De risico’s van termijnrekeningen

Tijdens de crisis gingen heel wat financiële instellingen over de kop. Dus u mag zich terecht afvragen hoe veilig uw termijnrekening is. Een bank kan failliet gaan, maar uw spaargeld is tegenwoordig meestal beschermd tot een bedrag van 100 000 euro per financiële instelling.

Het garantiestelsel voor spaargeld

Het geld dat u spaart bij een Belgische bank - ook op termijnrekeningen -  is beschermd door het Garantiefonds. De Belgische banken moeten zich  aansluiten bij deze beschermingsregeling. Als de bank failliet zou gaan, betaalt het Beschermingsfonds uw spaargeld terug.

Het Garantiefonds waarborgt uw spaargeld (op al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en kasbons samen) tot 100 000 euro per bank en per persoon (niet per rekening). Als u meer dan 100 000 euro aan spaargeld hebt, spreidt u dit best over verschillende banken. Het precieze gewaarborgd bedrag, de lijst met beschermde banken en enkele praktijkvoorbeelden vindt u op www.garantiefonds.be.

Bent u klant van een buitenlandse bank? Dan geldt eventueel een buitenlandse garantieregeling. Kijk na welke regeling voor uw bank geldt.

Is de intrest op uw termijnrekening vast?

De bank moet zich houden aan de beloofde intrest voor de looptijd van de termijnrekening. Als uw termijnrekening minder dan een jaar loopt, krijgt u niet de aangeduide procenten, maar wel een deel daarvan naargelang het aantal dagen dat uw termijnrekening loopt.

Een Voorbeeld

U stort 5 000 euro op een termijnrekening met een looptijd van 4 maanden en een bruto jaarintrest van 0,9%. Dan krijgt u op het einde van de 4 maanden (1/3 van een jaar) ook maar 0,3% (1/3 van de 0,9% intrest), min 30% roerende voorheffing = 0,21% intrest. Op uw 5 000 euro geeft dat dus 10,50 euro netto intrest.

De Wikifintip

  • Een termijnrekening is vaak een goede oplossing als u nog niet onmiddellijk weet hoe uw geld te beleggen, maar het in afwachting toch wil laten renderen.