Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Het kredietcontract

Het contract van een consumentenlening moet minstens in twee identieke exemplaren opgemaakt worden en minstens volgende informatie bevatten:

 • Het soort krediet
 • De volledige gegevens van de kredietverlener of de kredietgever en de kredietnemer (en eventueel de gegevens van wie borg staat)
 • Het verschuldigde bedrag: Het geleende bedrag, de afbetalingsperiode en de voorwaarden voor terugbetaling, de debetrentevoet, het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en een aflossingstabel met de maandelijkse terugbetalingen
 • De waarborgen voor de kredietgever
 • De hoogte van de boetes en verwijlintresten als je te laat betaalt en een waarschuwing over de gevolgen bij wanbetaling
 • De procedure die gevolgd moet worden als de kredietverstrekker de lening eerder wenst stop te zetten dan afgesproken werd in het contract of als de kredietnemer vervroegd wenst terug te betalen
 • De vergoedingen bij vervroegde terugbetaling
 • De te volgen procedure bij het stopzetten van het contract
 • De mogelijke procedures bij klachten
 • Het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 14 dagen na ondertekening
 • De datum waarop de kredietverlener de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft geraadpleegd

Moet je de kleine lettertjes lezen?

Contracten voor leningen bevatten ook de zogenaamde kleine lettertjes. Ze bepalen de voorwaarden van het krediet. Zolang alles goed gaat, zijn die regeltjes niet belangrijk. Maar van zodra er iets misloopt, zijn het net die kleine lettertjes die bepalen hoe het probleem wordt aangepakt. Teken daarom nooit een overeenkomst zonder dat je tot in de puntjes begrijpt waarvoor je je engageert.

Vooraleer je ondertekent, schrijf je 'gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen op krediet'.