Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

BA Familiale

Op deze pagina

De kosten van een BA Familiale zijn doorgaans beperkt, terwijl de kosten van een schadegeval hoog kunnen oplopen. Een dergelijke verzekering wordt dan ook sterk aanbevolen.

Twee jonge enthousiaste kinderen komt thuis met hun papa

Wat is een BA Familiale?

BA staat voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. Een verzekering BA Familiale neemt (een deel van) de vergoeding op zich die je moet betalen als je in je privéleven schade veroorzaakt aan derden. Die schade kan zowel van materiële, lichamelijke als andere aard zijn. De BA Familiale wordt ook de verzekering "privéleven" genoemd. Deze verzekering is niet zo duur en is zeer nuttig.

Weetje

Je kan de dekkingen en premies van verzekeringen BA familiale vergelijken via de Vergelijkingstool van Wikifin.

Voorbeelden:

 • Je hond vernielt een tapijt bij de buren.
 • Je kind loopt op straat een fietser omver.

De verzekering BA Familiale biedt echter geen bescherming tegen de risico’s die door een andere verplichte BA-verzekering gedekt moeten zijn, zoals auto-ongevallen. Hiervoor heb je een BA Auto nodig.  

Wat verzekert een BA Familiale?

De BA Familiale verzekert je burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in je privéleven.

Het gaat om de verplichting die je hebt om aan derden veroorzaakte schade te herstellen. Dat geldt zowel voor de schade die je zelf berokkent als voor de schade die veroorzaakt wordt door mensen, dieren en goederen voor wie je verantwoordelijk bent. Zo zijn ouders verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen en voogden voor de personen die onder hun hoede staan.

De BA Familiale komt enkel tussen wanneer je voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

Die verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl je in de tuin werkt, tijdens je vakantie in een hotel, …

Of je werkelijk aansprakelijk bent voor een ongeval, hangt af van de omstandigheden. De verzekeraar onderzoekt die geval per geval.

Om voor een ongeval aansprakelijk te worden gesteld, moeten drie voorwaarden vervuld zijn: je moet een fout hebben begaan, anderen moeten schade hebben geleden en de schade moet het gevolg zijn van die fout. We spreken dan ook van een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

FAQ

 • Het oorzakelijke verband rust op precieze juridische begrippen:

  • Een fout: je kan een fout begaan door iets te doen, maar ook door iets niet te doen of door niet op te letten. Als je doet wat een redelijk en voorzichtig persoon zou doen in dezelfde omstandigheden bega je geen fout. Omgekeerd: het is bijvoorbeeld niet redelijk en voorzichtig om je kind tennis te laten spelen tegen de scheidingsmuur in de tuin, waarachter de glazen veranda van de buren staat. Door dat toe te laten, bega je een fout.
  • De schade: het kan gaan om lichamelijke, materiële of een andere vorm van schade (inkomensverlies, loonverlies, omzetverlies,…)

   Wie heeft die schade veroorzaakt?

   - Jijzelf

   - Iemand voor wie je verantwoordelijk bent

   - Een voorwerp dat je bezit of onder jouw hoede hebt (bijvoorbeeld een televisietoestel dat ontploft)

   - Je gebouw dat niet goed werd onderhouden (uit een vervallen pand komt bijvoorbeeld een baksteen los, die op een wagen valt)

   - Een dier dat je onder je hoede hebt, ook al ben je er niet de eigenaar van.

   Stel: je buur laat iedere dag je hond uit. Tijdens een wandeling bijt die een voorbijganger in de kuiten. Voor de duur van die wandeling moet je buur voor de hond zorgen. Je buur is dan ook verantwoordelijk voor de schade die je hond heeft veroorzaakt. In dit geval zal zijn BA Familiale tussenkomen.

    
  • Een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade: er moet een verband zijn tussen de gemaakte fout en de veroorzaakte schade. Even terug naar het voorbeeld van een kind dat tennist tegen de scheidingsmuur en daarbij een ruit in de veranda breekt. Bij het horen van het glasgerinkel krijgt je buur die een zwak hart heeft een infarct. Hij wordt in het ziekenhuis opgenomen. Het oorzakelijk verband tussen het kind dat tegen de scheidingsmuur tenniste en de kapotte ruit staat vast. De BA Familiale zal voor die schade dan ook tussenkomen. Het oorzakelijk verband tussen het tennissen tegen de scheidingsmuur en het hartinfarct van je buur is minder duidelijk. De oorzaak van het infarct is waarschijnlijk veeleer zijn zwakke hart. Daarom moet ieder voorval worden onderzocht en geeft de beoordeling ervan de doorslag.

