Verkeerde overschrijving? Wat te doen?

Overschrijvingen aan het bankloket zijn zeldzaam geworden, ook al omdat de meeste banken daar kosten voor aanrekenen. De meesten onder ons zijn dus aan het thuisbankieren geslagen, maar dat verhoogt meteen het risico op foute overschrijvingen. 

Regel nummer één is natuurlijk dat je aandachtig moet zijn bij het ingeven van jouw overschrijvingen. Vaak doen we onze overschrijvingen aan het einde van een lange dag en willen we er zo snel mogelijk vanaf zijn. En dan kan het wel eens misgaan.

Wat kan er fout gaan?

  • Je schrijft over naar een oud rekeningnummer van de persoon die jouw geld moet krijgen. In dit geval komt het meestal snel in orde: overschrijvingen op een afgesloten rekening worden automatisch teruggestuurd. Het geld komt dus terug op jouw eigen rekening, met een mededeling dat het rekeningnummer buiten gebruik is.
  • Een verkeerd rekeningnummer: door een tikfout geef je een verkeerd rekeningnummer in. Bij zo’n fout zal de betaling zeer zelden doorgaan: elk rekeningnummer heeft immers een controlegetal. En dat sluit een dergelijke vergissing bijna uit. Vraag de effectieve begunstigde steeds om diens IBAN rekeningnummer.
  • Een dubbele overschrijving: je denkt dat de overschrijving niet is doorgegaan en bevestigt nog eens, of je vergeet dat je een overschrijving al gedaan hebt en doet ze opnieuw.
  • Je geeft een te hoog bedrag in, een nulletje te veel bijvoorbeeld.
  • Je kiest in de lijst van opgeslagen begunstigden de verkeerde (meestal die net onder of net boven degene aan wie je wil storten).

Let op: jouw bank controleert de overeenstemming tussen het rekeningnummer en de naam niet.

Jouw bank contacteren?

Een overschrijving kan je niet annuleren, hoe snel je er ook bij bent om jouw bank te contacteren. Enkel wanneer jouw thuisbankmodule zelf een fout maakt en een overschrijving meer dan één maal uitvoert bv., kan je jouw bank vragen om het verkeerdelijk overgemaakte geld te recupereren. In de andere gevallen geldt voor de bank de regel: betaald is betaald. Jouw bank moet wel redelijke inspanningen leveren om het betrokken bedrag terug te verkrijgen. De bank van de begunstigde moet hieraan meewerken.

Wat moet je wel doen?

  • Hou de bewijzen van de overschrijving goed bij. Als je altijd naam en adres van de begunstigde vermeldt (ook al is dat niet verplicht), kan je makkelijk bewijzen voor wie de overschrijving bedoeld was. Let wel: de bank gaat nooit na of een rekening aan de persoon behoort die op de overschrijving vermeld staat.  Dit moet je zelf controleren.
  • Wanneer je niet weet naar wie je hebt overgeschreven (bv. bij een tikfout in een rekeningnummer), contacteer dan jouw bank: die zal bij de begunstigde bank de gegevens opvragen van de persoon aan wie je geld verkeerdelijk hebt overgemaakt.
  • Weet je naar wie je hebt overgeschreven? Informeer de persoon zo snel mogelijk dat er een vergissing is gebeurd. Vraag om het verkeerdelijk overgeschreven geld terug te storten.

Meestal zal de ontvanger van de overschrijving vrijwillig het onterecht ontvangen bedrag terugstorten. Wanneer het gaat om een overheidsinstantie of een nutsbedrijf (elektriciteit, water, …) heb je geluk, want bij die bedrijven vallen verkeerde overschrijvingen wel vaker voor en gaat de terugbetaling sneller.

Wat als jouw tegenpartij niet vrijwillig terugbetaalt?

De ontvanger van geld dat verkeerdelijk werd overgemaakt, is wettelijk verplicht om het terug te storten. Als hij dit weigert, kan je naar de rechtbank stappen. Je zal het onterecht achtergehouden bedrag terugkrijgen en diegene die jouw geld achtergehouden heeft zal bovendien de kosten van een eventuele rechtszaak moeten betalen. Dit argument kan je best inroepen wanneer je op een weigering stuit: niet alleen zal jouw tegenpartij altijd het bedrag moeten terugstorten, de kosten van een rechtszaak – en die kunnen wel eens doorwegen – zullen ook voor zijn rekening zijn.