Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Waar kan ik informatie vinden over levensverzekeringen?

Op deze pagina

Voor je een levensverzekering afsluit, moet je verzekeraar of tussenpersoon je de nodige informatie geven.

Hij moet bovendien samen met jou bepalen wat je wil en wat je nodig hebt én er rekening mee houden bij zijn advies in verband met een verzekeringsproduct. Hij moet je ook informeren over zijn statuut: Werkt hij samen met één verzekeraar of werkt hij voor meerdere maatschappijen? Is zijn advies onpartijdig of niet?

Essentiële informatiedocument

Voor je een tak 23-contract (verbonden aan een beleggingsfonds) of sommige tak 21-contracten ondertekent, moet de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt je een precontractueel “KID-document (Key Information Document of Essentiële informatiedocument) voorleggen. Dat document is de belangrijkste informatiebron en we raden je dan ook aan dit te raadplegen. Het bevat onder meer de volgende informatie:

 • Een beschrijving van het product
 • Het vooropgestelde rendement
 • De risicoklasse van het product
 • De kosten
 • De voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal
 • De klachtenprocedure
 • Enz.

Lees dit informatiedocument aandachtig om de voorgestelde levensverzekering beter te begrijpen.

Promotiemateriaal

De verzekeraars stellen meestal documenten voor promotie op die pertinente informatie bevatten over de producten en hun kenmerken. Die documenten kunnen als aanvulling dienen voor de essentiële informatiedocumenten (aard en omvang van de kosten, fiscaliteit, enz.).

Die promotionele documenten, zoals bijvoorbeeld productfiches vormen een bron van informatie voor de consument. Het verdient nochtans aanbeveling om ze aan te vullen met wettelijke documenten (bijvoorbeeld essentiële informatiedocument, algemene en bijzondere voorwaarden, enz.) zodat je de beste keuze kan maken.

Algemene informatie

Bij het ondertekenen van een levensverzekeringscontract, moet de verzekeraar je bepaalde informatie geven (algemene en bijzondere of specifieke voorwaarden). Het is belangrijk dat de volgende kerninformatie wordt doorgegeven:

 • Het bedrag van de premies met, indien van toepassing, de voorwaarden om het tarief te bekomen
 • Het bedrag van de verzekerde prestaties voor iedere (basis- of bijkomende) waarborg
 • De kosten die van toepassing zijn (met inbegrip van de vergoeding in geval van opzegging, afkoop en reductie van het contract)
 • De informatie over de jaarlijkse evolutie van de (theoretische) afkoopwaarde van het contract
 • De voorwaarden om te genieten van de winstdeelname (als zo’n winstdeelname van toepassing is op het contract)
 • Algemene informatie over de toepasselijke belastingregeling
 • Specifieke documenten voor de levensverzekeringen die verbonden zijn aan beleggingsfondsen

De verzekeraar is eveneens verplicht om voor de levensverzekeringen verbonden aan een beleggingsfonds een beheersreglement en halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële verslagen op te stellen met pertinente informatie voor de consumenten.

Wikifin-tip

Zorg ervoor dat je alle informatie goed doorgenomen en begrepen hebt voor je een verzekering afsluit.