Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Wie moet een BA Auto afsluiten?

Elke eigenaar van een wagen is wettelijk verplicht een BA Autoverzekering af te sluiten. Niets belet echter dat iemand anders die verzekering voor de eigenaar afsluit.

Sluit je geen BA Autoverzekering af, dan kan je strafrechtelijk worden vervolgd. Je kan daarbij veroordeeld worden tot een boete en een gevangenisstraf. Je voertuig kan ook in beslag genomen worden.

En er zijn nog zwaardere financiële gevolgen. Wanneer met een niet-verzekerde wagen een ongeval wordt veroorzaakt, moet de eigenaar van de wagen de schade vergoeden. Voor lichamelijke schade zal het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussenkomen, maar dat fonds zal nadien de bedragen terugvorderen van de eigenaar.

Rijdt een bestuurder van een niet-verzekerde wagen een voetganger aan en houdt die daaraan blijvende letsels over die leiden tot permanente arbeidsongeschiktheid? Dan is het mogelijk dat  de eigenaar van het voertuig alle kosten volledig zelf moet betalen.

Raak je zelf betrokken in een ongeval met een niet-verzekerde wagen en wordt de bestuurder ervan aansprakelijk gesteld, dan komt het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds tussen. Het fonds vordert de bedragen die aan de slachtoffers werden uitbetaald later terug van de eigenaar van de wagen die het ongeval veroorzaakte.