Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Debet- en kredietkaarten: welke stappen moet je ondernemen vóór je vertrekt

Op deze pagina

Je debetkaart gebruiken in het buitenland

 • Binnen Europa: Ga na of je een Maestro, Visa Debit of Debit Mastercard -functie hebt op je debetkaart. Hiermee kan je bijna overal in Europa betalen in winkels, tankstations ... waar je het Maestro, Visa Debit of Debit Mastercard-logo ziet.
  Tip: als je met deze kaart betaalt, mag de bank je niet meer kosten aanrekenen dan voor een betaling in eigen land.
 • Buiten Europa: Vraag voor je vertrek aan je bank om je debetkaart open te stellen voor gebruik buiten Europa. Je kan dit ook zelf via je bankapp. Om je te beschermen tegen fraude blokkeren vele banken deze functie automatisch op je debetkaart. Blijf dus waakzaam voor fraude!
 • Per dag en per week kan je niet meer dan een welbepaald maximumbedrag afhalen of betalen. Ga na hoeveel dat precies is voor je naar het buitenland vertrekt zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je kan je bank vragen om je limiet tijdelijk te verhogen.
 • Ga bij je bank na welke kosten ze aanrekent voor betalingen met je debetkaart buiten Europa. Die kosten kunnen hoog oplopen.

Je kredietkaart gebruiken in het buitenland

 • Vraag aan je bank om je kredietkaart te deblokkeren. Als extra beveiliging blokkeren sommige banken kredietkaarten automatisch voor bepaalde landen, waaronder de Verenigde Staten. Daar heeft het gebruik van een geheime pincode nog niet overal ingang gevonden, en dat verhoogt het risico op fraude. 
 • Vraag aan je bank om het maximumbedrag dat je met je kredietkaart kan betalen tijdelijk te verhogen als je vreest dat het maximumbedrag onvoldoende is voor wat je zal moeten betalen (hotel, uitstapjes ...).

Hoe kan je de limiet van je kredietkaart verhogen?

Er bestaan verschillende limieten:

 • Een tijdelijke limiet die maximum drie maanden geldig is (bijvoorbeeld voor een reis).
 • Een basislimiet die automatisch geldt zodra je aanvraag is aanvaard.
 • Een recurrente tijdelijke limiet die elk jaar een bepaalde periode geldig is.

  Wil je de limiet op je kredietkaart optrekken, neem dan contact op met je bank of volg de instructies op je bankapp of op de website van je bank.

  Om te beslissen of ze je een limietverhoging toekent, houdt de bank rekening met je aanvraag, gaat ze na of je een vast inkomen hebt en controleert ze of je je maandelijkse aflossingen regelmatig verricht.
   

 • Ga bij je bank ook na welke kosten ze aanrekent als je buiten Europa met je kredietkaart betaalt. Vaak zijn de gebruikskosten voor een kredietkaart minder hoog dan voor een debetkaart.

Wikifin-tips

Raadpleeg, vóór je op reis vertrekt, de website van je bank of neem contact op met je bank:

 • Zodat je er zeker van bent dat je al je betaalkaarten kan gebruiken op je vakantiebestemming.
 • Om na te gaan welk maximumbedrag je kan afhalen of betalen met je debet- of kredietkaart, en om die limiet zo nodig op te trekken.
 • Om de tarieven voor geldafhalingen in het buitenland op te vragen.