Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 22 juni langs in Leuven en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wat is een verzekering BA Auto?

Op deze pagina

Een verzekering BA Auto dekt de materiële en lichamelijke schade die bij een ongeval met je wagen veroorzaakt wordt aan derden.

Je bent verplicht er een af te sluiten van zodra je wagen op de openbare weg komt. Dat geldt ook als hij op terreinen komt die openstaan voor het publiek of op niet-openbare terreinen die openstaan voor een zeker aantal personen.

Let op: deze verzekering dekt niet je eigen lichamelijke schade en evenmin de schade aan je eigen wagen als je aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval. Wil je dit wel, dan moet je bijkomend een bestuurdersverzekering en een (mini) omniumverzekering afsluiten.

Verzekering en aanvullende dekking

Naast de eventuele extra bestuurdersverzekering en (mini)omnium, zijn er nog andere uitbreidingen van je polis mogelijk:

 • De rechtsbijstandverzekering geeft je recht op juridisch advies en bijstand voor betwistingen waar je voertuig bij betrokken is. Ze betaalt ook je eventuele juridische kosten.
 • De bijstandsverzekering zorgt voor hulp als je pech krijgt met de wagen (herstelling ter plaatse, wegslepen …).

Als je schade lijdt bij het gebruik van je auto, kan je soms ook nog andere verzekeringen inroepen. Dat is het geval voor:

 • De verzekering arbeidsongevallen: die verzekert werknemers bij ongevallen naar en van het werk en tijdens het werk.
 • Je ziekenfonds: dat kan medische kosten terugbetalen, ook wanneer je een ongeval veroorzaakt en je daarbij als chauffeur gewond raakt.
 • Je ziektekostenverzekering: voor de medische kosten die je ziekenfonds niet terugbetaalt.

Weetje

Om je pas gekochte auto te kunnen inschrijven op jouw naam en om een kentekenplaat aan te vragen, moet je een BA Auto afsluiten. Dat is een wettelijke verplichting.

Wikifin-tips

 • Naast de BA Auto kan je andere verzekeringen afsluiten, bijvoorbeeld om je lichamelijke schade te vergoeden bij een ongeval in fout of als je auto beschadigd raakt of gestolen wordt. Neem de tijd om te kijken wat je nodig hebt.
 • Informeer bij verschillende verzekeraars vóór je een keuze maakt. De inhoud van de dekkingen van die andere verzekeringen en de premie die je moet betalen kunnen sterk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar.
Een blije chauffeur doet teken dat alles goed gaat

Wat dekt de BA Auto?

De BA Auto dekt zowel de materiële als de lichamelijke schade van de slachtoffers van een ongeval. Het omvat dus ook hun inkomensverlies, bijvoorbeeld een lager inkomen uit arbeid of een daling in de omzet als gevolg van een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid.

De minimale dekking van een BA Autoverzekering is door de wet vastgelegd.

De BA Autoverzekering komt niet tussen voor:

 • De schade aan het verzekerde voertuig zelf
 • De schade van de personen, die aansprakelijk zijn voor het ongeval (inkomensverlies, medische zorgen, schade aan hun bezittingen …)

Een slachtoffer is dus al wie schade heeft ondervonden, met uitzondering van diegene die de schade heeft veroorzaakt. Het kan dus gaan om:

 • De bestuurder en de passagiers van de aangereden voertuigen
 • Zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers …)
 • De passagiers in je eigen wagen
 • De bestuurder van het verzekerde voertuig, als die niet voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld
 • De eigenaar van het voertuig als die passagier, bestuurder van een andere wagen of zwakke weggebruiker was

In welke landen ben je verzekerd?

Ga je naar het buitenland met vakantie? Je autoverzekering is in principe in heel Europa en in het Middellandse Zeegebied geldig. Meer informatie over de landen waar je verzekerd bent, vind je op je verzekeringsbewijs (de vroegere “groene kaart” die nu wit is). Wil je door een land trekken dat niet op het verzekeringsbewijs voorkomt, neem dan contact op met je verzekeraar of makelaar om je contract aan te passen.

Wie wordt verzekerd?

De verzekering BA Auto dekt de aansprakelijkheid van:

 • De eigenaar van het voertuig
 • Iedere houder en iedere bestuurder van het voertuig
 • De passagiers
 • Diegenen die aansprakelijk zijn voor voorgaande personen zoals de werkgever voor een werknemer die het voertuig bestuurt in het kader van zijn of haar werk

Gebruikt je partner je wagen iedere zaterdag om boodschappen te doen? Je verzekering BA Auto komt dan tussen, zelfs als een passagier een ongeval veroorzaakt door bijvoorbeeld de deur van de wagen te openen zonder uit te kijken. Toch zijn er uitzonderingen: als je wagen wordt gestolen en de dieven veroorzaken een ongeval, dan wordt hun aansprakelijkheid niet door je BA Auto gedekt. Het slachtoffer van een dergelijk ongeval kan dan terecht bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Wie kan een schadevergoeding krijgen?

Alle slachtoffers, dus ook de passagiers van het aangereden en het eigen voertuig, die schade lijden, hebben recht op een vergoeding. Dat geldt echter niet voor de persoon die zelf aansprakelijk is voor het ongeval.