Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 21 juli langs in Brussel en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

grandmother-granddaughter-watering-plants_1.jpg
Aangepast op

Hoe bouw je een pensioen op?

Na je actieve loopbaan heb je recht op een pensioen. Je krijgt dan sowieso het wettelijke pensioen. Om een zekere levensstandaard aan te houden wanneer je met pensioen gaat, wil je misschien extra inkomsten voorzien. Er bestaan een aantal mogelijkheden.

Hoe wordt je wettelijk pensioen berekend?

De drie pensioenpijlers

Het Belgisch pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

 • De eerste pijler in je pensioenvorming is het wettelijke pensioen, dat door de overheid wordt georganiseerd.
 • De tweede pijler is het aanvullend pensioen. De werkgever kan, naast het wettelijk pensioen, een extra pensioen opbouwen voor zijn werknemers. Een gelijkaardig systeem bestaat voor zelfstandigen of bedrijfsleiders. De overheid stimuleert de vorming ervan met belastingverminderingen en verlagingen van sociale bijdragen.  Voor werknemers wordt het aanvullend pensioen ingericht door de werkgever of door de bedrijfssector. Zo’n aanvullend pensioen wordt opgebouwd bij een pensioenfonds of bij een verzekeringsonderneming. In dat laatste geval spreken we van een groepsverzekering.  Werkgevers of bedrijfssectoren zijn niet verplicht om een aanvullend pensioenplan aan te bieden. De plannen verschillen ook sterk tussen werkgevers.  Elk jaar kan je de evolutie opvolgen: je ontvangt een overzicht van de stand van je aanvullend pensioen.  Als je geen of een laag aanvullend pensioen opbouwt bij je werkgever of sector, kan je zelf voor een aanvullend pensioen sparen. Dit wordt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW) genoemd.  Als zelfstandige moet je die tweede pijler zelf organiseren. Verschillende formules zijn mogelijk.  Voor statutaire ambtenaren bestaat er geen aanvullend pensioen van de tweede pijler.

   
 • De derde pijler verwijst naar individuele en vrijwillige spaarformules zoals de pensioenspaarverzekering, het pensioenspaarfonds en het langetermijnsparen. Wie hierop intekent, heeft recht op belastingverminderingen.