Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Waar kan ik informatie vinden over levensverzekeringen?

Op deze pagina

Voor je een levensverzekering afsluit, moet je verzekeraar of tussenpersoon je de nodige informatie geven. Hij moet bovendien samen met jou bepalen wat je wil en wat je nodig hebt.

Hij moet je ook informeren over zijn statuut: werkt hij samen met één verzekeraar of werkt hij voor meerdere maatschappijen? Is zijn advies onpartijdig of niet?

Publicitaire informatiefiches

Verzekeraars stellen dikwijls publicitaire informatiefiches op. Die vermelden dan de kenmerken van het betrokken verzekeringsproduct zoals het type verzekering, de gedekte risico’s en de uitsluitingen, het rendement uit het verleden, de fiscaliteit ….

Deze publicitaire informatiefiches zijn een eerste bron van informatie maar ze zijn niet voldoende.

Essentiële informatiedocument

Voor je een tak 23-contract of sommige tak 21-contracten ondertekent, moet de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt je een essentiëel informatiedocument voorleggen. Dat bevat:

 • Een beschrijving van het product
 • Het vooropgestelde rendement
 • De risicoklasse van het product
 • De kosten
 • De voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal

Lees dit informatiedocument aandachtig om de voorgestelde levensverzekering beter te begrijpen.

Algemene informatie

Voor je een overeenkomst sluit, moet de verzekeraar je voldoende informatie geven. Het gaat onder meer om:

 • De looptijd van de overeenkomst
 • De wijze van beëindiging van de overeenkomst
 • De wijze en duur van betaling van de premies
 • Indien van toepassing: wijze van berekening en toewijzing van winstdelingen
 • Inlichtingen over de premies voor iedere verzekeringsdekking, dus zowel voor de hoofddekking als voor de aanvullende dekkingen
 • Algemene informatie over de toepasselijke belastingregeling
 • Regelingen voor het behandelen van klachten, met inbegrip van het bestaan van de ombudsdienst voor verzekeringen

Wikifin-tip

Zorg ervoor dat je alle informatie goed hebt doorgenomen en begrepen hebt voor je een verzekering afsluit.