Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Hoe moeten de schulden van wettelijk samenwonenden worden terugbetaald?

Voor wettelijk samenwonenden gelden dezelfde regels als voor partners die trouwden met scheiding van goederen. De samenwonende partners zijn enkel samen aansprakelijk voor de schulden die dienen voor de financiering van de gewone gezinsuitgaven of voor de opvoeding van de kinderen. Voor persoonlijke schulden moet ieder zelf opdraaien.

Meer informatie

Wikifin-tip

In een samenlevingscontract kan duidelijk worden aangegeven wie eigenaar is van bepaalde goederen en wie specifieke schulden moet terugbetalen.