Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welke kosten heb je bij een levensverzekering?

Op deze pagina

De kosten bij een levensverzekering (bij overlijden of leven) hangen af van het contract (tak 21, tak 23, enz.). Het kan gaan om instap-, uitstap- en/of beheerskosten voor een tak 23-verzekering (verbonden aan een beleggingsfonds).

Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. Hoe groot precies staat in principe in je contract.

Behalve met deze kosten, moet je ook rekening houden met de belastingen en taksen die van toepassing zijn.

De verzekeringstaks

Op elke premie die je in een levensverzekering stort, moet je 2 % taks betalen. Die taks wordt in principe van je premie afgehouden. Als je een premie van 500 euro stort, wordt er dus 10 euro belasting aangerekend (2 % van 500 euro). De premie die overblijft, is dan 490 euro.  

Maar er bestaan uitzonderingen:

  • Op premies voor een schuldsaldoverzekering moet je slechts 1,1 % taks betalen.
  • Op een levensverzekering die in het kader van het pensioensparen wordt afgesloten, is er geen verzekeringstaks verschuldigd.
  • Als je het opgebouwde kapitaal van een levensverzekering, "de reserve", opvraagt en/of overdraagt naar een ander tak 21-of tak 23-product bij dezelfde verzekeraar is de verzekeringstaks evenmin verschuldigd. Maar als je ze overdraagt naar een andere verzekeraar is er sprake van een nieuw contract. In dat geval moet de verzekeringstaks toch opnieuw betaald worden.

Kosten

Een verzekeraar kan instap-, uitstap- en beheerskosten aanrekenen:

  • Instapkosten. Dit is meestal een percentage van het gestorte bedrag.
  • Uitstapkosten. Dit is meestal een percentage van het teruggevraagde bedrag. Je moet het betalen als je de terugbetaling vraagt voor de eindvervaldag van het contract. Het daalt vaak naargelang je de levensverzekering langer hebt en dichter bij de vervaldag komt. Bij sommige contracten moet je na een bepaalde periode zelfs geen uitstapkosten meer betalen.
  • Conjuncturele schadevergoeding. In sommige gevallen betaal je ook een schadevergoeding bij een vervroegde terugbetaling. Dit is bijvoorbeeld het geval als de intrestvoeten op de markt hoger liggen dan die van je levensverzekering.
  • Beheerskosten. De verzekeringsinstelling rekent een percentage van het beheerd bedrag aan.
  • Overlijdensdekking. Als je een overlijdensverzekering koppelt aan je spaarverzekering moet je hiervoor premies betalen.

Deze kosten kunnen verschillen tussen verzekeraars.

Wikifin-tips

  • Het loont vaak de moeite om verschillende levensverzekeringen te vergelijken. Hou rekening met alle kosten en belastingen want die kunnen aan je rendement knagen. Baseer je dus niet alleen op het brutorendement.
  • Aarzel niet om over de kosten te onderhandelen door de concurrentie haar werk te laten doen.