Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Aangepast op

Waar kan ik informatie vinden over levensverzekeringen?

Op deze pagina

Voor je een levensverzekering afsluit, moet je verzekeraar of tussenpersoon je de nodige informatie geven.

Hij moet bovendien samen met jou bepalen wat je wil en wat je nodig hebt én er rekening mee houden bij zijn advies in verband met een verzekeringsproduct. Hij moet je ook informeren over zijn statuut: Werkt hij samen met één verzekeraar of werkt hij voor meerdere maatschappijen? Is zijn advies onpartijdig of niet?

Publicitaire informatiefiches

Verzekeraars stellen dikwijls publicitaire informatiefiches op. Die vermelden dan de kenmerken van het betrokken verzekeringsproduct zoals het type verzekering, de gedekte risico’s en de uitsluitingen, het rendement uit het verleden, de fiscaliteit ….

Deze publicitaire informatiefiches zijn een eerste bron van informatie maar ze zijn niet voldoende. De meeste verzekeraars bieden je, voor het ondertekenen van het contract, ook een “KID” (Key Information Document of essentiële informatiedocument) aan, dat je zeker kan helpen bij het maken van een keuze.

Essentiële informatiedocument

Voor je een tak 23-contract (verbonden aan een beleggingsfonds) of sommige tak 21-contracten ondertekent, moet de verzekeraar of de persoon die je de verzekering verkoopt je een essentieel informatiedocument voorleggen. Dat bevat onder meer de volgende informatie:

 • Een beschrijving van het product
 • Het vooropgestelde rendement
 • De risicoklasse van het product
 • De kosten
 • De voorwaarden rond stortingen, afnamen en de uitkering van het kapitaal
 • De klachtenprocedure
 • Enz.

Lees dit informatiedocument aandachtig om de voorgestelde levensverzekering beter te begrijpen.

Algemene informatie

Bij het ondertekenen van een levensverzekeringscontract, moet de verzekeraar je voldoende informatie geven. Het gaat onder meer om:

 • Het bedrag van de premies met, indien van toepassing, de voorwaarden om het tarief te bekomen
 • Het bedrag van de verzekerde prestaties voor iedere (basis- of bijkomende) waarborg
 • De kosten die van toepassing zijn (met inbegrip van de vergoeding in geval van opzegging, afkoop en reductie van het contract)
 • De informatie over de jaarlijkse evolutie van de (theoretische) afkoopwaarde van het contract
 • De voorwaarden om te genieten van de winstdeelname (als zo’n winstdeelname van toepassing is op het contract)
 • Algemene informatie over de toepasselijke belastingregeling

Wikifin-tip

Zorg ervoor dat je alle informatie goed doorgenomen en begrepen hebt voor je een verzekering afsluit.