De individuele ongevallenverzekering

Het principe

Je wil een lampje in de woonkamer vervangen en valt daarbij van de ladder. Je snoeit de heg in de tuin en snijdt in jouw vinger. Via de verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ kan je aanspraak maken op een schadevergoeding, bovenop de terugbetalingen van jouw ziekenfonds.

Wat dekt de individuele ongevallenverzekering?

Voor ongevallen tijdens jouw werk of tijdens de weg van en naar het werk, ben je verzekerd via de verplichte arbeidsongevallenverzekering die jouw werkgever heeft afgesloten.

Maar ook in jouw privéleven kan je of jouw gezinsleden slachtoffer zijn van een ongeval.

Naast de schadevergoedingen die in het kader van de Sociale Zekerheid worden gestort, krijg je met die verzekering recht op:

  • een kapitaal of rente (met andere woorden: een bedrag dat de verzekeraar op geregelde tijdstippen, bv. maandelijks, stort gedurende de contractueel bepaalde periode, bv. tot aan de pensioengerechtigde leeftijd) in geval van blijvende invaliditeit of overlijden;
  • een kapitaal of rente bij tijdelijke invaliditeit;
  • de terugbetaling van medische kosten, met inbegrip van kosten voor protheses of vervoer naar het ziekenhuis, uitvaartkosten, …

‘Invaliditeit’ verwijst naar het feit dat iemand door een letsel niet (meer) in staat is zijn beroep uit te oefenen. Die invaliditeit is:

  • tijdelijk: de letsels van het slachtoffer evolueren in de richting van een totaal of gedeeltelijk herstel;
  • blijvend (of definitief): de toestand van het slachtoffer evolueert niet meer, ook al is hij niet volledig genezen.

Deze verzekering komt pas tussen als er effectief sprake is van een ongeval. Voor ‘ongeval’ bestaat er geen standaarddefinitie. Meestal wordt als ongeval omschreven een plotseling, onverwacht voorval dat van buiten inwerkt op het lichaam van de verzekerde. Wij raden u aan vóór u een contract ondertekent, in de algemene voorwaarden aandachtig te lezen wat beschouwd wordt als een ongeval.