Wat is het verschil tussen een pensioenspaarfonds en pensioenspaarverzekering?

Een schematisch overzicht van de verschillen

Hieronder geven we een schematisch overzicht van de verschillen tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. Meer uitgebreide info vindt u door te klikken op de verschillende links.

  Pensioenspaarfonds Pensioenspaarverzekering
Wat? Een fonds dat belegt in aandelen en obligaties. Een verzekering die een afgesproken opbrengst garandeert op iedere storting. Er kan ook een winstdeelname zijn.
Rendement:    
 • Hoe bepaald?
 • Hangt af van de rendementen van de aandelen en obligaties.
 • Een vooraf vastgelegd rendement per storting.
 • Gangbare rendementen?
 • Voor de laatste 10 jaar: tussen 4% en 6%. Dat is geen garantie voor de toekomst.
 • De voorbije jaren lag het rendement rond 3%; gewaarborgd rendement op stortingen van dit jaar: ongeveer 1,5%.
Staatswaarborg? Geen waarborg. Een tak 21-pensioenspaarverzekering (meest voorkomende vorm) wordt gewaarborgd door het Garantiefonds
Belastingvermindering 30% van de jaarlijkse storting, beperkt tot 960 euro voor 2018: dus nooit meer dan 288 euro belastingvermindering. 30% van de jaarlijkse storting, beperkt tot 960 euro voor 2018: dus nooit meer dan 288 euro belastingvermindering.
Kosten:    
 • Instapkosten
 • Meestal 3%
 • Meestal 6%
 • Jaarlijkse kosten
 • Jaarlijkse beheersvergoeding: 0% à 1,3%
 • Soms
 • Verzekeringstaks
 • Geen
 • Geen
 • Beurstaks
 • Geen
 • Geen
Einddatum Geen vooraf bepaalde einddatum. Kan vanaf 60 jaar geheel of gedeeltelijk worden opgenomen (meer info). Een vooraf bepaalde einddatum, meestal op 65 jaar; op dat ogenblik keuze tussen een eenmalig bedrag of maandelijkse uitbetalingen.
Eindbelasting = anticipatieve heffing    
 • Tarief
 • Waarop berekend?
 • stortingen + een fictief jaarrendement van 4,75% op elke storting.
 • stortingen + minimum gewaarborgd jaarrendement op iedere storting; winstdeelname is vrijgesteld.
Vervroegde opvraging Belast tegen 33% Belast tegen 33% + uitstapkosten

Kan u nog veranderen?

Misschien vindt u dat u te veel instapkosten betaalt bij uw pensioensparen? Of u wenst minder risico te nemen? Wil u toch een pensioenspaarfonds in plaats van een pensioenspaarverzekering? Verkiest u een bank of verzekeraar die minder beheerskosten aanrekent?
In al die gevallen rijst de vraag: kan ik hoe dan ook nog veranderen eens gestart in een bepaald type van pensioensparen?

 • Veranderen van bank of verzekeraar? 
  Dat kan steeds, zowel bij een pensioenspaarfonds als bij een pensioenspaarverzekering. U kan daarbij kiezen om het al gespaarde bedrag naar het nieuwe fonds of de nieuwe verzekering over te dragen, of het te laten waar het is. Uw huidige bank of verzekeraar kan kosten aanrekenen als u voor de overdracht van de gespaarde bedragen kiest.
   
 • Veranderen van dynamisch naar defensief, of omgekeerd, bij pensioenspaarfondsen? 
  De meeste banken laten dat kosteloos toe. U kan kiezen:
  • u kan het al gespaarde bedrag overdragen naar het nieuwe fonds, of
  • u laat het al gespaarde bedrag staan in het fonds dat u vroeger gebruikte en doet enkel uw toekomstige stortingen in het nieuwe fonds.
    
 • Veranderen van pensioenspaarfonds naar pensioenspaarverzekering en omgekeerd? 
  U kan steeds verder sparen in een andere vorm dan die waarin u nu spaart. Omwille van fiscale redenen is het sterk af te raden om de vroeger gespaarde sommen over te dragen van een verzekering naar een fonds of omgekeerd. Het is wel mogelijk om gelijktijdig zowel een pensioenspaarfonds als een pensioenverzekering aan te houden. U moet dan wel elk jaar kiezen waarin u spaart.