Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

De basisbankdienst

Om te verzekeren dat iedereen minstens één zichtrekening kan hebben, bepaalt de basisbankdienst dat iedere consument die legaal in een lidstaat van de EU verblijft recht heeft op deze dienst.

Die omvat het recht op een zichtrekening. Daarmee kan je de volgende verrichtingen uitvoeren:

 • Deposito’s
 • Geldafhalingen
 • Overschrijvingen
 • Doorlopende betalingsopdrachten
 • Domiciliëringen
 • Betalingstransacties via een betaalkaart of een soortgelijk instrument

Weetje

Je kan de verrichtingen uitvoeren zolang er voldoende geld op je zichtrekening van de basisbankdienst staat. Je mag dus geen negatief rekeningsaldo hebben.

Gebeuren deze verrichtingen elektronisch, dan is hun aantal onbeperkt. Gebeuren ze manueel, bijvoorbeeld via geldafhalingen aan een loket, dan heb je recht op 36 verrichtingen per jaar. Afhankelijk van de bank kan per bijkomende verrichting een kost worden aangerekend. 

De bank die wordt aangesproken, mag de basisbankdienst niet weigeren, tenzij:

 • Je bij een andere bank al een basisbankdienst hebt.
 • Je bij een andere bank al 6000 euro op een rekening hebt staan.
 • Je reeds kredietovereenkomsten hebt voor minstens 6000 euro.
 • Indien de aanvaarding zou resulteren in een schending van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

De bank zal je dan ook vragen een formulier in te vullen zodat ze kan controleren of je recht hebt op de basisbankdienst. Je moet daarin verklaren dat:

 • Je niet reeds beschikt over een basisbankdienst.
 • Je niet reeds beschikt over een betaalrekening bij een in België gevestigde kredietinstelling.

Ze mag echter niet vragen hoeveel je verdient. Evenmin mag ze vragen dat iemand zich borg voor je stelt of dat je andere producten zoals een verzekering afneemt.

  De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. Vanaf 1 januari 2022 kan de bank je een maximumbedrag van 17,26 euro aanrekenen.

  Opgelet: dat maximumbedrag wordt jaarlijks aan de index van de consumptieprijzen aangepast.

  17,26

  Een basisbankdienst is niet gratis. De bank mag er in 2022 tot 17,26 euro voor vragen.

  Wat dekt dit maximumbedrag?

  • De kosten verbonden aan de opening, het beheer en eventueel de sluiting van de zichtrekening. Je krijgt ook een debetkaart.
  • De kosten verbonden aan de rekeninguittreksels. Indien de rekeninguittreksels niet elektronische terbeschikking gesteld worden, worden deze minstens om de twee weken ter beschikking gesteld in het domiciliekantoor of agentschap.

  Wikifin-tips

  • Als je een probleem hebt met de basisbankdienst, moet je eerst een klacht indienen bij je bank. Als ze geen oplossing voorstelt binnen een redelijke termijn, kan je terecht bij Ombudsfin, de Ombudsdienst voor financiële diensten.
  • Meer informatie over de basisbankdienst kan je vinden op de website van de FOD Economie.