Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De lening zonder intrest

Sommige handelaars verkopen goederen op afbetaling zonder dat ze daarvoor kosten of intresten aanrekenen. We hebben het dan over een lening zonder interest (JKP 0 %) De som van de maandelijkse afbetalingen komt dan overeen met de prijs van je aankoop. Dit is een voordelig aanbod, maar zorg ervoor dat je de maandelijkse aflossingen aankunt. Anders gelden ook hier verwijlintresten en boetes.

Wees waakzaam en verzeker je ervan dat een dergelijke lening geen ‘verborgen’ kosten bevat (als enkel de interesten gelijk zijn aan 0 %) of onderhevig is aan specifieke voorwaarden (we spreken enkel van een lening zonder interest als je geniet van dezelfde voordelen als een consument die het product zou kopen door de prijs zonder krediet te betalen).

Zelfs een lening zonder intrest brengt een grote verantwoordelijkheid mee. Als je om een of andere reden je schulden niet (tijdig) kan terugbetalen, zal je er ook de gevolgen van dienen te dragen.