Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Het kredietcontract

Het contract van een krediet moet in zoveel exemplaren opgesteld worden als er partijen zijn (met eveneens een exemplaar voor de eventuele tussenpersoon) en moet minstens de volgende informatie bevatten:

 • Het soort krediet
 • De volledige gegevens van de  kredietgever, van de eventuele tussenpersoon (en de gegevens van de toezichthoudende administratie bij de FOD Economie) en van de kredietnemer (en eventueel de gegevens van wie borg staat)
 • De duur van het krediet
 • Het totaal verschuldigde bedrag en de voorwaarden voor terugbetaling van het krediet
 • Of het krediet wordt toegekend in de vorm van een uitstel van betaling voor een bepaald goed of een bepaalde dienst, of bij gebonden kredietcontracten, het product of de dienst en de contante prijs
 • De debetrentevoet met inbegrip van de voorwaarden die erop van toepassing zijn en de voorwaarden voor aanpassing van de rentevoet
 • Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en het totale bedrag dat de ontlener moet terugbetalen
 • De voorwaarden voor terugbetaling van het krediet, met inbegrip van de mogelijkheid om op elk moment een aflossingstabel te verkrijgen of een overzicht van de perioden en de betalingsvoorwaarden van de intresten van het krediet
 • Indien van toepassing, de kosten voor het aanhouden van één of meer rekeningen waarmee het krediet werkt
 • Indien van toepassing, de waarborgen voor de kredietgever
 • De hoogte van de verwijlintresten als je te laat betaalt en een waarschuwing over de gevolgen bij wanbetaling
 • Indien van toepassing, het bestaan van notariskosten
 • Indien van toepassing, de vereiste waarborgen en verzekeringen
 • Het recht op een vervroegde terugbetaling, evenals de procedure en informatie met betrekking tot de vergoedingen bij vervroegde terugbetaling en de manier waarop die worden berekend
 • De procedure die moet worden gevolgd om het contract te beëindigen
 • Inlichtingen over de mogelijkheid voor de consument om bezwaar te maken wanneer de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van een gebonden kredietcontract niet werden geleverd
 • De mogelijke buitengerechtelijke procedures bij klachten
 • Het bestaan of het ontbreken van een herroepingsrecht, met inbegrip van de uitoefeningswijze en de gevolgen voor de consument
 • De  datum waarop de kredietverlener de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft geraadpleegd en de vermelding dat het contract zal worden geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, evenals het doel van behandeling in de Centrale, de naam van de Centrale en het bestaan van een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens en de bewaringstermijnen van de gegevens in de Centrale
 • Indien van toepassing, andere clausules en contractuele voorwaarden.

Moet je de kleine lettertjes lezen?

Contracten voor leningen bevatten ook de zogenaamde kleine lettertjes. Ze bepalen de voorwaarden van het krediet. Zolang alles goed gaat, zijn die regeltjes niet belangrijk. Maar van zodra er iets misloopt, zijn het net die kleine lettertjes die bepalen hoe het probleem wordt aangepakt. Teken daarom nooit een overeenkomst zonder dat je tot in de puntjes begrijpt waartoe je je verbindt.

Vooraleer je het contract dateert en ondertekent, schrijf je 'gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen op krediet'.

In bepaalde gevallen moet een aflossingstabel worden toegevoegd aan het kredietcontract.