Wat is de vrijstelling en hoe wordt die berekend?

Wanneer je bij jouw verzekeraar of makelaar een verzekering afsluit, komt de vrijstelling of franchise ongetwijfeld ter sprake. Het gaat om een contractuele clausule, die bepaalt dat je bij een schadegeval voor een deel van de kosten of de schade geen vergoeding zal krijgen van de verzekeraar. Met andere woorden: de vrijstelling is het bedrag dat voor jouw rekening is, tenzij iemand anders (bv. diegene die voor de schade aansprakelijk werd gesteld) dat bedrag aan je moet betalen.

Hoe wordt de vrijstelling berekend?

In grote lijnen bestaan er drie types vrijstellingen. Die worden telkens op een andere manier berekend.

Type vrijstelling In een notendop Voorbeeld
Vast bedrag Als je een schadedossier indient, stemt de vrijstelling overeen met het bedrag dat bij ondertekening van jouw verzekeringscontract werd bepaald.  De vrijstelling voor jouw autoverzekering bedraagt 200 euro per schadegeval. Als de herstellingen aan jouw wagen na een ongeval oplopen tot 1 000 euro, ontvang je een schadevergoeding van 800 euro: 1 000 - 200 euro.  
Percentage Volgens jouw contract stemt jouw vrijstelling overeen met een percentage van het totaal aan schadevergoedingen waarop je recht hebt. 

De vrijstelling van jouw autoverzekering is 10 %. Na een ongeval laat je je wagen voor 1 000 euro herstellen. Je ontvangt dan een schadevergoeding van 900 euro: 1 000 - 100 euro (10 % vrijstelling).  

Per meeteenheid Enkel als de schade een bepaalde grens overschrijdt, wordt in jouw contract een vergoeding voorzien. Die grens kan worden uitgedrukt in dagen, kilo’s, meters,… De vrijstelling van jouw verzekering ‘arbeidsongeschiktheid’ bedraagt 15 dagen. Je wordt pas vanaf de 16de dag van de arbeidsongeschiktheid vergoed. In dergelijke gevallen spreken we meestal niet over een vrijstelling, maar over een wachttijd.
Een ander voorbeeld komt voor in het kader van een rechtsbijstandverzekering. De verzekeraar komt pas tussen als in het geschil een bedrag van bv. meer dan 250 euro op het spel staat. Dat is hier de interventiedrempel.
 

Hoe hoger jouw contractueel bepaalde vrijstelling, hoe lager meestal de premie die je betaalt. Kies altijd een vrijstelling die je kan dragen als er iets mis gaat! 

De Wikifintips

  • Vraag jouw verzekeraar of makelaar of er in het contract een vrijstelling is voorzien.
  • Is dat het geval, informeer dan naar de berekeningswijze.
  • Kies een verzekering niet uitsluitend op basis van de premie die je moet betalen. Verlies de gedekte risico’s en de contractuele vrijstelling niet uit het oog. Daarvoor draai je op als er iets misgaat!