Wat verdient u echt aan een obligatie?

U koopt de obligatie en houdt hem tot op eindvervaldag

Indien u op voorhand wil weten wat het rendement van uw obligatie zal zijn, moet u een obligatie kopen met volgende eigenschappen:

 • uitgegeven in uw eigen munt zodat u geen wisselkoersrisico loopt;
 • met een vaste intrest of coupon. 

Zo kan u in functie van de uitgifte- of aankoopprijs, de belastingen en de kosten  exact het rendement van uw belegging bepalen. 

Een voorbeeld

Voor een obligatie op de primaire markt van 1 000 euro op 5 jaar met 4,5% intrest, is de uitgifteprijs 1 020 euro. Gedurende 5 jaar krijgt u elk jaar  45 euro intresten betaald; in totaal 225 euro. Op de eindvervaldag krijgt u de nominale waarde van de obligatie, nl. 1 000 euro. Dat betekent dat u van uw totaal verdiende intresten 20 euro moet aftrekken tot 205 euro. In feite hebt u dan geen rendement van 4,5% op uw belegging, maar slechts ongeveer 4,1%. Die ca. 4,1% noemt met het actuarieel rendement.  

In werkelijkheid zal uw rendement nog lager liggen, want u moet ook volgende elementen in rekening nemen als u een obligatie koopt:

 • u zal belastingen moeten betalen op uw intresten;
 • indien u geen nieuwe obligatie koopt, maar een bestaande op de secundaire markt, moet u een beurstaks van 0,12% betalen op de nominale waarde van de obligatie;
 • u mag de kosten niet vergeten die uw bank of financieel tussenpersoon u aanrekent voor zijn diensten.

U koopt of verkoopt tijdens de looptijd van de obligatie

Als u obligaties tijdens hun looptijd koopt of verkoopt op de secundaire markt, moet u om uw rendement te bepalen, ook nog rekening houden met volgende elementen:

 • de evolutie van intrestvoeten
  Stel dat uw obligatie een jaarlijkse rente oplevert van 5%, terwijl nieuwe obligaties slechts 3% rente bieden. In dat geval willen veel mensen uw obligatie met 5% rente kopen en dat zal de prijs van uw obligatie doen stijgen. De koers zal dan meer dan 100 % bedragen en dus 'boven pari' noteren;
 • de financiële gezondheid van het bedrijf dat de obligatie heeft uitgegeven
  Wie obligaties heeft van een bedrijf dat in zware moeilijkheden verkeert, zal zijn obligaties proberen te verkopen. Het grote aanbod zal de koers van de obligaties onder 100% doen dalen. Stel dat u voor 2 000 euro obligaties hebt van dat bedrijf. Door de slechte omstandigheden noteren die obligaties nog maar aan 70% en dus 'onder pari'. U zal uw obligaties dan enkel kunnen verkopen met een verlies van 30% of 600 euro op de uitgifteprijs;
 • de wisselkoersevolutie
  Ook de munt waarin uw obligaties uitgegeven zijn, heeft een impact op het rendement. Als u bv. obligaties koopt met een nominale waarde van 1 000 dollar, dan krijgt u op de eindvervaldag 1 000 dollar terug. Maar de koersevolutie van de dollar tegenover de euro tussen het moment van aankoop en de terugbetaling, heeft een grote invloed op het rendement. Bij obligaties in munten waarvan de koers sterk kan schommelen, is de wisselkoersevolutie een belangrijke risicofactor. Die kan zowel voordelig als nadelig uitdraaien. Bij obligaties in uw eigen munteenheid is er geen wisselkoersrisico.

De Wikifintips

 • Hou rekening met de factoren die het rendement van uw belegging in obligaties bepalen.
 • Aan obligaties in vreemde munten zijn wisselkoersrisico’s verbonden. U moet afwegen of het waard is om een hoge intrest te krijgen als de munteenheid van de obligatie sterk kan schommelen ten opzichte van de euro.
 • Tegenover hoge rendementen staan hoge risico's. Hou er rekening mee.
 • De uitgevers van obligaties moeten altijd het actuariële rendement vermelden. Dat is het intrestpercentage dat rekening houdt met het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de obligatie.