Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Betaalproblemen in het buitenland

Op deze pagina

Je verliest je kaart of die wordt gestolen

  • Bel bij verlies of diefstal van je kaart onmiddellijk Card Stop (24 uur op 24 bereikbaar) op het nummer +32 78 170 170 om je kaart te laten blokkeren en te vermijden dat bedriegers ermee betalen.
  • Noteer het dossiernummer dat Card Stop je zal geven.
  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie van het verlies of de diefstal.
  • Vraag de politie een kopie van het proces-verbaal.
  • Verwittig je bank en vraag, indien je bank deze dienst heeft voorzien, om je dringend een nieuwe kaart te bezorgen op je thuisadres of op je vakantieadres.

In afwachting van je nieuwe kaart, kan je aan familie of vrienden vragen om je geld op te sturen via een financiële instelling die ervoor zorgt dat je dat geld ter plaatse in het buitenland cash kan afhalen (bijvoorbeeld via een systeem van internationale betaling).

Je wordt het slachtoffer van fraude

Als je het slachtoffer wordt van "kaartfraude" heeft iemand, zonder je medeweten, met je persoonlijke kaart betaald. Dat geld gaat dus zonder jouw toestemming van je rekening.

Als jou geen fraude of nalatigheid kan worden verweten, zal de bank de betalingen die worden uitgevoerd nadat je het verlies of de diefstal hebt gemeld, niet van je rekening afhouden.

Wordt er met je kaart betaald tussen het ogenblik dat ze wordt gestolen en jij hiervan aangifte doet bij de politie, dan zal de bank je niet meer dan 50 euro (een franchise) aanrekenen.

Als je bovendien kan bewijzen dat je voor de frauduleuze betalingen gebeurden, niet kon weten dat  je kaart gestolen was, hoef je in principe helemaal niets te betalen.

  • Bel bij verlies of diefstal van je kaart onmiddellijk Card Stop (24 uur op 24 bereikbaar) op het nummer +32 78 170 170 om je kaart te laten blokkeren en te vermijden dat bedriegers ermee betalen.
  • Noteer het dossiernummer dat Card Stop je zal geven
  • Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie van het verlies of de diefstal.
  • Vraag de politie een kopie van het proces-verbaal.
  • Verwittig je bank en vraag of het mogelijk is om je dringend een nieuwe kaart te bezorgen op je vakantieadres.

Achteraf zal de bank onderzoeken wat er precies is gebeurd en in welke omstandigheden de feiten hebben plaatsgevonden. Zij beoordeelt voor elk afzonderlijk dossier of er al dan niet sprake is van grove nalatigheid. Op basis van de elementen waarover ze beschikt, beslist ze vervolgens om al dan niet een schadevergoeding toe te kennen.

Meer info