Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Het kredietcontract

Het contract van een consumentenlening moet in zoveel exemplaren opgesteld worden als er partijen zijn en moet minstens de volgende informatie bevatten:

 • Het soort krediet
 • De volledige gegevens van de  kredietgever of tussenpersoon (en de gegevens van de toezichthoudende administratie bij de FOD Economie) en van de kredietnemer (en eventueel de gegevens van wie borg staat)
 • De duur van het krediet
 • Het totaal verschuldigde bedrag en de voorwaarden voor terugbetaling van het krediet
 • De debetrentevoet met inbegrip van de voorwaarden die erop van toepassing zijn en de voorwaarden voor aanpassing van de rentevoet
 • Het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en het totale bedrag dat de ontlener moet terugbetalen
 • De voorwaarden voor terugbetaling van het krediet, met inbegrip van de mogelijkheid om op elk moment een aflossingstabel te verkrijgen of een overzicht van de perioden en de betalingsvoorwaarden van de interesten van het krediet
 • Indien van toepassing, de waarborgen voor de kredietgever
 • De hoogte van de boetes en verwijlintresten als je te laat betaalt en een waarschuwing over de gevolgen bij wanbetaling
 • De procedure die gevolgd moet worden als de kredietverstrekker of de kredietnemer de lening eerder wenst stop te zetten dan afgesproken werd in het contract
 • De vergoedingen bij vervroegde terugbetaling
 • De mogelijke buitengerechtelijke procedures bij klachten
 • Het recht om de overeenkomst op te zeggen binnen de 14 dagen na de dag waarop het contract werd aangegaan of waarop je het contract hebt ontvangen
 • De datum waarop de kredietverlener de Centrale voor Kredieten aan Particulieren heeft geraadpleegd en de vermelding dat het contract zal worden geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, evenals het doel van behandeling in de Centrale, de naam van de Centrale en het bestaan van een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van de gegevens en de bewaringstermijnen van de gegevens in de Centrale

Moet je de kleine lettertjes lezen?

Contracten voor leningen bevatten ook de zogenaamde kleine lettertjes. Ze bepalen de voorwaarden van het krediet. Zolang alles goed gaat, zijn die regeltjes niet belangrijk. Maar van zodra er iets misloopt, zijn het net die kleine lettertjes die bepalen hoe het probleem wordt aangepakt. Teken daarom nooit een overeenkomst zonder dat je tot in de puntjes begrijpt waartoe je je verbindt.

Vooraleer je het contract dateert en ondertekent, schrijf je 'gelezen en goedgekeurd voor … euro terug te betalen op krediet'.