Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

Wikifin doorkruist heel België met een roadshow. Kom op 1 juni langs in Hasselt en doe mee aan onze Spaarquiz. De winnaar ontvangt een volle winkelkar ter waarde van 200 euro! 

Alle deelnemers krijgen een leuke en handige goodiebag. Iedereen is welkom! Meer info

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Woonverzekering: Wat moet je doen bij schade?

Op deze pagina

Hang de held niet uit! Denk in elke situatie in de eerste plaats aan je eigen veiligheid. Probeer dan de schade te beperken. Verwittig vervolgens je verzekeraar.

Een praktische leidraad.

Wat doe je het eerst?

Maakten hagelstenen gaten in het glas van je veranda? Ontdek je een beginnende brand in jouw keuken wanneer je terugkomt van de supermarkt? Probeer alleen in te grijpen als je zelf geen gevaar loopt. Verwittig indien nodig de brandweer.

De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om het risico op schade te beperken. Loopt je kelder bijvoorbeeld onder water, dan ben je verplicht je bezittingen uit de kelder weg te halen en te redden wat nog te redden valt.

Heb je de situatie opnieuw onder controle, neem dan contact op met een vakman om dringende en voorlopige herstellingen uit te voeren als dat nodig is. Zo kan je de schade aan je woning beperken. De uurlonen die je betaalt, worden door je verzekering gedekt.

Ben je het slachtoffer van een inbraak? Waarschuw dan de politie. Zij komt ter plaatse om de inbraak vast te stellen en uit te leggen wat je verder kan ondernemen. Voor hun vertrek bezorgen de agenten je een proces-verbaal van je verklaringen.

De volgende stappen

Je bent verplicht de schade zo vlug mogelijk aan je verzekeraar te melden.

Je verzekeraar moet snel en nauwkeurig kunnen inschatten op welke schadevergoeding je recht hebt.

Bezorg hem daartoe:

  • Na overstroming of brand, foto’s van de schade.
  • Na inbraak, foto’s van de gestolen voorwerpen (zorg ervoor dat je van belangrijke voorwerpen foto’s hebt), foto’s van beschadigde deuren en ramen en het proces-verbaal van de politie.
  • Een volledige lijst van de beschadigde of gestolen eigendommen en (indien mogelijk) de aankoopfacturen.

De expertise

Nadat je de verzekeraar alle informatie bezorgd hebt, stelt die een expert aan. Die komt bij jou thuis de schade vaststellen. Op basis van zijn rapport berekent je verzekeraar vervolgens de schadevergoeding.

Vind je het bedrag te laag, dan kan je een tegenexpertise aanvragen. Die tegenexpert kan om het even welke vakman zijn die je onderbouwd advies kan verlenen. Je kan een tegenexpert aanstellen in overleg met je verzekeraar.

Is er onenigheid over de conclusies van de tegenexpert? Dan kunnen beide experten een derde expert aanwijzen. De drie beslissen dan bij meerderheid van stemmen over de conclusies in het dossier.

De kosten voor bijkomende expertises worden door de verzekeraar voorgeschoten en moeten uiteindelijk betaald worden door wie in het ongelijk wordt gesteld.

De schadevergoeding

Behalve in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als hij niet de nodige bewijsstukken ontving, heeft je verzekeraar dertig dagen om je schadevergoeding uit te betalen als je akkoord gaat over het bedrag.

30

Bij een akkoord over een schadevergoeding moet de verzekeraar binnen de dertig dagen uitbetalen.

Wil je een tegenexpertise laten uitvoeren? Dan moet die plaatsvinden binnen de negentig dagen nadat je de verzekeraar daarover hebt geïnformeerd.

De schadevergoeding wordt in principe op je rekening gestort binnen de dertig dagen na afronding van alle expertises, dus met inbegrip van de tegenexpertises. Of anders binnen de dertig dagen nadat de schadevergoeding werd vastgesteld.

Vergeet niet dat je verzekeraar bij het berekenen van de schadevergoeding rekening houdt met het bedrag van de franchise.

Wikifin-tips

  • Schakel snel een vakman in om voorlopige herstellingen uit te voeren. Zo beperk je de schade aan jouw woning.
  • Bewaar ondersteunende documenten (aankoopfacturen, foto's, enz.) van belangrijke items zodat je verzekeraar je vergoeding kan berekenen in geval van een schade.