Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

Aangepast op

Hoe moeten de schulden van wettelijk samenwonenden worden terugbetaald?

Voor wettelijk samenwonenden gelden dezelfde regels als voor partners die trouwden met scheiding van goederen. De samenwonende partners zijn enkel samen aansprakelijk voor de schulden die dienen voor de financiering van de gewone gezinsuitgaven of voor de opvoeding van de kinderen. De partners moeten zelf opdraaien voor buitensporige schulden die ze maken in het kader van de gezinsuitgaven. Wat buitensporige schulden voor gezinsuitgaven zijn, wordt bepaald aan de hand van de financiële situatie van het gezin.

Wettelijk samenwonenden dienen een gezamenlijke belastingaangifte in. Hierdoor kunnen belastingschulden worden ingevorderd op het gemeenschappelijke vermogen en op het vermogen van iedere partner afzonderlijk. Via een notariële akte kan het eigen vermogen hiervan worden uitgesloten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de solidariteit tussen wettelijk samenwonenden opgeheven, maar enkel voor gewestelijke belastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting …).

Meer informatie

Wikifin-tip

In een samenlevingscontract kan duidelijk worden aangegeven wie eigenaar is van bepaalde goederen en wie specifieke schulden moet terugbetalen.