij een pensioenplan van het type vaste prestaties staat op voorhand vast hoeveel je bij jouw pensionering zal krijgen: in de meeste gevallen hangt dit bedrag af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt en de hoogte van jouw loon.

Twee voorbeelden van wat een vaste prestatie kan zijn:

  • een kapitaal dat gelijk is aan het bedrag van jouw laatste maandwedde, vermenigvuldigd met jouw aantal dienstjaren bij de werkgever;
  • een jaarlijkse vergoeding (rente) die gelijk is aan één procent van jouw gemiddelde loon over heel jouw loopbaan bij de werkgever, voor ieder jaar van die loopbaan.

Het pensioenreglement legt vast wat je uiteindelijk zal krijgen als het zover is (dit is de beloofde prestatie). Om het aanvullend pensioen op te bouwen, worden bijdragen gestort aan de pensioeninstelling. De pensioeninstelling belegt deze bijdragen. Als op het einde van de rit blijkt dat de opgebouwde bedragen niet voldoende zijn om wat je beloofd werd uit te betalen, moet de werkgever bijbetalen.

Meer informatie over het pensioenplan van het type vaste prestaties.

Pensioenplan van het type vaste bijdragen

Bij dit type liggen enkel de bijdragen vast die jaarlijks moeten worden gestort aan de pensioeninstelling. De betaalde bijdragen worden belegd en jouw aanvullend pensioen is afhankelijk van de opbrengst van die belegging. Die opbrengst noemen we ook wel het rendement of de intrestvoet.
Het aanvullend pensioen dat je uiteindelijk zal krijgen, is dus afhankelijk van het resultaat van de beleggingen, wat erg kan schommelen.
Soms wordt door de werkgever of door de pensioeninstelling een vast rendement beloofd. Daarnaast zorgt de wet ervoor dat je recht heeft op een minimumrendement. Bij jouw pensionering heb je dus minstens recht op de gestorte bijdragen met daarbovenop de wettelijk vastgestelde intrestvoet.
De bedragen die je bij dit type van pensioenplan uiteindelijk uitbetaald krijgt, hangen dus voor een deel af van de beleggingsopbrengsten. In welke mate je jouw uitgavenpatroon met die bedragen zal kunnen financieren, hangt mee af van de stijging van de levensduurte (inflatie).

Meer informatie over het pensioenplan van het type vaste bijdragen.

Het aanvullend pensioen wordt meestal gecombineerd met een overlijdens- en/of invaliditeitsdekking.

Een overlijdensdekking garandeert dat wanneer je sterft, jouw partner, jouw kinderen of andere begunstigden een kapitaal uitbetaald krijgen, of een maandelijkse of jaarlijkse rente. Als de overlijdensdekking de betaling van een maandelijkse of jaarlijkse rente voorziet, dan zal de partner die meestal krijgen zolang hij/zij leeft. Soms wordt er ook in een wezenrente voor de kinderen voorzien: zij zullen die rente dan krijgen tot aan een leeftijd die het pensioenreglement vastlegt. Een invaliditeitsdekking garandeert dat wanneer je werkonbekwaam zou worden, je zelf een kapitaal of een rente uitbetaald krijgt. Deze rente wordt meestal tot aan de pensioenleeftijd betaald.

Meer informatie over andere voordelen verbonden aan een aanvullend pensioen.