Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Voor welke voertuigen is een BA Auto nodig?

Elk voertuig dat op de openbare weg komt, moet verzekerd zijn. Dat geldt dus ook voor een wagen die op de openbare weg geparkeerd staat.

Het begrip "openbare weg" wordt daarbij erg breed geïnterpreteerd. Het betreft ook publiek toegankelijke terreinen en niet-openbare terreinen die voor een beperkt aantal mensen openstaan. Een parkeerplaats voor je woning die inspringt ten opzichte van het voetpad, de parking naast het voetbalveld, … Kortom, alle plaatsen die als "openbaar" worden beschouwd omdat ze vrij toegankelijk en bereikbaar zijn.

De BA Autoverzekering heeft betrekking op twee types voertuigen:

  • Gemotoriseerde voertuigen, dit zijn voertuigen die voortbewegen door mechanische kracht. Als deze voertuigen niet sneller kunnen rijden dan 25 km/u is geen BA Autoverzekering verplicht, behalve voor bromfietsen van klasse A. Bijvoorbeeld, elektrische rolstoelen voor minder mobiele mensen zijn ook gemotoriseerde voertuigen, maar er is pas een BA Autoverzekering verplicht als  die sneller kunnen rijden dan 25 km/u.
  • Aanhangwagens, mits volgend onderscheid:
    • Als de aanhangwagen aan het voertuig vasthangt, geldt de verzekering van het voertuig ook voor de aanhangwagen. Let op: je moet aan de verzekeraar melden dat je een aanhangwagen hebt. Verzekeraars kunnen aan het slachtoffer uitbetaalde schadevergoedingen terugvorderen van de verzekerde als het gebruik van een aanhangwagen niet vooraf werd gemeld.
    • Als de aanhangwagen niet aan het voertuig hangt, moet die apart via een BA Autoverzekering worden verzekerd. Die regel geldt niet voor aanhangwagens met een maximale toegelaten massa onder 750 kg, noch voor landbouwaanhangwagens en werfvoertuigen. Bij een ongeval met dergelijke aanhangwagens komen de verzekering BA Privéleven of BA Uitbating tussen.