Wikifin is een initiatief van de

Wikifin is een initiatief van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Lees meer over Wikifin.

set-of-hands.jpg
Aangepast op

Verschil tussen gehuwden en ongehuwden

 • Je bent getrouwd

  Voor je echtgenoot of echtgenote en je kinderen gelden dezelfde tarieven.

 • Je bent niet getrouwd:
  • Je woont wettelijk samen

   Heb je op de gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd, dan gelden in de drie gewesten dezelfde tarieven als voor gehuwden.

  • Je woont feitelijk samen

   Woon je in het Vlaamse Gewest en woon je al minstens één jaar zonder onderbreking feitelijk samen, dan betaalt je partner de tarieven die gelden voor kinderen en gehuwde partners.

   Woon je in het Waalse of Brusselse Gewest, dan betaalt je partner de hoogste successierechten, net alsof hij een vreemde is.

 • Je hebt stiefkinderen

  Stiefkinderen erven niet automatisch. De wet regelt geen erfrecht voor hen. Wel kan je hen bij testament een deel van je erfenis nalaten. Je kan ook overwegen om ze te adopteren. Zo krijgen ze dezelfde rechten als je eigen kinderen. Houd er rekening mee want stiefouderadoptie onderworpen is aan specifieke regels.

  • Het Vlaams Gewest hanteert de regel dat de stiefkinderen van de laagste tarieven kunnen genieten indien de ouders gehuwd waren of wettelijk of feitelijk samenwonend, ongeacht of de verkrijging plaatsvindt voor of na het overlijden van de partner. Bij een feitelijke samenwoning volstaat het dat de ouders minstens één jaar een gemeenschappelijke huishouding voerden.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erft een stiefkind aan het tarief rechte lijn indien zijn ouder en stiefouder gehuwd of wettelijk samenwonend waren. Waren de ouders feitelijk samenwonend, dan kan het stiefkind genieten van de laagste tarieven indien hij gedurende minstens één jaar bij de overleden stiefouder heeft ingewoond en gedurende dat jaar de zorg heeft verkregen die kinderen normaal krijgen van hun ouders. Er geldt een vermoeden dat dit het geval was indien de stiefouder op hetzelfde adres was gedomicilieerd als het stiefkind. Voor wat de schenkingsrechten betreft genieten stiefkinderen in Brussel niet van de tarieven in rechte lijn.
  • In het Waalse Gewest kan het stiefkind enkel genieten van de laagste successie-en schenktarieven indien zijn ouder en stiefouder gehuwd waren of wettelijk samenwoonden.