Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

woman-looking-shopping-list.png
Aangepast op

Welke kosten heb je bij een zichtrekening?

Een bank beslist zelf welke kosten ze aanrekent voor het gebruik van een rekening. De precieze kosten die je bank aanrekent, kan je terugvinden op haar website. Ze staan ook in de tariefbrochure (officieel “Informatiedocument betreffende de vergoedingen” genoemd), die je in elk bankkantoor kan krijgen.

De meest voorkomende kosten zijn:

  • Jaarlijkse beheerskosten
  • Kosten per verrichting. Die kosten zijn vaak afhankelijk van de manier waaarop je je verrichtingen doet: via het loket, via de bankautomaten, telefonisch of via internetbankieren. Meestal zijn de kosten opgenomen in rekeningpakketten
  • Kosten voor de bankkaarten die aan je zichtrekening verbonden zijn
  • Verzendingskosten voor de rekeninguittreksels

Bij de meeste banken heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor een rekeningpakket. Voor een pakket betaal je jaarlijks, maandelijks of trimestrieel een vaste prijs aan de bank. Je kan bijvoorbeeld opteren voor een basispakket met één bankkaart en een beperkt aantal verrichtingen aan het loket. Of je kan een meer uitgebreid pakket nemen waarbij je verschillende bankkaarten en vaak ook kredietkaarten kan koppelen aan je zichtrekening, een groter aantal verrichtingen kan doen via het loket of online enz.

Vergelijk goed de verschillende rekeningpakketten en hun kostprijs. Laat je daarbij niet enkel door de prijs beïnvloeden. Soms ben je goedkoper af met een duurder pakket met meer verrichtingen inbegrepen, dan met een goedkoper pakket waarbij je na een aantal verrichtingen een bedrag per verrichting moet bijbetalen.

Vind de rekening die het best aan je behoeften beantwoordt en vergelijk de tarieven dankzij de Wikifin vergelijkingstool zichtrekeningen.

De bank moet je op de hoogte houden

De bank moet niet alleen de kosten van haar zichtrekeningen en de eraan verbonden diensten duidelijk vermelden in een tariefbrochure voor haar klanten, ze moet je elk jaar ook een duidelijk overzicht bezorgen van de effectieve kosten die ze voor haar dienstverlening op je rekening heeft aangerekend.

Ook bij een aanpassing van haar tarieven of intrestvoeten moet de bank je op de hoogte brengen. Dat moet ten laatste twee maanden voor de wijziging gebeuren (behalve bij aanpassingen van interestvoeten die zijn ingegeven door marktomstandigheden). Reageer je hier niet op, dan word je geacht de nieuwe voorwaarden te aanvaarden. Als je niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven kan je zonder kosten binnen de periode van twee maanden je rekening afsluiten en je geld naar een andere bank overhevelen.

Weetje

De bank moet je van elke tariefwijziging twee maanden vooraf op de hoogte brengen.

Wikifin-tips

  • Lees de tarieflijsten goed na. Vergelijk met onze vergelijkingstool zichtrekeningen verschillende rekeningen en verschillende banken om zo de rekening te vinden die het best bij jou past.
  • De wet geeft iedereen in België, mits je voldoet aan bepaalde voorwaarden, recht op de basisbankdienst. De kosten die de bank daarvoor mag aanrekenen, zijn beperkt.

Vergelijkingstool zichtrekeningen