De termijnrekening

Hebt u uw spaargeld niet nodig voor een bepaalde periode? Dan krijgt u dikwijls een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil ervoor moet u het geld op de rekening laten staan tot de eindvervaldag. Op de intresten betaalt u wel roerende voorheffing.

Verschillende soorten termijnrekeningen

Termijnrekeningen worden gekenmerkt door hun looptijden. Die variëren over het algemeen van 1 maand tot 10 jaar. De hoogte van de aangeboden intrest is meestal afhankelijk van:

  • de looptijd van de termijnrekening: hoe langer die is, hoe hoger de intrest;
  • het belegde bedrag: hoe groter het bedrag, hoe hoger de intrest;
  • de bank.

De intresten van uw termijnrekening worden meestal op de eindvervaldag betaald. U kan dan het kapitaal en de intresten op uw zichtrekening of spaarrekening laten storten, of u kan de termijnrekening verlengen. Voor die nieuwe periode kan de hoogte van de intresten verschillen ten opzichte van die voor de eerste periode.

Termijnrekeningen bestaan ook in andere munten, bv. in US dollar. In dat geval bepaalt de evolutie van de wisselkoers mee uw opbrengst.

Kosten van een termijnrekening

Over het algemeen rekenen de banken geen kosten aan voor een termijnrekening. Ze zijn echter wel verplicht om 30% roerende voorheffing in te houden op uw intresten. Als u uw geld voor de einddatum wil opvragen, kan het zijn dat u daarop kosten moet betalen.

De Wikifintips

  • Open enkel een termijnrekening als u er zeker van bent dat u uw geld gedurende die termijn niet nodig hebt. Als u toch uw geld vroeger zou terugvragen, zijn er kosten aan verbonden.
  • Staar u niet blind op de hoge bruto intrestvoet op termijnrekeningen. Dit zijn bruto intresten: hiervan moet u 30% roerende voorheffing aftrekken om uw netto intrest te kennen.