Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welke kosten heb je bij een levensverzekering?

Op deze pagina

De kosten bij een levensverzekering (bij overlijden of leven) hangen af van het contract (tak 21, tak 23, enz.). De kosten, ook “toeslagen” genoemd, kunnen bestaan uit instap-, uitstap- en/of beheerskosten voor een tak 23-verzekering (verbonden aan een beleggingsfonds). Voor een tak 21 (niet verbonden aan een beleggingsfonds) spreken we meestal over inventariskosten, acquisitiekosten en inningskosten.

Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Hoe groot precies staat in je contract.

Behalve met deze kosten of toeslagen, moet je ook rekening houden met de belastingen en taksen die van toepassing zijn.

De taks op de verzekeringspremies

Op elke premie die je in een levensverzekering stort, moet je 2 % taks betalen. Die taks wordt in principe van je premie afgehouden. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er dus 10 euro belasting aangerekend (2 % van 500 euro). De premie die overblijft, bedraagt dan 490 euro.  

Maar er bestaan uitzonderingen:

  • Op premies voor een schuldsaldoverzekering moet je slechts 1,1 % taks betalen.
  • Op een levensverzekering die in het kader van het pensioensparen wordt afgesloten, is er geen taks op de verzekeringspremies verschuldigd.
  • Als je gedurende of op het einde van het contract vraagt om het opgebouwde kapitaal van een levensverzekering, ("de reserve"), rechtstreeks om te zetten naar een ander tak 21-of tak 23-product bij dezelfde verzekeraar, dan is het mogelijk dat de verzekeringstaks niet verschuldigd is. Maar als je ze overdraagt naar een andere verzekeraar is er sprake van een nieuw contract. In dat geval moet de verzekeringstaks toch opnieuw betaald worden.

Kosten

De kosten voor een levensverzekering verschillen naargelang het gaat over een tak 21 of een tak 23.

Tak 21

Voor een tak 21 (niet verbonden aan een beleggingsfonds), spreken we meestal over inventariskosten, acquisitiekosten en inningskosten.

Tak 23

  • Instapkosten. Dit is meestal een percentage van het gestorte bedrag.
  • Uitstapkosten. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. Je moet het betalen als je de terugbetaling vraagt voor de eindvervaldag van het contract. Het daalt vaak naargelang je de levensverzekering langer hebt en dichter bij de vervaldag komt. Bij sommige contracten moet je na een bepaalde periode zelfs geen uitstapkosten meer betalen.
  • Beheerskosten. De verzekeringsinstelling rekent een percentage van het beheerd bedrag aan
  • Afkoopvergoeding. In bepaalde gevallen moet je een vergoeding betalen als je een vervroegde uitbetaling aanvraagt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de marktrente hoger is dan die van je levensverzekering.

Deze kosten kunnen verschillen tussen verzekeraars.

Wikifin-tips

  • Het loont vaak de moeite om verschillende levensverzekeringen te vergelijken. Hou rekening met alle kosten en belastingen want die kunnen aan je rendement knagen. Baseer je dus niet alleen op het brutorendement.
  • Aarzel niet om over de kosten te onderhandelen door de concurrentie haar werk te laten doen.