De risico’s van termijnrekeningen

Tijdens de crisis gingen heel wat financiële instellingen over de kop. Dus je mag je terecht afvragen hoe veilig jouw termijnrekening is. Een bank kan failliet gaan, maar jouw spaargeld is tegenwoordig meestal beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per financiële instelling.

Het garantiestelsel voor spaargeld

Het geld dat je spaart bij een Belgische bank - ook op termijnrekeningen - is beschermd door het Garantiefonds. De Belgische banken moeten zich aansluiten bij deze beschermingsregeling. Als de bank failliet zou gaan, betaalt het Beschermingsfonds jouw spaargeld terug.

Het Garantiefonds waarborgt jouw spaargeld (op al jouw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) tot 100.000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als je meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt, spreid je dit best over verschillende banken. Het precieze gewaarborgd bedrag, de lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vind je hier.

Ben je klant van een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor jouw bank geldt.

Is de intrest op jouw termijnrekening vast?

De bank moet zich houden aan de beloofde intrest voor de looptijd van de termijnrekening. Als jouw termijnrekening minder dan een jaar loopt, krijg je niet de aangeduide procenten, maar wel een deel daarvan naargelang het aantal dagen dat jouw termijnrekening loopt.

Een Voorbeeld

Je stort 5.000 euro op een termijnrekening met een looptijd van 4 maanden en een bruto jaarintrest van 0,9 %. Dan krijg je op het einde van de 4 maanden (1/3 van een jaar) ook maar 0,3 % (1/3 van de 0,9 % intrest), min 30 % roerende voorheffing = 0,21 % intrest. Op uw 5.000 euro geeft dat dus 10,50 euro netto intrest.

De Wikifintip

  • Een termijnrekening is vaak een goede oplossing als je nog niet onmiddellijk weet hoe jouw geld te beleggen, maar het in afwachting toch wil laten renderen.