Hoe geef je schade aan bij jouw verzekeraar?

Als er iets misloopt, verwittig je jouw verzekeraar het best zo snel mogelijk en hoe dan ook binnen de in het verzekeringscontract voorziene termijn. Bezorg hem de nodige gegevens, zodat hij een beeld krijgt van de omstandigheden en de aansprakelijkheden. Op basis daarvan wordt de schadevergoeding berekend waarop je als verzekerde of slachtoffer recht hebt. Enkele praktische tips.

In jouw aangifte geef je best volgende informatie: 

 • de datum waarop de schade zich voordeed;
 • de aard van de schade (glasbreuk, diefstal, overstroming, overlijden,…);
 • het aanrijdingsformulier (na een verkeersongeval);
 • de omstandigheden van de schade;
 • in bepaalde gevallen: de offertes voor herstellingen (bv. aan jouw woning);
 • bewijsstukken (bv. na diefstal het proces-verbaal van de politie);
 • de gegevens van getuigen, na een ongeval of diefstal;
 • foto’s van de schade.

De verzekeraar kan altijd bijkomende informatie vragen. Heb je alle nodige informatie naar jouw verzekeraar gestuurd? Dan kan die, indien nodig, een expert aanstellen. Die komt bij jou langs om de schade en de oorzaak ervan in te schatten. Jouw verzekeraar baseert zich meestal op dat verslag om jouw schadevergoeding te berekenen.

De Wikifintips

 • Geef jouw verzekeraar duidelijk de datum, de locatie en de oorzaak van de schade door.
 • Na een verkeersongeval moet je bij jouw verklaring ook het aanrijdingsformulier en een eventueel proces-verbaal van de politie voegen.
 • Na een inbraak voeg je aan jouw verklaring ook het proces-verbaal van de politie toe.
 • Verstuur jouw verklaringen eventueel aangetekend. Ook wanneer je via mail de documenten verstuurt en je de verzonden mails bewaart, kan nadien nog bewijs van de aangifte geleverd worden.