De termijnrekening

Heb je jouw spaargeld niet nodig voor een bepaalde periode? Dan krijg je dikwijls een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil ervoor moet je het geld op de rekening laten staan tot de eindvervaldag. Op de intresten betaal je wel roerende voorheffing.

Verschillende soorten termijnrekeningen

Termijnrekeningen worden gekenmerkt door hun looptijden. Die variëren over het algemeen van 1 maand tot 10 jaar. De hoogte van de aangeboden intrest is meestal afhankelijk van:

  • de looptijd van de termijnrekening: hoe langer die is, hoe hoger de intrest;
  • het belegde bedrag: hoe groter het bedrag, hoe hoger de intrest;
  • de bank.

De intresten van jouw termijnrekening worden meestal op de eindvervaldag betaald. Je kan dan het kapitaal en de intresten op jouw zichtrekening of spaarrekening laten storten, of je kan de termijnrekening verlengen. Voor die nieuwe periode kan de hoogte van de intresten verschillen ten opzichte van die voor de eerste periode.

Termijnrekeningen bestaan ook in andere munten, bv. in US dollar. In dat geval bepaalt de evolutie van de wisselkoers mee jouw opbrengst.

Kosten van een termijnrekening

Over het algemeen rekenen de banken geen kosten aan voor een termijnrekening. Ze zijn echter wel verplicht om 30 % roerende voorheffing in te houden op jouw intresten. Als je jouw geld voor de einddatum wil opvragen, kan het zijn dat je daarop kosten moet betalen.

De Wikifintips

  • Open enkel een termijnrekening als je er zeker van bent dat je jouw geld gedurende die termijn niet nodig hebt. Als je toch jouw geld vroeger zou terugvragen, zijn er kosten aan verbonden.
  • Staar je niet blind op de hoge bruto intrestvoet op termijnrekeningen. Dit zijn bruto intresten: hiervan moet je 30 % roerende voorheffing aftrekken om jouw netto intrest te kennen.