De franchise in jouw autoverzekering

Zoals in de meeste verzekeringscontracten zijn bepaalde dekkingen in jouw autoverzekering vaak gekoppeld aan een franchise (ook vrijstelling genoemd). Dat bedrag moet je sowieso betalen, ook na tussenkomst van jouw verzekeraar.

Bv. je beschadigt jouw spiegel tijdens het parkeren langs een muur. De herstelling kost 1 000 euro. In jouw omniumverzekering staat dat de franchise 5 % bedraagt en minimum 200 euro is. In dat geval krijg je dus slechts 800 euro vergoed. De overige 200 euro moet je zelf betalen.

De franchise in de verschillende autoverzekeringen:

  • in een BA Autoverzekering is meestal geen franchise voorzien. Let op: jouw verzekeraar kan in specifieke omstandigheden een franchise opleggen; jonge bestuurders kunnen bv. vaker enkel een verzekering met franchise krijgen;
  • in een omniumverzekering zit meestal een franchise. Er bestaan verschillende berekeningswijzen:
    • een vast bedrag;
    • een percentage van het totaalbedrag van de schade;
    • de zogenaamde ‘Engelse franchise’. Wanneer de schade gelijk is of hoger ligt dan het bedrag van de vrijstelling, dan wordt het volledige schadebedrag terugbetaald. Als de schade lager is dan het bedrag van de vrijstelling, komt de verzekeraar niet tussen.

Soms wordt jouw franchise verlaagd als je de herstelling laat uitvoeren in een ‘erkende’ garage.

Wordt een andere persoon aansprakelijk gesteld voor het ongeval, dan kan je het bedrag van jouw franchise bij die persoon terugvorderen. Eventueel kan ook jouw rechtsbijstandverzekering tussenkomen.

  • De franchise van jouw rechtsbijstandverzekering is eerder een beperking van de gevallen waarvoor de verzekering tussenkomt. De verzekeraar weigert tussen te komen wanneer het gaat om een beperkt bedrag.

De Wikifintip

  • Lees jouw verzekeringscontract aandachtig vóór je het ondertekent. Zo krijg je een duidelijk beeld van het franchisesysteem en van de bedragen en van de mate waarin jouw premie daardoor beïnvloed kan worden.