Wie is verzekerd met een BA Familiale?

De familiale verzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid, voor jouw eigen fout en voor de fout van personen voor wie je verantwoordelijk bent. Daarnaast dekt de familiale verzekering ook de burgerlijke aansprakelijkheid van andere verzekerden, zoals :

 • Je echtgeno(o)t(e) of de partner met wie je onder hetzelfde dak woont.
 • Alle personen die bij jou wonen, zelfs al staan ze niet op jouw adres ingeschreven (bijvoorbeeld: de kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van je partner) en zelfs al verblijven ze niet op jouw adres (bijvoorbeeld: kotstudenten, kinderen die op reis vertrekken …).
 • Mensen die tijdelijk bij jou verblijven (bijvoorbeeld: een uitwisselingsstudent, een au pair). Breng je verzekeraar hiervan wel op de hoogte.
 • Personen die je onder je hoede hebt (bijvoorbeeld: minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje, minderjarigen die bij jou komen logeren …).
 • Mensen die zorgen voor je kinderen of je huisdieren.
 • Personen die je helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel, huishoudster …), voor de schade die ze niet aan je woning of aan jou toebrengen, maar aan andere personen.

Bovenstaande lijst is niet volledig. Wie "verzekerden" zijn, kan verschillen van contract tot contract. Ga na wat er in je verzekeringscontract staat. Als je van plan bent een contract te sluiten, vraag je best aan je verzekeraar of makelaar wat er in het voorgestelde contract staat.

Wikifin-tip

Analyseer je gezinssituatie en bepaal je behoeften en de personen die je met jouw verzekeringscontract BA Familiale wil verzekeren.

Wat een BA Familiale niet dekt: Belangrijkste uitsluitingen

De BA Familiale beschermt mensen in het kader van hun privéleven. Het begrip "privéleven" is erg ruim, wat betekent dat de verzekering in heel wat situaties kan tussenkomen. Je dient goed je contract na te lezen om te weten wat je BA precies dekt.

De wet laat verzekeraars toe om een aantal voorvallen contractueel uit te sluiten maar niets verplicht je verzekeraar om die uitsluitingen effectief in je contract op te nemen.

Hieronder enkele voorbeelden van mogelijke uitsluitingen:

 • Ongevallen in het kader van een beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: als loodgieter veroorzaak je per ongeluk een overstroming bij een van je klanten)
 • Schade gedekt door een verplichte BA-verzekering, zoals de BA Auto
 • Schade die je veroorzaakt tijdens het uitoefenen van bepaalde hobby’s of risicosporten die door de verzekeraar worden vermeld in de overeenkomst, bijvoorbeeld: bungeejumpen, parachutesprong …
 • Schade veroorzaakt door sommige voertuigen of toestellen waarvoor je de verantwoordelijkheid draagt (een motorboot)
 • Jachtongevallen
 • Schade veroorzaakt in het kader van een contractuele relatie. Je huurt bijvoorbeeld een huis aan zee en je kinderen vernielen een lattenbodem door op het bed te springen

Het staat de verzekeraar vrij om een bredere dekking te voorzien dan de minimale dekking die de wet voorziet. Zo kan de schade die rijpaarden veroorzaken wettelijk worden uitgesloten. Verzekerden die paardrijden, kunnen hun verzekeraar echter vragen die uitsluiting niet toe te passen. Lees dus goed je contract om te weten welke uitsluitingen jouw verzekering heeft.

Wikifin-tips

 • Kies een contract in functie van de premie, maar ook – en vooral – in functie van de aangeboden dekkingen. De wet legt een minimaal kader vast, maar veel verzekeraars gaan heel wat verder.
 • Informeer waarvoor een specifieke dekking nodig is (vooral bepaalde sporten).
 • Je BA Familiale komt niet tussen voor de kosten (griffiekosten, deurwaarderskosten, advocaatkosten) die te maken hebben met een betwisting. Die kosten kunnen wel worden gedekt door een verzekering "rechtsbijstand".

Moet je zelf een deel van de schade betalen met een BA Familiale?

Over het algemeen voorzien verzekeraars een franchise (vrijstelling) in een verzekeringscontract BA Familiale. Die franchise is het deel van de schade waarvoor je zelf moet opdraaien.

Stel: je kind speelt met een telegeleide auto en doet een voetganger struikelen. De voetganger moet aan de knie worden geopereerd. De kosten daarvoor bedragen 1500 euro. De franchise in jouw BA Familiale is 200 euro. Je verzekeraar betaalt een bedrag van 1300 euro (1500 euro - 200 euro franchise) aan de voetganger en als aansprakelijke voor de schade betaal je de resterende 200 euro.